Sju karaktärsdrag hos intressanta människor

Intressanta människor lockar oss, även om vi ofta inte riktigt vet varför. De är karismatiska och vi tenderar att vilja veta mer om dem. Här pratar vi om sju av deras karaktärsdrag.
Sju karaktärsdrag hos intressanta människor
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Intressanta människor har gåvan att fånga andras uppmärksamhet. Vi behöver inte spendera mycket tid med dem för att de ska intressera oss; vad vi vet om dem redan får oss att vilja veta mer. De är som den där serien eller boken som fångar vårt öga, ofta utan att vi riktigt vet varför.

Dr. Travis Bradberry är medförfattare till Emotional Intelligence 2.0, en av de mest lästa böckerna på senare tid. Han är också medgrundare av TalentSmart, världens ledande leverantör av träning för emotionell intelligens.

Bradberry har också studerat de aspekter som gör personer intressanta. Han hävdar att det att vara intressant inte har något att göra med medfödda gåvor eller talanger. Faktum är att han anser att det är frukten av dessa människors arbete och deras utveckling av deras karaktär och dygder. Låt oss ta en titt på de sju vanliga karaktärsdrag hos intressanta människor som definieras av Travis Bradberry.

Intressanta människor har en speciell magnetism. De berättar otroliga historier och lever ovanliga liv. Men vad är det egentligen som gör dem så fängslande? De är framförallt mer nyfikna än andra. En intressant person är alltid öppen för att utforska världen, och denna energi strålar utåt.”

-Travis Bradberry-

1. Intressanta människor brinner för vad de gör

Intressanta människor brinner för vad de gör. Deras mentala och känslomässiga engagemang för vilket jobb, sak eller syfte som helst är ett tecken på att de har en extremt rik och vital inre värld.

Att ha en passion för det de gör är också ett tecken på självkännedom och konsekvens. Deras sinnen, känslor och handlingar sammanfaller. Därför har de en solid identitet som skapar en attraktionskraft på andra.

Vänner som pratar
Intressanta människor har vanligtvis ett mycket rikt inre liv eftersom de är extremt passionerade för vad de gör.

2. De tycker om nyheter och tolererar osäkerhet

Intressanta människor är öppna för nya upplevelser. Denna attityd tenderar att tolkas som gott självförtroende. Det innebär också en väsentlig tillit till världen och verkligheten.

Som regel motsätter sig människor förändringar och ser med oro på det okända. Därför är tendensen att prova nya saker en av de aspekter som gör en person intressant.

3. De accepterar sina brister eller excentriciteter

Att inte vara rädd för att visa sina egna rädslor, svagheter eller smaker även om de avviker från majoriteten, utstrålar autonomi. Den här typen av egenskaper finns bara hos människor som känner och respekterar sig själva riktigt bra.

Deras oberoende och självbedömning väcker andra människors intresse. Det är en attityd av återbekräftelse av sitt eget jag och bemyndigande inför världen. Detta är inte bara attraktivt utan gör också att andra litar på dem.

4. Intressanta människor är inte särskilt trendkänsliga

Trender är till för människor som vill gå med i flocken. Genom att hålla sig till dem avsäger man sig sin individualitet i viss mån. Att vara en i mängden är också ett sätt att hålla sig i skymundan. Vi får känslor av att tillhöra en grupp, men förlorar mer i form av unikhet.

Därför är en av aspekterna som gör människor intressanta att de håller sig borta från dessa trender. Faktum är att de tenderar att tycka att homogenitet är tråkigt och värdelöst. Istället för att vilja vara en del av flocken försöker de hitta sin egen väg.

5. Deras egon begränsar dem inte

Utifrån ovanstående egenskaper kan det tyckas att flera av de faktorer som gör människor intressanta är relaterade till självcentrering. Inget kunde dock vara längre från sanningen. Det är en enorm skillnad mellan att hävda sig själv och att tvångsmässigt upphöja sig själv.

Tvärtom, intressanta människor är vanligtvis extremt empatiska. Som regel har de en stor förmåga att lyssna och förstå andra. Detta genererar också en stor attraktionskraft eftersom det är en dygd som får nästan alla att känna sig bekväma.

6. Intressanta människor lär sig alltid

Intressanta människor är öppna för ny kunskap och nya sätt att se på världen. Det betyder att de vanligtvis är mycket välinformerade om olika ämnen. De har faktiskt en omättlig nyfikenhet och det är därför de tenderar att ha stor kunskap rörande många saker.

Dessa typer av personer är eviga sökare av svar. De nöjer sig inte med att betrakta världen, utan vill också förstå den. Detta leder till att de ofta blir riktigt visa med en bred och djup syn på verkligheten.

Kvinna som arbetar utomhus
Intressanta människor lär sig alltid tack vare sin nyfikenhet.

7. De hanterar intelligent vad de tror att andra tycker om dem

Intressanta människor är äkta och behöver inte andras godkännande för att vara de de verkligen är. Denna autenticitet ger dem en speciell charm som gör dem speciella.

I ett nötskal kan intressanta människor sammanfattas med deras acceptans och uppskattning av sig själva. Detta översätts som empati mot andra och autonomi inför livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bradberry, T., & Greaves, J. (2009). Emotional Intelligence 2.0. TalentSmart.
  • López, F., Sánchez, E., & Jiménez, F. (1988). Egocentrismo espacial: concepto y procesos implicados. Infancia y aprendizaje11(43), 97-122.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.