Känsliga personer gör allt från hjärtat

Känsliga personer gör allt från hjärtat

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2024

Personer som oväntat uppenbarar sig och ger ljus i våra liv är verkliga änglar. Dessa är känsliga personer som är gjorda utav renhet och gör allt från hjärtat. Även om deras egna liv är fulla av ärr så kan de ändå göra våra liv vackrare.

Känsliga personer vet att känslor ofta bestraffas. Att de anses försvaga oss och göra oss inkapabla att ta beslut. Att känslighet gör oss sårbara, att det är synonymt med ineffektivitet.

Vad karakteriserar känsliga personer?

Känslighet är inte bara ett sätt att vara, det är ett sätt att leva och dela med sig av sin resa. Känsliga personer gör andra starkare genom känslor, både deras egna och andras. Men det kommer alltid finnas personer som kritiserar känslighet, som ser det som en form av svaghet, som inte kan se den styrka som detta verkligen för med sig.

Vissa säger att goda personer är ett misstag av naturen. Sanningen är dock den att var och en av oss har en egen godhet inom oss. Vi ler alla mot världen på det vackraste sätt som vi kan.

Kvinna med stjärnor

Känsliga personer är ballonger utav känslor i en värld av nålar. Känslor skapar dem, karaktäriserar dem och får dem samtidigt till att betala ett högt pris för detta.

Deras orosmoment, känslor och sätt att vara gör ballongen större. Nålarna sticker hål på ballongen och sprider deras känslor i en explosion som skapar traumatisk och oreparerbar skada.

Detta har lyckligtvis börjat förändras och känslor anses nu mer värda och tas om hand bättre. Detta bidrar till deras tillväxt och validerar deras inre värld.

Kvinna vid sjö

Att vara känslig och generös är nyckeln till lycka

Enligt en studie i Emotion så gör generositet och känslighet mot andra att vi känner oss bättre. Katherine Nelson, expert inom studien, säger att “De som fick syssla med självfokuserat beteende uppvisade inte positiva känslor eller negativa jämfört med kontrollgruppen”.

Hon sade att de förväntade sig att socialt beteende skulle ge positiva känslor och få personerna att känna sig mer fulländade. Till hennes förvåning visade det sig dock att “beteende där man tänkte på sig själv varken ledde till positiva eller negativa känslor”.

Detta är ett viktigt resultat. Vi uppmuntras ofta till att ge oss själva små belöningar för att må bättre. Studien visade dock istället på att det bästa vi kan göra för oss själva är att göra andra glada.

Att göra detta för andra personer får oss att känna oss bättre och mer tillfredsställda. Att vara en känslig person och kunna känna empati för andra runt omkring öppnar upp för en värld av positiva och vackra känslor.

Så är känsliga personer

Vänlighet kan visas genom förstående blickar, ärliga handlingar och all den visdom som kommer med närhet. Det ses i hoppet av att förändra världen, hitta rättvisa och vara generös.

Så att fokusera på andras välmående gör oss till bättre personer. Det ger oss möjligheten vi behöver för att utforska världen från hjärtat och läka våra inre sår.

Om det finns något som gör oss till bättre människor och som hjälper oss att bestiga de berg som vi har framför oss så är det vänlighet. För att vara en bra person är den enda investeringen som aldrig fallerar. Den kommer istället att vara en fördel för både dig och resten av världen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.