Fjärilseffekten och problemen vi drabbas av

Fjärilseffekten och problemen vi drabbas av
Lorena Vara González

Skriven och verifierad av psykologen Lorena Vara González.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2023

Problem, problem, problem… Vem har dem inte? Det är normalt att hamna i problematiska situationer ibland. Vi vet dock inte alltid hur vi ska lösa dem. För sanningen är att vi inte lär oss från alla våra upplevelser, och ibland kan tidigare beteenden påverka nuet. Vi talar om fjärilseffekten.

På tal om problem är det inte ovanligt att bli ivägsvept av en ond cirkel som vi själva skapar. Våra problem är faktiskt så starkt influerade av våra beteendemönster att det sistnämnda säkerställer det förstnämndas överlevnad. Det är frustrerande. Ur en systemisk synvinkel är det så de blir till beteendesystem och betydelser som ger näring åt varandra.

När ett problem flaxar med sina vingar som en fjäril influerar det med andra ord många av våra beteenden, relationer och tankar. Man kan säga att problemen börjar dirigera vårt beteende. Utan att inse det har vi fångats i den onda cirkel som är fjärilseffekten.

När ett problem flaxar med sina vingar skakar jordbävningen om våra liv.

Kvinna omgiven av fjärilar

Hur kan vi bryta fjärilseffekten hos våra problem?

För att bryta denna fjärilseffekt eller onda cirkel måste vi försöka stoppa de relaterade beteendesekvenserna. Idén är att byta ut dem mot alternativ som för oss närmare en bra lösning på problemet. Vi måste åtminstone stoppa cykeln.

Det innebär att om vi vanligtvis löser ett problem på samma sätt hela tiden kan vi hitta en bättre lösning om vi provar något nytt. Men vad som verkar enkelt är faktiskt väldigt komplicerat. Kom ihåg att vi är vanemässiga djur. Att förändra vårt sätt att agera, att bryta fjärilseffekten vi startat, är inte lätt.

Människan är det enda djur som kan snubbla två gånger på samma sten, som om själva stenen är orsaken till hans problem.

För att ändra denna association av beteenden erbjuder systemisk psykologi oss två alternativ:

  • Omdefiniera någon del av problemets sekvens eller ändra hela sekvensen. Poängen är att se vad som händer och bli medveten om den onda cirkeln av beteenden som matar problemet. Ett exempel: istället för att tolka något som sagts i en diskussion, frågar du personen vad denne menar.
  • Vidta en åtgärd som ändrar några av sekvenserna av beteenden som är involverade. Avsikten är att vi ska blanda oss i problemet istället för tvärtom. Du kan till exempel lägga till ett element i problemets sekvens. Om du till exempel har problem med alkohol kan du ta på dig handskar när du går ut för att förändra beteendecykeln.
Flygande fjärilar

Inse din frihet

Kanske verkar dessa lösningar för simpla för att ha betydande resultat, men sanningen är att förändring av den automatiska problemsekvensen är väldigt effektivt. När vi blir medvetna om vad vi gör istället för att svepas iväg av omständigheterna, kan vi se tydligare.

Vi bestämmer över vårt beteende om vi ständigt är medvetna om vad vi gör och varför vi gör det. Annars kommer våra problem flaxa med sina vingar och vi kommer känna av fjärilseffekten i våra liv.

Så om du vill känna dig fri att finna effektiva lösningar, förändra vad du vanligtvis gör, även om det bara är en liten förändring. För du vill inte gå genom livet utan att ha levt det. Du vill inte låta dig själv bli vallad av omständigheterna – ta kontroll och gör små förändringar. Dessa förändringar kommer få fjärilseffekten att generera vackra möjligheter istället för jordbävningar och katastrofer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.