Känslomässig ambivalens: då kärlek och hat samexisterar

Känner du tillgivenhetsambivalens? Läs den här artikeln för att ta reda på mer om vad det är och hur det kan påverka din livssituation.
Känslomässig ambivalens: då kärlek och hat samexisterar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Känslomässig ambivalens som koncept är en tydlig representation av komplexiteten hos människan. Tillståndet innebär att kunna hata och älska samtidigt. Känslorna man upplever inkluderar tillgivenhet, svek, spänning och sorg samtidigt. Det här är något som är både vanligt och normalt.

Tillgivenhetsambivalens är en typ av komplex känsla med motsägelser och spänning. Ett exempel är när du älskar och hatar någon samtidigt. Det betyder att du kan ha en stor tillgivenhet för en person nära dig men samtidigt bli förbittrad över densamma. Trots att du vill vara vänligt inställd så känner du en smärta.

Varför är det så vanligt att människor så ofta upplever dessa motstridiga och besvärande känslor? Är detta normalt eller sker det som ett resultat av en tillfällig obalans? Faktum är att denna verklighet är helt normal. Samtidigt visar den på människans enorma komplexitet när det gäller känslor.

Studier om känslomässig ambivalens

Inte överraskande är detta ämne av stort intresse för det vetenskapliga samfundet och det har gjorts flera undersökningar och studier rörande det. Det verkar som något taget ur en roman för neurologer, psykiatriker och experter på emotionell psykologi. Således visar det hur invecklade dina känslor kan vara i dina relationer.

Forskare som bland annat Frenk van Harreveld vid universitetet i Amsterdam har studerat detta ämne. Slutsatsen visar att tillgivenhetsambivalens inte bara avgör vad du känner, utan det är också en intern komplexitet som driver dig att agera på vissa sätt. Det finns till exempel kvinnor som upplever känslomässig ambivalens efter en förlossning.

De älskar sin nya bebis, men känner samtidigt en plötslig, kaotisk blandning av känslor som utmattning, övergivande, ömhet och rädsla vilka definierar de första månaderna av moderskapet.

Du vet att när jag hatar dig beror det på att jag älskar dig med en passion som gör att min själ släpper taget.

-Julie de Lespinasse-

En baby som gråter hysteriskt

Känslomässig ambivalens – definierande egenskaper

Oavsett om man lider eller njuter av den, är tillgivenhetsambivalens en känsla som alla människor har någon gång i deras liv. När det gäller känslor kommer namn som Daniel Goleman och Paul Eckman ofta upp på tapeten. Det är dock värt att nämna att detta har studerats sedan början av 1900-talet.

Eugen Leuler uppnärksammade tillgivenhetsambivalens redan år 1911. Han beskrev det då som en samtidig närvaro av två motsatta känslor, som attraktion och avsky. Detta visar på två motstridiga viljeriktningar.

Sedan dess har psykologiområdet intresserat sig kontinuerligt för detta ämne som verkar vara två från varandra skilda områden. Genom det faktum att tillgivenhetsambivalens är så vanligt inom relationer har området för socialpsykologi blivit intresserat av det de senaste åren.

Vad är orsaken till detta? Många av de beslut som människor fattar är motstridiga. Du vill till exempel köpa en viss sak, men du kan inte göra det just nu. Eller så vill du ha ett specifikt arbete i ett annat land, men du vill inte ta risken det innebär att lämna ditt hem.

Motsägelsen orsakar smärta

Tillgivenhets- eller känslomässig ambivalens skapar extrem oro. Tyvärr är energin och slitaget av denna typ av dissonans enorm. Så mycket att du ibland till och med blir förvirrad av dessa känslor. Du kan plötsligt bli medveten om den stora kärlek eller tillgivenhet som du känner för någon eller något. Men samtidigt känner du även utmattning, avvisande och till och med hat.

En kvinna med känslomässig ambivalens som ser eftertänksam ut

Du kanske älskar en viss person men avskyr dennes beteende och attityder, inklusive hur personen behandlar dig. Kom samtidigt ihåg dina tonår. Detta viktiga stadium i ditt liv är en ständig motsägelsefull av jakt efter upplevelser. Till exempel finns där rädsla, ångest, lust, intensitet och ängslan på en och samma gång. Det är inte lätt att hantera dessa typer av interna motsättningar och vi är alla medvetna om den saken.

Känslomässig ambivalens driver dig att fatta beslut

Vi vet alla att tillgivenhets- eller känslomässig ambivalens är synonymt med motsägelser. Det finns dock en positiv effekt i detta. Detta är det som får dig att bestämma, förtydliga eller även acceptera vissa situationer. Till exempel accepterar mödrar som upplever tillgivenhetsambivalens efter förlossningen efterhand sin nya verklighet.

När du älskar och hatar någon samtidigt får det dig att förstå verkligheten i denna känsla. Är kärlek viktigare än hat? Är denna motsägelse naturlig? Eller är hat något du behöver för att kunna fatta rationella beslut?

Dr. Laura Ress från University of Michigan genomförde en studie 2013 som gav intressanta resultat: tillgivenhetsambivalens uppmuntrar självmedvetenhet. Denna känslomässiga oro är något som hjärnan behöver för att lugna sig och effektivt kunna lösa uppgifter. Det har faktiskt visats att denna typ av motsägelse ökar din kreativitet. Den får dig att leta efter nya sätt att tänka samt upptäcka dina övertygelser på samma gång. Du kan eventuellt uppfinna originella lösningar som ett resultat av motsättningen.

En man som ser längst två vägar, en demonstration av tanken på känslomässig ambivalens

Sammanfattningsvis, när du ser dig själv i denna typ av personliga labyrint, är det en bra idé att stanna upp, lyssna och fundera. Kanske är det ett tecken på att det finns något du behöver ta itu med, eller lösa.

Livet i sig är en motsägelse, och känslor ännu mer. Det är uppenbart att kärleken inte är lätt och kräver ett stort ansvar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sincoff, J. B. (1990). The psychological characteristics of ambivalent people. Clinical Psychology Review10(1), 43–68. https://doi.org/10.1016/0272-7358(90)90106-K
  • Van Harreveld, F., Nohlen, H. U., & Schneider, I. K. (2015). The ABC of Ambivalence: Affective, Behavioral, and Cognitive Consequences of Attitudinal Conflict. In Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 52, pp. 285–324). Academic Press Inc. https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2015.01.002

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.