Kan vi lindra vår stress med hjälp av naturen?

Vackra naturbilder inger alltid frid och ro. Har du någon gång undrat varför? Läs vidare så finner du svaret!
Kan vi lindra vår stress med hjälp av naturen?

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2021

Allt fler människor tillbringar tid utomhus, även om det bara handlar om att gå på en promenad. Antalet vandringsklubbar har ökat och på helgerna ger folk sig ut i skogen för att leta efter svamp. Likaså väljer fler familjer att campa istället för att bo på hotell. Vi är vana vid storstäderna och deras bekvämligheter, så vad är det som lockar oss ut i det fria? Kan det vara för att naturen hjälper oss att lindra vår stress?

För att kunna lindra vår stress måste vi veta vad som utlöser den

För att kunna lindra vår stress måste vi veta vad som utlöser den

Stress är en normal, adaptiv känsla som hjälper oss att reagera på brådskande eller livshotande situationer. Men ibland kan stadslivets intensitet lura kroppen att utlösa en stressrespons, som om vi befann oss i ständig fara. När stressen uppnår denna nivå blir den kronisk.

Det finns många såväl inre som yttre stresskällor, såsom:

  • En biologisk benägenhet. En del människor är mer mottagliga för emotionella stressorer än andra, vilket gör att en viss situation kan vara stressfylld för en person men inte för en annan.
  • Svåra levnadsförhållanden. Fattigdom, övergrepp, naturkatastrofer och kronisk sjukdom är några exempel på stressiga livssituationer som leder till kronisk stress.
  • Kosthållning. Även om det kan vara svårt att tro så är även en ohälsosam kosthållning kopplad till stress. Hög konsumtion av koffein och bearbetat fett kan utlösa stress.
  • Miljö. Om man lever i en bullrig och hektisk miljö eller om man inte har mycket fritid, är det oerhört svårt att koppla av. Även detta kan orsaka kronisk stress, vilket inte är svårt att föreställa sig.

Eftersom vår diskussion handlar om hur naturen kan lindra vår stress ska vi fokusera på olika miljöfaktorer som medverkar till kronisk stress och ångest. Läs vidare om du är intresserad av att lära dig vilken effekt dessa förhållanden kan ha på dig!

Hur naturen kan bidraga till att lindra vår stress

Människors förhållande till naturen är ytterst komplext. Det finns tusentals faktorer som är förbundna med varandra och det är ofta svårt att identifiera varifrån spiralen utgår. Börjar den inom oss eller är det något som påverkar oss utifrån?

Samtidigt har våra moderna liv utvecklats så mycket under de senaste århundraden att saker och ting har komplicerats för den mänskliga biologin och naturvärlden. Faktorer såsom arbetsmiljö, miljöförstöring och vårt snabba livstempo hämmar kroppens naturliga rytmer. Det är här naturen kommer in. För naturvärlden erbjuder en motvikt till alla “onaturliga” element i dagens stadsliv. Låt oss ta en titt på detta.

Lyssna till stillheten

Omgivningsbullret i städerna är konstant. Det kan vara din granne som spelar musik dagarna i ända, oupphörlig trafik, byggnadsarbeten, tutande bilar osv. Städerna sover aldrig, utom vid elavbrott. Intressant nog är man så van vid den här sortens ljudmiljö när man bor i stan att man blir överraskad när det är lugnt och fridfullt.

Alvarsson och hans forskarteam jämförde prestationerna hos två grupper som fick utföra en uppgift efter att ha utsatts för en stressande stimulans. En grupp lyssnade på en inspelning av omgivningsbuller i en stad, medan en annan grupp lyssnade på ljud hämtade från naturen. Gruppen som lyssnade på stadsbuller lyckades betydligt sämre med sin uppgift, vilket fick forskarna att dra slutsatsen att ljud från naturen bidrar till att reducera aktiviteten i det sympatiska nervsystemet. Det är detta som aktiveras när hjärnan upptäcker en fara.

Vi behöver ensamhet för att lindra vår stress

Människan är en social varelse. Vi behöver ett visst mått av mänskligt umgänge för vårt psykiska och emotionella välbefinnande. Emellertid har vi utvecklats till att leva i små grupper, vilket gör att städer kan vara ganska påfrestande för oss. Faktiskt har en del forskning visat att det skulle kunna finnas ett samband mellan fruktbarhet och överbefolkning.

När vi befinner oss i en naturlig miljö medför det enkla faktum att vi inte omges av andra att vi odlar en känsla av intimitet och introspektion. Det är svårt att ha den här typen av känslor när man hela tiden interagerar med andra människor.

Naturen kan lindra vår stress genom att inbjuda oss till introspektion

Föroreningar

Luftföroreningar i städerna kan också spela en roll i stress och ångeststörningar. Vi har redan nämnt bullerföroreningar, men ljusföroreningar är också ett problem. Faktiskt är det så att eftersom städerna mycket sällan är mörka kan effekten bli en störning av kroppens dygnsrytm, vilken normalt styrs av solljuset.

Använd naturen som piller för att lindra din stress

Den goda nyheten är, enligt en studie genomförd av Mary Carol R. Hunter, att det räcker att tillbringa 20 minuter per dag i naturen för att minska kortisolhalten i blodet. Detta gäller även om den naturliga miljön ligger inom ett stadsområde (dvs en stadspark). Det här är en “behandling” som bör göras utan skärmar, konditionsträning eller ens en bok. Forskningen tyder på att man får den bästa hälsoeffekten av att bara gå omkring eller sitta i naturen.

Dessa nya upptäckter förenar vetenskapliga framsteg med våra biologiska rötter. Varje dag kommer vi på nya sätt att bevara vår hälsa såväl som naturen. Det är möjligt utan att vi behöver göra avkall på det moderna livets bekvämligheter. Så vad väntar du på? Ge dig ut och låt naturen lindra din stress!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alvarsson, J.J.; Wiens, S.; Nilsson, M.E. Stress Recovery during Exposure to Nature Sound and Environmental Noise. Int. J. Environ. Res. Public Health 20107, 1036-1046.

  • Stress Recovery during Exposure to Nature Sound and Environmental Noise. (2010, 1 marzo). PubMed Central (PMC). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872309/


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.