Det handlar inte bara om det som står i läroplanen!

Det handlar inte bara om det som står i läroplanen!
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 14 april, 2023

Vi har alla hört talas om lärare som börjar bråka med sina elever. Det är inte precis en önskvärd attityd, och de beter sig ofta som de elever de undervisar. Det finns å andra sidan lärare som går in i ett klassrum och bara läser från en bok utan att förklara något. Andra verkar alltid ha bråttom eftersom de känner att de inte har tid till att täcka allt, och gör sitt yttersta för att följa det som står i läroplanen.

Vissa kommer bra överens med eleverna, och andra inte alls. Den gemensamma nämnaren verkar dock vara att de bara vill följa läroplanen och tänka på betyg, samt ge eleverna en hög med hemläxor och hoppas på att de kommer lära sig något. Känns det inte som att något saknas?

“Om du berättar för mig så kommer jag att glömma, om du visar mig kommer jag att komma ihåg, och om du låter mig prova så kommer jag att lära mig.”

Det är inte bara det som står i läroplanen som är viktigt

Många lärare vill bara följa det som står i läroplanen, uppfylla alla dess mål och komma till slutet av läroboken. Men det enda de uppnår med detta är att förstöra kreativiteten hos eleverna. De lär sig egentligen inte mycket, utan kommer bara ihåg så mycket information som möjligt. Denna information kommer de sedan ha glömt bort inom en snar framtid.

Detta är något som många lärare klagar över, men det är väldigt få av dem som tänker igenom huruvida de verkligen lär ut på rätt sätt. De fokuserar på betyg och tänker inte på elevens individuella situation.

Flicka som blir mobbad.

Det verkar som att de glömmer den mänskliga delen av sitt jobb så snart som de går in i klassrummet, speciellt om de har att göra med tonåringar. Det är ofta lärarna säger att de inte har märkt något när det visar sig att en elev har blivit mobbad, vilket inte är så förvånande då vissa av dem inte bryr sig om vad som händer i klassrummet.

Lärarna kan förändra sina elever

En elev kan komma att älska eller hata matematik beroende på vilken lärare som hon har. En annan elev kanske aldrig blir den där berömda författaren eftersom hans lärare var väldigt negativ och kritisk till hans texter. En lärare har direkt påverkan på elevernas självkänsla.

Positiv och negativ kritik påverkar barn i hemmet, och samma sak gäller i klassrummet. Om en lärare inte tror på sina elever kommer han eller hon inte kunna motivera dem, och situationen kommer då inte förbättras. Läraren har en kraft som han eller hon antingen inte vill använda eller inte är medveten om.

Lärare med elever.

Allt detta är baserat på min egen erfarenhet. Jag har inte bara varit elev (något som många lärare glömmer bort), utan jag har även arbetat som lärare själv. Jag har sett lärare säga saker som “Det finns ingen mening med att försöka lära honom något för han öppnar inte ens boken”.

Han såg bara bångstyriga elever där vissa var bättre än andra, men de flesta värdelösa. Detta var en attityd som inte gick i linje med min egen, för jag kunde se att de flesta av dem verkade osäkra, omotiverade och hade dålig självkänsla. Jag misstänkte även att en del av dem hade problem hemma.

Jag hade hand om klassen under två månader. Pojken som förut inte ens hade öppnat boken började visa tecken på att vilja lära sig. Jag ignorerade honom aldrig och jag pratade aldrig illa om honom.

Allt är möjligt

Min kollega var helt förbluffad och ansåg att jag hade uppnått det omöjliga. Jag tänkte dock bara på hur det var med pojken, för i det han skrev fick jag bekräftat det jag hade misstänkt hela tiden, vilket var att han hade mycket problem hemma. Det var tyvärr inget jag kunde hjälpa honom med, men den här upplevelsen lärde mig att varje lärare kan förändra elevernas attityd.

“Den medelmåttige läraren pratar. Den bra läraren förklarar. Den enastående läraren demonstrerar. Den bästa inspirerar.”

-William A. Ward-

Min kollega sade till mig att det var bra att låta barnen göra saker i grupp, men han sade också att detta kunde ta för mycket tid från det som står i läroplanen. Det var då jag ställde mig själv frågan: vad är viktigast? Att eleverna lär sig genom att få koll tillsammans med sina klasskamrater? Eller är det enda viktiga att uppfylla en läroplan som de knappt kommer komma ihåg något av och som bara kommer hindra deras kreativitet?

Motiverade elever som gör mer än det som står i läroplanen

Vi behöver uppnå stora förändringar i klassrummet. Det finns vissa skolor som redan går en annan väg, som exempelvis de som undervisar med Montessorimetoden. De flesta skolor styrs dock fortfarande av den traditionella modellen, och det är en modell som inte fungerar för alla. Läroplanen är viktig, men det finns annat också.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.