Kaizen-metoden för att förbättras ett steg i taget

Det intressantaste med Kaizen-metoden är att den uppmuntrar människor till att sätta mål som är så små att det är praktiskt taget omöjligt att misslyckas. Det är en väldigt effektiv metod som har hjälpt Japan att bli den framgångssaga det är idag.
Kaizen-metoden för att förbättras ett steg i taget
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Kaizen-metoden är en förbättringsmodell som först tillämpades i affärsvärlden. Den var dock så effektiv att den adopterades på många andra områden. Idag kan vi tillämpa den på praktiskt taget alla aspekter i livet. Den här metoden skapades i Japan med kvalitetskontroll som syfte.

På ett eller annat sätt härstammar Kaizen-metoden från Taoismen. Ordet “kaizen” betyder “förändring till det bättre”. Det handlar inte om att bli bättre som individ, utan som lag. Den skapades ur ett altruistiskt perspektiv och ämnar att skapa en bättre värld.

Enligt Kaizen-metoden är inte förbättring ett specifikt mål, utan en pågående process och en livsstil. Många tror att det är den här metoden som har gjort Japan till den framgångssaga det blev efter ödeläggelsen i slutet av andra världskriget. Även om den är otroligt användbar i affärsprocesser, kommer vi här att fokusera på dess tillämpning på ett mer personligt plan.

“Se dig inte om efter en stor och snabb förändring. Sök små förändringar en dag i taget. Det är det enda sättet det händer på – och när det händer, så varar det.”

-John Wooden-

Kaizen-metoden för kontinuerlig förbättring

Börja med att inse att om du förbättrar 1% av ditt liv varje dag, kommer du att göra en otrolig förvandling på medellång till lång sikt. Kaizen-metoden är baserad på idén om att det är smartare att börja i liten skala och göra kontinuerliga förbättringar istället för att sätta upp höga mål som du kanske aldrig når på grund av deras storlek och svårighetsgrad.

Den här metoden är väldigt effektiv eftersom den avlägsnar två stora hinder för förändring. Den första är rädslan för förändring. Eftersom målet inte är stora förändringar kommer du att vara mindre ängslig. Du kommer också att ha mer realistiska förväntningar och därför kommer du att uppleva färre besvikelser.

Dessutom hjälper Kaizen-metoden till att förhindra att du skjuter upp saker, vilket innebär att skjuta upp förändringen. Om det känns som om du har en jättestor uppgift framför dig är det mer troligt att du skjuter upp starten av den. Du vet vilka förutsättningar som kommer att verka avskräckande på dig och den här metoden av kontinuerlig förändring avlägsnar det hindret så att det inte hindrar förändringen.

Kaizen-metoden

Så små mål att det är omöjligt att misslyckas

Den här metoden lär dig att sätta små men kontinuerliga mål och utmaningar. Dessa mål är så tillgängliga att det är praktiskt taget omöjligt att misslyckas. Om du vill betala alla dina skulder till exempel, så uppmuntrar den här metoden dig till att spara en liten summa pengar varje dag.

Den här metoden baserar sig på “ett steg i taget”-principen. Filosofin är den att genom att fokusera på ett enda steg, kan du gå väldigt långt.

Svårighetsgraden kommer att ökas gradvis och du kommer att avancera sakta men säkert. Nyckeln här är dock att inte se det som ett måste. Du bör enbart ta ett steg till om du känner dig redo för det.

Det enda du förbinder dig till genom den här metoden är att bli bättre på något genom att förbättra det sakta men säkert varje dag. Självklart måste du vara medveten om att vissa mål tar längre tid att uppnå. Men det spelar ingen roll. Vad som spelar roll är att du arbetar mot att uppnå det varje dag och att det bör få dig att må bättre.

Kaizen-metoden för kontinuerlig förbättring

En kedja av landvinningar

Kaizen-metoden bjuder in oss till att undvika stillastående; att inte låta en dag passera utan att förbättra något. Det viktiga här är att du inte fokuserar på det slutliga målet, utan på processen i sig. Den här metoden intalar oss också att främja en livsstil där vi konstant förbättrar oss själva. Detta kommer att få oss att känna oss som vinnare hela tiden.

Det handlar inte heller enbart om tillfredsställelsen att uppnå ett mål om dagen. Det handlar om hur detta är ett effektivt sätt att hantera stora problem. Japan självt tog sig ur en fruktansvärd kris genom att tillämpa den här filosofin av ett steg i taget.

Du kan tillämpa den här metoden på vilket område du vill i livet. Det kan röra sig om viktminskning eller ditt kärleksliv. När du börjar inse det kommer du att känna av förändringen. Du kommer att uppleva det som om du har mer kontroll över ditt liv och du kommer att bli mer optimistisk kring att leva det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.