Tre egenskaper hos vatten enligt Tao som vi bör känna till

Tre egenskaper hos vatten enligt Tao som vi bör känna till
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

“Var vatten min vän” sade Bruce Lee i ett känt citat“Vatten kan flöda eller krascha.” I den kommentaren om självinsikt sammanfattar han tre taoistiska egenskaper hos vatten från Lao Tzes poesi. Visdomen som finns inkapslad i den här texten är verkligt inspirerande i nutiden.

Det är mer än 10 år sedan som den hyllade filosofen Zygmunt Bauman myntade begreppet flytande samhälle. Med detta definierade han moderniteten av skiftande värden, sociala modeller och strukturer. En verklighet definierad av osäkerhet. I en värld där allt är flytande och det inte finns något att hålla sig fast i blir paradoxalt nog rädslan det enda solida.

Det enastående goda är som vatten.

Vatten gynnar allt, utan konflikt.

Det flyter genom platser som människor avskyr.

Därför är det nära Vägen.

En god bostad finns på marken.

Ett gott sinne är djupt.

En god gåva är vänlig.

Ett gott ord är ärligt.

En god makthavare är rättvis.

En god arbetare är duglig.

En god handling är läglig.

Där det inte finns någon konflikt, finns det inget fel.

Lao Tze

Vi lever i en värld där få saker kan beskrivas som stabila. Därför måste vi agera snabbt och vara flexibla. Då kan vi anpassa oss till plötsliga förändringar i arbete, politik, sociala krav och nya varierade former av förhållanden.

I kontexten av den här sortens dynamik är det förståeligt att man upplever en viss mängd oro och osäkerhet. I de här fallen uppmuntrar stora intellektuella från öst, såsom Raymond Tand (professor och föreläsare på universitetet i Guangzhou), att lära oss mer om Tao-filosofin.

Genom detta utövande, kan vi behålla lugnet i kaoset. Vi kan uppnå måttlighet och säkerhet i den här osäkra flytande världen.

Egenskaperna hos vatten

1. Egenskaper hos vatten enligt Tao: ödmjukhet

Den första av taoismens egenskaper hos vatten är ödmjukhet. Vid första anblicken är det svårt att se sambandet mellan de psykologiska dimensionerna och vattenvärlden. Det existerar dock ett förhållande som i sanning är inspirerande. Vatten som flyter lugnt, stilla och i harmoni genom floden och när jorden runtomkring sig.

När vattennivåerna är normala kluckar de mot stranden, ger näring till djur och hjälper miljön att hålla den perfekta balansen i allt liv. När floden blir upprörd eller girig förändras allt. Styrkan av dess stormande kan orsaka sann skada. Den grabbar tag i jorden, förstör hem och påverkar allt levande.

Vi måste integrera den egenskap hos vattnet som imiterar lugn och ödmjukhet. Den som förstår detta och inte försöker vara mer än han är, han kommer alltid att föredra lugn före våld. Och även om han möter konflikter på grund av externa faktorer, kommer han alltid att återvända till sin flodbank. Var och en av oss kan välja stillhet i våra liv och gynna naturlig balans.

2. Vatten är uppmärksam på möjligheter

I svåra tider finns det alltid ett litet hörn där du kan finna en antydan till möjlighet. Det spelar ingen roll vad det är som pågår runtomkring. Vilka förändringar som pågår. Vilken press vi känner eller vad som fick oss att stanna upp på vår väg. Hitta sprickan, svagheten i din motståndare eller problemet som leder till den nya vägen – den nya möjligheten.

Det här är den taoist egenskapen hos vatten som påminner oss hur anpassningsbar den här livsviktiga substansen är. När någonting hindrar oss eller står i vår väg kan du räkna med två saker: obeveklig styrka och en förmåga att hitta den svaga punkten.

Vi får inte glömma att vatten är en stor opportunist. Det tvekar aldrig inför att byta form, läge eller att fortsätta sin rörelse framåt. Så länge som det finns minsta möjlighet för det att ta sig dit det vill, kommer vattnet att klara det.

3. Egenskaper hos vatten: förändring utan rädsla

Få element är så inspirerade eller studerade så ingående som vatten. Fundera på det: under extrem temperaturer förvandlas det till is eller ånga. Vatten tvekar inte att ändra form beroende på sin omgivning. Det blir en vas när det hälls i en och förblir litet och obetydligt i sprickan på en sten. Det blir oändligt om det bildar ett hav och livsviktig näring när en levande varelse är törstig och behöver det.

Vatten har kraft och karaktär. Det vet och förstår att ingenting är så viktigt som att genomgå förändring när det är nödvändigt. Naturen är ofta fientlig, och den som inte anpassar sig överlever inte. Att anta egenskaperna hos vatten kommer inte bara inspirera oss, utan även hjälpa oss med många aspekter i vårt liv.

Kvinna i havet

Albert Ellis är en psykoterapeut känd för att utveckla rationell emotiv beteendeterapi. Han sa en gång att det finns ett monster som jagar oss alla varje dag. En ström som försöker föra iväg vår lycka. Idén om att världen bör vara lycklig kommer från oss. Vi vet att det inte är sant men klagar fortfarande över varje hinder, varje sten på vägen och varje oväntad eller oönskad förändring.

Var som vatten. Bruce Lee hade redan svaret åt oss. Vi borde inte begränsa oss till att se dessa egenskaper hos vatten enligt Tao som en fin metafor. I slutändan är vi också en del av naturen. Och naturen själv är ett uttryck för Tao.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.