Kaosteorins implikationer, eller "Fjärilseffekten"

Kaosteorins implikationer, eller "Fjärilseffekten"
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 05 januari, 2023

Vi har nog alla hört talas om fjärilseffekten. Den är kaosteorins essens. Kaosteorins implikationer definierades först av James Yorke och T.Y. Li 1975 och påminner oss om något viktigt. Världen följer inte ett förutsägbart mönster. Kaos är en del av våra liv oavsett om vi tycker om det eller inte. Det finns små utrymmen där det uppstår förändringar, och det är omöjligt att förutsäga effekterna av vissa händelser.

Kaosteorin är oftast associerad med matematik eller fysik eftersom den har dessa ämnen som ursprung. Vi glömmer dock ofta att dessa vetenskaper har en direkt effekt på våra dagliga liv.

Faktum är att få teorier har en sådan direkt påverkan på vårt beteende och vår förståelse som kaosteorins implikationer. James Yorke själv summerade sin teori genom att säga att “De mest framgångsrika personerna är de som är bra på plan B”. Du måste vara redo att förändra din planering när som helst.

“I livet är det viktigt att vara flexibel. Jag planerar inte saker. Jag föredrar att upptäcka dem.”

-James Yorke, kaosteorins fader-

Alla kan tolerera lite osäkerhet. Vid ett visst tillfälle blir hjärnan mer alert när man tänker på alla de saker som kan hända. Vi föredrar dock för det mesta stabilitet. Vi tycker om att veta att två plus två är fyra. Det är bekvämt för oss att tänka att vi har idag och att det kommer en morgondag. Det gör att vi känner att vi har allt under kontroll.

Kaosteorin gör oss medvetna om ett viktigt faktum. Livets rytm är inte förutsägbar som en tickande klocka. Det finns många oförutsägbara och okontrollerbara saker runt omkring oss.

Den andra skon kan falla när som helst. Det är fjärilen som slår med sina vingar i USA och anländer i Europa som en ekonomisk kris. Det är den vita bollen som vi stöter på biljardbordet som gör att de andra bollarna sprider sig åt alla håll.

Hand som pekar och pilar.

Kaosteorins implikationer: Naturen är oförutsägbar

Kaosteorins implikationer innebär att en händelses utgång beror på olika variabler. Vi kan inte alltid förutsäga hur variablerna påverkar utgången. Det finns alltid en felmarginal, ett utrymme för förändring, en liten hake som kan påverka allt i sista stund. Ibland kan en liten förändring ha en stor påverkan och göra hela planen kaotisk.

Vissa anser att kaosteorin är en av de mest fascinerande fälten inom den moderna matematiken. Det är nämligen den vetenskap som försöker förutsäga det som inte går att förutsäga.

Du kan tänka dig hur det måste har varit då kaosteorins implikationer först introducerades. Kom ihåg att vetenskapen fram tills denna punkt försökte ta bort osäkerhet. Dess syfte vara att förklara allt med logik och insamlade data.

Vi accepterar dock nu att det när som helst kan hända något som kan förändra allt. Faktum är att meteorologer och matematiker dagligen arbetar med denna osäkerhet.

1961 försökte Edward Lorenz att skapa en dator som kunde förutsäga tiden. Under processen observerade han att hela systemet började uppvisa konstiga beteenden, vilket berodde på ett avrundningsfel. Denna erfarenhet ledde därefter till att man kunde stipulera fjärilseffekten.

Abstrakta figurer.

Kaos: vår konstanta följeslagare

Kaos råder inte bara i naturen. Det finns även inom väderprognoser och biologi. Oförutsägbarhetens gyllene tråd kan när som helst gå in i nålsögat. Det kan därför hända kaotiska saker runt om oss dagligen som vi inte ens märker. Kaoset rör sig inom ekonomin, termodynamiken, astronomin och även psykologin.

Idag vet vi att alla små förändringar i hjärnan, som då en signalsubstans råkat avfyras av misstag, kan leda till drastiska beteendeförändringar. Kaosteorins implikationer finns dessutom inom psykiatrin. Det finns gånger ett utskrivet läkemedel har motsatt effekt i relation till vad det var ämnat att göra.

“En fjärils vingslag kan kännas på andra sidan världen.”

-Kinesiskt ordspråk

Hur man tillämpar kaosteorin i det vardagliga livet

Vi försöker alla undvika kaos. Det är bara då vi känner oss säkra. Denna förutsägbarhet får oss att gå hemifrån utan att vara rädda. Den gör att vi kan känna oss självsäkra när vi skapar våra liv och vår framtid. James Yorke, kaosteorins fader, menar dock att man bör vara redo att byta plan när som helst.

Hans principer har mycket att göra med en annan teori som kallas den svarta svanen. Denna term myntades av ekonomen och matematikern Nassim Nicholas Taleb.

I hans bok påminner han oss om att allt verkar förutsägbart vid första anblicken. Det kan dock när som helst uppstå något konstigt och kaotiskt som vi inte väntat oss. Vi tvingas därför till att acceptera och försöka förstå händelsen.

Fjäril och kugghjul visar kaosteorins implikationer.

Men istället för att behöva reagera när kaoset uppstår så är vi redan förberedda. James Yorke påminner oss om att personer som lyckas och är glada är personer som alltid har en plan “B”.

Låt oss därför försöka utveckla ett flexibelt tankesätt där man inte måste reagera på oförutsägbara händelser. Närma dig det oförväntade med acceptans och nyfikenhet, för kaoset kan många gånger ge upphov till en möjlighet. Genom att förvänta dig det oförväntade kommer du att kunna röra dig i enlighet med livets rytm.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.