Fjärilseffekten och problemen vi drabbas av

Fjärilseffekten och problemen vi drabbas av

Senaste uppdateringen: 28 maj, 2018

Problem, problem, problem… vem har dem inte? Det är normalt att hamna i problematiska situationer ibland. Vi vet dock inte alltid hur vi ska lösa dem. För sanningen är att vi inte lär oss från alla våra upplevelser, och ibland kan tidigare beteenden påverka nuet: fjärilseffekten.

På tal om problem är det inte ovanligt att bli ivägsvept av en ond cirkel som vi själva kan sätta igång. Våra problem är faktiskt så starkt influerade av våra beteendemönster att det sistnämnda säkerställer det förstnämndas överlevnad. Det är frustrerande.

Ur en systemisk synvinkel är det så de blir till beteende- och betydelsesystem som ger näring åt varandra.

När ett problem flaxar med sina vingar som en fjäril influerar det med andra ord många av våra beteenden, relationer och tankar. Man kan säga att problemen börjar dirigera vårt beteende. Utan att inse det har vi fångats i den onda cirkel som är fjärilseffekten.

När ett problem flaxar med sina vingar skakar jordbävningen om våra liv.

Kvinna omgiven av fjärilar

Hur kan vi bryta fjärilseffekten på våra problem?

För att bryta denna fjärilseffekt eller onda cirkel måste vi försöka stoppa de relaterade beteendesekvenserna. Idén är att byta ut dem mot alternativ som för oss närmre en bra lösning på problemet. Vi måste åtminstone stoppa cykeln.

Det innebär att om vi vanligtvis löser ett problem på samma sätt hela tiden kan vi hitta en bättre lösning om vi provar något nytt. Men vad som verkar enkelt är faktiskt väldig komplicerat.

Kom ihåg att vi är vanemässiga djur. Att förändra vårt sätt att agera, att bryta fjärilseffekten vi startat, är inte lätt.

Människan är det enda djur som kan snubbla två gånger på samma sten, som om själva stenen är orsaken till hans problem.

Flygande fjärilar

Inse din frihet

Kanske verkar dessa lösningar för simpla för att ha betydande resultat, men sanningen är att förändring av den automatiska problemsekvensen är väldigt effektivt. När vi blir medvetna om vad vi gör istället för att svepas iväg av omständigheterna, kan vi se tydligare.

Vi bestämmer över vårt beteende om vi ständigt är medvetna om vad vi gör och varför vi gör det. Annars kommer våra problem flaxa med sina vingar och vi kommer känna av fjärilseffekten i våra liv.

Så om du vill känna dig fri att finna effektiva lösningar, förändra vad du vanligtvis gör, även om det bara är en liten förändring. För du vill inte gå genom livet utan att ha levt det. Du vill inte låta dig själv bli vallad av omständigheterna – ta kontroll och gör små förändringar.

Dessa förändringar kommer få fjärilseffekten att inte orsaka jordbävningar och katastrofer, utan vackra möjligheter.

Detta kanske intresserar dig
Självreflektion: för personlig tillväxt och emotionell frihet
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Självreflektion: för personlig tillväxt och emotionell frihet

Självreflektion bjuder in oss att koppla bort från säkerheter, ifrågasätta stela idéer och påminna oss om att vi är fria varelser.