Intermittent förstärkning och dess effekter i vardagen

Vi tycker alla om att bli belönade för vårt beteende. Att bli belönad ökar dessutom sannolikheten att vi upprepar beteendet. Det behöver dock inte belönas hela tiden för att vi ska upprepa det ofta. Detta är känt som intermittent förstärkning.
Intermittent förstärkning och dess effekter i vardagen
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Även om du inte alltid inser det, är ditt beteende betingat av miljöförhållanden. Faktum är att beteenden som du upprepar ofta belönas eller uppmuntras på många sätt, medan beteenden du undviker ofta bestraffas. Dessa positiva respektive negativa händelser är ibland subtila och du uppfattar dem inte alltid. Men de har stort inflytande. Bland dessa är en av de mest kraftfulla intermittent förstärkning.

Denna typ av dynamik orsakar många beroenden (till exempel spelmissbruk), men har också en effekt på dina personliga relationer, arbetsprestationer och konsumtionsvanor. Dessutom är effekten av diskontinuerliga belöningar på hjärnan välkänd av företag.

Person vid spelautomat
Intermittent förstärkning gynnar upprepningen av vissa beteenden så vi bibehåller dem på lång sikt.

Förstärkningar och bestraffningar för ändrat beteende

För att förstå intermittent förstärkning refererar vi till BF Skinners arbete inom behaviorism. Enligt hans teori är vårt beteende styrt av miljömässiga oförutsedda händelser. Därför är det möjligt att ändra beteendet genom att tillämpa förstärkningar eller bestraffningar.

Förstärkningar är sådana som utgör en positiv konsekvens för personen. Följaktligen får de personen att upprepa och bibehålla det aktuella beteendet. De kan vara av två typer:

  • Positiva förstärkningar. Ett pris eller en belöning ges som ett resultat av beteendet. Till exempel när du får beröm eller tack för ett väl utfört arbete.
  • Negativa förstärkningar. En aversiv eller obehaglig stimulans dras tillbaka till följd av beteendet. Till exempel behöver anställda som uppnår bäst försäljning inte jobba på fredagseftermiddagar.

När det gäller bestraffning är syftet att minska eller eliminera ett specifikt beteende. Således använder man positiv bestraffning när man tillför en obehaglig stimulans. Till exempel när du skäller ut ditt barn för dåligt beteende. Alternativt ges negativ bestraffning när en behaglig stimulans dras tillbaka. Till exempel när polisen drar in ditt körkort efter en allvarlig trafikförseelse.

Intermittent förstärkning

Förstärkning kan tillämpas på olika sätt och enligt olika scheman. Kontinuerlig förstärkning uppstår när belöningen erhålls närhelst det önskade beteendet visas. Å andra sidan sker intermittent förstärkning när belöningen endast erhålls vid vissa tillfällen efter att personer har visat beteendet, och inte vid andra.

Vid första anblicken kan det verka som att denna dynamik skulle få dig att tappa intresset. När du ser att du inte fick priset, kanske du när allt kommer omkring tror att du skulle välja att sluta försöka. Men det motsatta händer: du kan bli besatt och fortsätta att upprepa beteendet med mycket mer energi och intresse än om du alltid fått priset. I själva verket är intermittent förstärkning ett av de mest effektiva sätten att upprätthålla långsiktigt beteende.

Intermittent förstärkning i det dagliga livet

Intermittent förstärkning är den typ som vi mottar inkonsekvent och endast ibland. Det är faktiskt det som gör det så beroendeframkallande. Vid kontinuerlig förstärkning å andra sidan, som du får varje gång du utför ett visst beteende, slutar det oftast med att du tappar intresset.

Om du till exempel får beröm på jobbet varje dag, börjar orden låta tomma och slutar fungera som en förstärkning. På samma sätt, om du belönar dina barn med choklad varje gång de städar sina rum, kommer de att bli ganska trötta på det och det kommer att förlora sin effekt.

Å andra sidan, när förstärkningen levereras intermittent, genererar den förväntan, lust och en viss grad av oro. Detta leder till att du anstränger dig och håller dig alert för att kunna få det där efterlängtade priset som du fick tidigare och vill få igen.

Dessa typer av förstärkningsprogram finns i många vardagliga situationer. Här är några exempel:

  • När företag använder prestationsbonusar och säljincitament för sina anställda.
  • Spelautomater. De kan leverera en vinst, men för det mesta gör de inte det.
  • Sociala nätverk. TikTok visar till exempel väldigt iögonfallande och underhållande videor, blandat med många andra som användaren inte gillar så mycket.
  • I personliga relationer. Det används ofta, särskilt vid uppfostran av barn. Men det används också bland vuxna. Till exempel när du tackar eller ger erkännande till dina nära och kära.
Man som känner att han inte är tillräckligt bra för sin partner
Det finns förhållanden där en partner använder intermittent förstärkning för att kontrollera den andra.

Intermittent förstärkning kan vara både hälsosamt och ohälsosamt

Att använda intermittent förstärkning kan vara till stor hjälp om det görs på ett hälsosamt och medvetet sätt. Det kan till exempel bidra till att motivera anställda, ingjuta goda vanor hos barn och få andra att känna sig värdefulla. Men det kan också orsaka missbruk och känslomässigt beroende.

Faktum är att sökandet efter sporadisk förstärkning kan leda till att vi slösar bort våra besparingar på spel eller fastnar i destruktiva relationer. Här ingår typen av relationer där en partner ibland lovar “guld och gröna skogar” och vid andra tillfällen är kall och likgiltig. Det är på grund av intermittent förstärkning som den andra partnern förväntar sig att det trevliga beteendet ska komma tillbaka närsomhelst.

Som du kan se är det viktigt och användbart att förstå vilken dynamik som driver oss och varför vi gör som vi gör. Det hjälper oss att sätta saker i perspektiv och bestämma vad som är bäst för oss vid varje given tidpunkt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • KendallS. B. (1974Preference for intermittent reinforcementJournal of the Experimental Analysis of Behavior 21:463–73.
  • Skinner, B. F. (2019). The behavior of organisms: An experimental analysis. BF Skinner Foundation.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.