Kan man utveckla sin egen tursamhet?

Är tursamhet något som beror på slumpen? Eller går det att styra lyckan på något sätt? Hur kommer det sig att vissa personer tycks vara födda med tur (eller otur)? Kan människor utveckla sin egen tursamhet? Här ska vi försöka besvara några av dessa frågor med hjälp av den senaste forskningen.
Kan man utveckla sin egen tursamhet?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 12 april, 2021

Tillfällighet och tur är en del av ditt liv redan från födseln. Du väljer varken när, var eller i vilken familj du föds. Detsamma gäller för många av de erfarenheter du kommer att ha under loppet av ditt liv. Vid första anblicken kan det verka som om allt i ditt liv kommer an på slumpen. Dock är det tänkbart att det i viss mån går att utveckla sin egen tursamhet. 

Ordet “tur” är något människor kastar ur sig utan att fundera närmare på vad det innebär. Emellertid rör det sig om ett svårdefinierat begrepp. Man skulle kunna säga att det handlar om oförutsedda händelser eller situationer som påverkar ens liv på ett positivt eller negativt sätt. Tur skulle till exempel vara att vinna på ett lotteri och otur skulle vara att tappa bort vinstlotten.

Har du någon gång undrat om tursamheten verkligen är lika slumpartad som den kan förefalla? Det finns inget definitivt svar. Men några forskare har lyckats få en del intressanta insikter i ämnet. Vi vet att det vi kallar tur, som lotteriexemplet ovan illustrerar, är något som i huvudsak beror på slumpen. Däremot är tursamhet i det dagliga livet något som är mer avhängigt av en persons färdigheter och intelligens.

“Det gyllene tillfälle du söker finns i dig själv. Det finns inte i din omgivning; det finns inte i tur eller tillfällighet eller i andras hjälp; det finns bara i dig själv.”

-Orison Swett Marden-

Att utveckla sin egen tursamhet: lycka och motgång

Om du studerar biografier över kända historiska figurer kommer du att märka att de flesta av dem stött på stora motgångar i sina liv. Faktum är att ytterst få av dem skulle kunna sägas vara “tursamma” i normal bemärkelse och deras bedrifter kan inte tillskrivas rena tillfälligheter.

Men i vårt dagliga liv tycks denna regel inte gälla. Som ett exempel kan vi ta en studie om tursamhet, utförd av fysikerna Alessandro Pluchino och Andrea Rapisarda, tillsammans med ekonomen Alessio Biondo. De följde ett tusen deltagare under fyrtio års tid. Syftet var att fastställa hur framgångsrika var och en av dessa individer var ur ekonomisk synpunkt.

Resultatet var förbryllande. Det visade sig att det inte var de mest kompetenta eller begåvade individerna som hade lyckats bäst finansiellt. Den faktor som tycktes ha spelat störst roll var tursamhet. De mest begåvade personerna uppnådde en viss grad av välstånd. Men de som verkligen gjort succé var de som hade turen på sin sida.

Lycka och logik

Så vad säger detta oss om tursamhetens betydelse? Å ena sidan finns det kvinnor och män som gett värdefulla bidrag till samhället och som mött svåra motgångar i sina liv. Å andra sidan har vi måttligt begåvade personer som enligt studien uppnått enorm ekonomisk framgång för att de varit tursamma.

Är det något som saknas i denna ekvation? Kanske, menar Dr. Christian Busch, som är författare till boken The Serendipity Mindset: The Art and Science of Creating Good Luck (ung. Den oförklarliga turens tankesätt – konsten och vetenskapen bakom lyckoskapande). Vi bör tillägga att Dr. Busch anses vara en av de 100 mest inflytelserika tänkarna i världen enligt den respekterade tidskriften The EconomistDiplomatic Courier MagazineIdeas People och Davos 5o, som utses av stiftelsen World Economic Forum.

Busch hävdar att nyckeln ligger i det gåtfulla ordet han använder i bokens titel: serendipidy, vilket vi på svenska kan översätta med “förmågan att av en ren slump göra en upptäckt”. Han tror inte att dessa turliga händelser nödvändigtvis är en produkt av slumpen.

För Busch handlar det om att finna mening i överraskningar och tillfälligheter. Därför måste man också vara redo att utnyttja dessa tillfällen. Det mest positiva enligt honom är att detta är en färdighet man kan arbeta med; att man kan utveckla sin egen tursamhet. Teoretiskt sett skulle du alltså ha möjlighet att dra till dig mer tur i ditt liv.

Om man är öppen inför nya erfarenheter kan man utveckla sin egen tursamhet

Att ge akt på möjligheterna att utveckla sin egen tursamhet

Vidare menar Busch att lycka är en fråga om perspektiv. Din goda lycka har en benägenhet att “svika” dig när din önskan om kontroll gör dig ovillig att slå in på nya spår. Med andra ord, när din rädsla för det okända styr ditt beteende.

Överraskningarna är inte till för att orsaka problem. Tvärtom är de till för att visa dig sanningar som annars skulle kunna undgå dig. I överraskningarna döljer sig ofta lyckans gåva, bara du är villig att ta emot den. Acceptera verklighetens ofullkomlighet, sök svaren i dina misstag och möt oförutsedda omständigheter med fantasi och kreativitet. Däri består lyckans egentliga byggstenar.

Det är här som berättelserna om stora historiska figurer och mindre-begåvade-men-oerhört-förmögna människor löper samman. Gemensamt för dessa personer är deras förmåga att handskas med det oförutsedda. Andra människor går det mindre bra för, eftersom de föredrar att leva i en värld som utmärks av säkerhet. Därför har de begränsad potential. De kan inte se de diamanter som glimrar i kaosets mörker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rovira, A., & Trías de Bes, F. (2004). La buena suerte. Barcelona: Empresa Activa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.