Livets tillfälligheter: Hur man lär sig acceptera det oförutsedda

Forskare menar att vårt universum i hög grad styrs av tillfälligheter. Men om det är något vi har svårt att acceptera så är det just det oförutsedda. Så mitt i livets slumpartade händelser är det viktigt att du aldrig förlorar ditt mål ur sikte och att du lär dig att acceptera det du inte kan förutse.
Livets tillfälligheter: Hur man lär sig acceptera det oförutsedda
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Livet styrs av många variabler och faktorer… och en av dessa är slumpen. Även om vi utgår från att vi har ett fast grepp om vår verklighet, så är sanningen den att vi i stor utsträckning är underkastade slumpens spel. Emellertid är det oerhört svårt för oss att acceptera det oförutsedda.

Science fiction-författaren Kurt Vonnegut Jr. brukade säga att i en värld som inte styrs av ordning och förutsägbarhet tvingas vi lära oss att hantera kaos själva. Men givetvis måste vi göra det utan att släppa in detta kaos i vår värld. Denna känsla av att ödet ofta är nyckfullt och försätter oss i situationer vi aldrig hade kunnat ana är emellertid inte något vi normalt upplever.

Många människor lever år efter år utan att bekymra sig så värst mycket över något och med känslan av att allt tycks vara som det ska. Vi lever våra normala liv, arbetar, umgås och tillbringar tid med familj och vänner… och kaos är något som tycks vara långt ifrån oss. Men så plötsligt är det något som inträffar eller ändrar på situationen och genast konfronteras vi med denna förändring; och vi tvingas acceptera det oförutsedda.

Det är i sådana stunder vi behöver resurser, färdigheter och mentala strategier som vi aldrig använt tidigare. Märkligt nog finns det personer som verkar veta precis hur de ska reagera. Det är som om de hade någon slags underliggande rutin eller kod inskriven i sina gener eller i en dold vrå av sin hjärna som är redo att aktiveras då de drabbas av motgångar. Och det verkar alltid som om de vet hur man reagerar på bästa sätt.

Som människor har vi lång erfarenhet av oförutsedda händelser

Svårigheten med att acceptera det oförutsedda

Det finns dagar då solen inte hade kunnat skina starkare och himlen inte hade kunnat vara klarare. Men detta är inget som hindrar mörkret från att plötsligt torna upp sig på bara några sekunder. Ibland slår stormen ned på ett ögonblick; andra gånger hinner man se några hotfulla moln som signalerar att ett oväder är på väg. Vid sådana tillfällen tjänar det inget till att klaga. Allt man kan göra är att söka skydd.

Vissa dagar präglas av stabilitet. Man har fullgjort allt som står på schemat: alla projekt, möten och resor har gått som på räls. Men så, utan förvarning, kan något oväntat inträffa.

Det värsta med oförutsedda händelser är att de aldrig sker i ensamhet; de för i allmänhet med sig mer förändring och ovisshet. I dessa situationer tjänar det inget till att klaga, ångra sig eller stå stilla. Man måste reagera och handla.

Det är dock inte någon enkel sak för många av oss och det finns flera olika skäl för detta. Låt oss ta en titt på några av dessa.

Vår hjärna ogillar slumpmässighet

Hur gör vi för att acceptera det oförutsedda om vår hjärna inte tolererar slumpmässighet? Detta makalösa organ har en nästan tvångsmässig tendens att söka efter mönster och att lära från erfarenheter, för att vi ska förbättra våra reaktioner i vårt dagliga liv. Hjärnan tycker om att ha allt under kontroll.

Oväntade händelser eller okända stimuli som den inte redan stött på eller upplevt aktiverar ett larmsystem och tolkas som ett hot.

Men innebär det faktum att våra hjärnor är programmerade på detta sätt att vi inte kan reagera på slump eller kaos? Svaret är nej! Vi har förmågan att hantera den här typen av omständigheter. Och även om det kan låta egendomligt, så har vi faktiskt lyckats bra med detta genom åren.

