Kan du ändra din personlighet?

Kan du ändra din personlighet?

Senaste uppdateringen: 28 november, 2022

Vi tenderar att tro att vi är på ett visst sätt, att det inte har förändrats sedan vi kom till världen och att det är omöjligt att modifiera. Men vi har förmågan att generera vissa förändringar i vår personlighet och omvandla oss själva till bättre människor och få mer långvariga relationer. Det handlar bara om att hänge sig.

Det är själva språket vi använder som är en medbrottsling i denna uppfattning om oföränderlighet. Verbet “att vara” verkar som en fördömelse. För “att vara” antyder en essens som alltid går att definiera på ett annat sätt, formad till en ny form med nya kanter.

Personligheten skapas över tid

Tvärtemot vad du kanske tror så är din personlighet inte statisk eller orörlig. Istället kan den formas i enlighet med extern stimulans och allt som omger dig. Från ögonblicket du kommer till världen börjar du integrera vanor, upplevelser och till och med trauman som formar din karaktär.

Sanningen är att din attityd tenderar att vara densamma i takt med att åren går, eller åtminstone liknande. Det slutar därför med att du tror att du har en personlighet huggen i sten. Att den likt en tatuering kommer vara för evigt.

Kvinnas rygg

Men de goda nyheterna är att du har chansen att modifiera dragen som du inte gillar särskilt mycket och förbättra relationerna du har med dig själv och andra. Även om det är lättare att “flytta på pjäserna” hos din personlighet när du är barn eller tonåring, kan du även se positiva resultat i vuxen ålder.

Även om du kanske tror att det är omöjligt att förändra dig “vid din ålder”, rekommenderar vi att du tänker två gånger innan du börjar tro på detta. Kanske kommer modifikationerna inte vara så överväldigande eller påtagliga, men förändringar går att genomföra. Det kan du vara säker på. Dessa små ingripanden i din karaktär kan hjälpa dig att leva lyckligare och bli en bättre person.

Små förändringar i din personlighet ger dig lycka

Det är inte nödvändigt att drabbas av en allvarlig personlighetsstörning för att gå i terapi och börja modifiera din attityd mot dina omgivningar. Förändringar är positiva och nödvändiga. Vi kan inte bara förbli fjättrade på samma plats. Kom ihåg frasen “var som den flödande floden” och applicera detta varje dag i ditt liv.

Eller är du samma person som du var för 2, 5 eller 10 år sedan? Och vi talar inte om längd, vikt eller upplevelser. Vi refererar heller inte till studierna du slutfört eller prestationerna du åstadkommit. Det du gillade under ungdomen är säkerligen inte samma saker du gillar nu, och vice versa. Så varför klänger vi oss fast vid tanken att en personlighet inte ändras?

Om du har frågat dig själv “kan jag ändra min personlighet?” kanske det är på grund av att ditt sätt att agera eller bete dig förstör dina relationer med andra eller dig själv. Det första steget mot att förbättra dig har du redan tagit… Grattis! Nu börjar fasen där du ber om hjälp och får råd som du förmodligen inte kommer gilla, men som definitivt kommer hjälpa dig att slutföra ditt uppdrag.

Kvinna i spegel visar sin personlighet

De flesta som befinner sig i samma situation som dig vill förändra en specifik aspekt av sin personlighet. Vi talar inte om att bli någon helt annorlunda än den du redan är. Vi talar om att förbättra vissa aspekter som inte direkt är positiva.

Dina närstående kanske har påpekat att du är lite självisk, att du lätt blir distraherad, att du inte kan ta rätt beslut eller att du ofta är sen. Du har redan något att jobba med!

Ta det första steget mot att modifiera din personlighet

Alla förändringar du vill göra i din karaktär kommer kräva tid och ansträngning. Det är inte “lätt som en plätt”. Du måste heller inte stiga upp på morgonen och vara en helt annorlunda person. Det handlar om att ta en svår väg med många hinder att övervinna och situationer som kommer sätta dig på prov.

Var därför väldigt tålmodig, luta dig mot människor som älskar dig, var ihärdig och förlita dig på dina förmågor. Detta är fundamentalt i att tackla allt som kan vara väldigt komplicerat. Det kommer dra ut tårar, vrede och besvikelser. Men du har redan börjat vandra på vägen mot omvandling, övervinnande och transcendens.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.