Att vara öppen för upplevelser: en exceptionell egenskap

Känner du en nyfiken och kreativ person som alltid har något att bidra till och att lära av olika situationer? Denna person är öppen för upplevelser.
Att vara öppen för upplevelser: en exceptionell egenskap
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Studiet av den mänskliga personligheten har alltid väckt stort intresse. Människor tenderar att kategorisera sig själva och andra utifrån olika attityder och drag. Detta är hur man upptäckt en av de viktigaste personlighetsklassificeringarna och en som vi ska titta närmare på idag: att vara öppen för upplevelser.

Vi kan säga att detta är den klassiska egenskapen hos människor som är nyfikna, öppna och ivriga att uppleva olika känslor. De är hungriga efter kunskap, har mängder av intressen och har alltid något att bidra med, samt lära sig.

Vill du veta mer om hur denna egenskap manifesterar sig?

En kvinna med ett förstoringsglas

Öppen för upplevelser, ett av de fem stora personlighetsdragen

Personlighetsmodellen med femfaktorteorin är en av de viktigaste som används för att förstå och klassificera personlighet. Den framkom från forskning utförd av Goldberg och resulterade i följande attribut:

 • Öppenhet
 • Ansvar
 • Extraversion
 • Tillmötesgående
 • Neuroticism

Som vi nämnde ovan kommer vi idag att prata om det första på listan. Även om det inte är allmänt känt så formar att vara öppen för upplevelser den mänskliga personligheten på ett viktigt sätt och ger dem som har karaktärsdraget vissa fördelar.

Vad innebär det att vara öppen för upplevelser?

Å ena sidan är en person som är öppen för upplevelser dynamisk, flexibel och kreativ. Den söker alltid ny stimulans, ny kunskap och nya känslor. På grund av detta är den alltid redo att anamma förändringar och är öppen för olika sätt att tänka och agera.

Å andra sidan är den som får låg poäng i detta personlighetsdrag mindre tolerant som individ. Den är bunden till traditioner och rutiner och har mer konventionella tankemönster.

Aspekter inom personlighetsdraget med att vara öppen för upplevelser

 • Kreativitet. För det första är människor som får hög poäng inom denna dimension kreativa, fantasifulla och har en rik inre värld. De är avvikande tänkare och kan associera idéer som inte verkar ha någon uppenbar koppling. De hittar alltid nya sätt att gå vidare. Dessutom är deras kreativitet inte begränsad till den konstnärliga nivån. Framgångsrika forskare och andra yrkesverksamma från alla möjliga områden med innovativa perspektiv visar hög förmåga till att vara öppen för nya upplevelser.
 • Intelligens och kunskap. För det andra visar dessa individer stor intellektuell nyfikenhet. De brukar också engagera sig i att analysera idéer och söka efter svar. Detta gör att de ständigt söker kunskap och är öppna för olika synpunkter. Dessutom har de ett flertal, och från varandra särskilda, intressen och tycker om att lära sig.
 • Estetik. Uppskattningen för konst, musik och skönhet är mycket karakteristisk för dessa typer av personligheter. De verkar vara mer kapabla att ge sin fulla uppmärksamhet åt situationer och komma in i flöden. Som ett resultat är de mer benägna att vara fullt engagerade i sitt här och nu, och att bli uppslukade av den aktivitet de för tillfället ägnar sig åt.
 • Känslor. De är mer anknutna till sina inre tillstånd och har en hög kapacitet till introspektion. På grund av detta är de inte rädda för att komma i kontakt med sina känslor och tillåta sig att uppleva dem fullt ut.
 • Värderingar. De är mer öppna för olika synpunkter och är mer benägna att ifrågasätta dogmer eller trossystem, till och med sina egna. Dessutom underkastar de sig inte någon form av myndighet utan att först undersöka deras värderingar.
 • Handlingar. Slutligen är de mer öppna för nya upplevelser och att prova nya aktiviteter. De är villiga att prova nya smaker, lära känna olika kulturer och ta sig utanför sin komfortzon. Kort sagt, de söker stimuli och omfamnar förändring.
Rosa rök och en ram

Exceptionella personligheter

Att vara öppen för upplevelser är karakteristisk för visionärer, innovativa individer och öppensinnade människor: de som åstadkommer förändring.

Det handlar om människor som kan analysera, reflektera och granska allt som vi tar för givet. Dessutom är de nyfikna och har en omättlig önskan efter kunskap och framsteg.

Dessa människor tenderar att uppleva mer positiva känslor, och som ett resultat njuter de av en större livstillfredsställelse i livet. De visar oss dessutom att det är värt att öppna upp, väcka vår nyfikenhet och möta den rädsla som förändringar kan orsaka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Goldberg, L. R. {1981). Language and individual differences: the search for universals in personality lexicons. In: L. Wheeler (Ed.). Review of Personality and Social Psychology, Vol. 2, pp. 141-165. Sage: Beverly Hills, CA.
 • Stephan, Y. (2009). Openness to experience and active older adults’ life satisfaction: A trait and facet-level analysis. Personality and Individual Differences47(6), 637-641.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.