Vi är av naturen kreativa varelser med stora psykologiska möjligheter att vara innovativa, reagera och övervinna motgångar. Detta är hur vi har kunnat överleva genom århundraden och det är så vi kommer fortsätta att utvecklas trots de förändringar och den oundvikliga rädsla som oförutsedda händelser ger upphov till.

“Det är i osäkerheten som saker händer. Det är där möjligheterna – till framgång, till lycka, till äkta liv – väntar.”

-Martha Nussbaum-

Oförutsedda händelser är inte lika hotande om vi är medvetna om våra prioriteringar

Att acceptera det oförutsedda genom att hålla fast vid sina mål

Vetenskapen säger oss ofta att livet är en oavsiktlig biprodukt i ett universum styrt av slumpen. Låt oss också komma ihåg vad den välkände fysikern Werner Heisenberg sa: “Det vi observerar i materien är inte saker (eller partiklar), utan vågor av sannolikhet.”

Denna idé hjälpte honom att formulera sin välkända teori om osäkerhetsprincipen, i vilken han hävdar att det är omöjligt att mäta eller förutsäga en partikels position och rörelse. Däremot kan vi ställa hypoteser.

Men även inom kvantmekaniken förekommer det alltid en viss mån av kaos. Och något som Heisenberg poängterade var att vi i en osäker värld alltid måste vara beredda på det oförutsedda.

Detta faktum är varken bra eller dåligt. Det är helt enkelt så verkligheten ser ut. Det finns alltid de som drar fördel av detta och inte har några problem med att acceptera det oförutsedda och att gå vidare på ett modigt och kreativt sätt.

Sedan finns det andra som tvärtom blir paralyserade av erfarenheten. Hur kommer detta sig? Jo, för att människor med åren ofta sjunkit ner i en relativt fridfull och oföränderlig tillvaro. I sina sinnen känner de sig helt kapabla att förutse vad som ska ske, tills plötsligt den svarta svanen – som författaren Nassim Nicholas Taleb berättade för oss om – dyker upp på scenen.

hur ska man förhålla sig till den oundvikliga osäkerhetsfaktorn i det dagliga livet? Låt oss se på en del områden man bör reflektera över.

Många har svårt att acceptera att oväntade händelser hör till vardagen

Hur man övar sig i att möta och acceptera det oförutsedda

Man kan möta och acceptera det oväntade genom att beakta följande:

  • Det första steget i att acceptera det oförutsedda ligger i att komma ihåg sina livsmål. Oavsett hur kaotisk ens nuvarande situation än är – så länge man är klar över sina prioriteringar, så kommer man att finna den styrka och uppfinningsrikedom som man behöver för att agera.
  • Andra steget består i att ta kontroll över de saker som det faktiskt går att kontrollera. Här talar vi om beslut, mentala tillvägagångssätt och handlingar.
  • Sedan måste man inse att det mitt i osäkerheten alltid är nödvändigt att ta risker. Att göra detta kan visserligen innebära oro, men man måste faktiskt ta innovativa och positiva steg för att gå vidare.
  • Det är också viktigt att väcka till liv de färdigheter vi alla har: nyfikenhet, kreativitet och mottaglighet. Man måste vara öppen inför sin omgivning. Lyssna, ta emot råd och handla därefter genom att följa din inre kompass. Det som man kan få ut av dessa omständigheter kan faktiskt vara mycket berikande.

Sammanfattningsvis kan man säga att för att kunna acceptera det oförutsedda, oavsett hur svår situationen är, så måste man vara modig. Om man bara står stilla och klagar över detta element av kaos i ens liv, så kommer man bara att lida mer. Det gäller att vara proaktiv och påhittig, att kunna rationalisera sin rädsla och att utnyttja sina känslor och sin kreativitet till sin fördel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.