Känslor hjälper oss att uppfylla våra behov

Känslor hjälper oss att uppfylla våra behov
Maria Fabregat Giribet

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fabregat Giribet.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Alla har olika slags behov, som Maslow på ett smidigt sätt förklarade genom sin pyramid. Vissa av våra behov är grundläggande, som att äta och få skydd, andra har att göra med förhållanden, som tillgivenhet och erkännande. Känslor hjälper oss att tillgodose våra behov eftersom de hjälper oss att överleva, vilket gör att vi kan förstå skillnaden mellan en bra och en dålig situation. De uppmuntrar oss också att anknyta till, samt kommunicera med, andra.

De är som våra oskiljaktiga vänner vi tar med oss ​​på resan. Men vi kan ibland känna oss irriterade av våra egna känslor, så vi måste lära oss att hantera dem på rätt sätt för att få en bättre intern samexistens.

Vi existerar och kommunicerar tack vare att våra känslor hjälper oss

Känslor är nödvändiga för överlevnad, en av deras huvudfunktioner är att förbereda oss fysiologiskt för att agera. Många djur uppvisar mycket effektiva känslomässiga beteenden, vilket visar att det finns vissa känslor som hjälper oss att vidta korrekta åtgärder instinktivt. Detta är kanske det första sättet genom vilket känslor hjälper oss att tillgodose våra behov.

Om du till exempel känner dig rädd då du tittar på en orm kommer kroppen att reagera redan innan du tänker på om den är giftig eller inte. I detta fall kommer din hjärtfrekvens att öka för att skicka mer blod till musklerna så att du kan komma undan den eventuella faran. På det sättet, om du behöver komma undan från en situation snabbt, kommer du att agera istället för att slösa tid på att tänka.

Känslor hjälper oss: En oroad kvinna

Vi måste följa såväl våra tankar som våra känslor

Dina känslor kan tala om för andra hur du uppfattar och tolkar intern och extern stimulans. Vi kommunicerar i allmänhet detta på ett icke-verbalt sätt. Den här typen av kommunikation är snabbare, mer naturlig och mer intuitiv än verbal kommunikation. Detta innebär att även om det inte är din avsikt kommer dina känslor att påverka andra.

Känslor vägleder oss eftersom de ger oss värdefull information om varje situation. De kan hjälpa dig att förstå om du gillar den situationen du befinner dig i eller inte. På det sättet, beroende på hur du känner dig, vill du upprepa upplevelsen eller undvika den. De är som en intern kompass som hjälper oss att orientera oss och att veta vad som verkligen är viktigt.

Känslor hjälper oss att tillgodose våra behov

Ingen känsla är i sig positiv eller negativ, några av dem bara visar sig vara trevliga (som lycka) och andra, ja, inte så trevliga (som sorg eller ilska). Varje känsla har ett syfte, de är alla giltiga och nödvändiga. De är dina resekompisar, de kommer med dig vart du än går och berättar vad du behöver. Låt oss se på några exempel:

  • Ilska: Vi känner oss arga under orättvisa situationer, kanske när vi känner att våra rättigheter inte beaktas. Vi måste sätta gränser och skydda oss själva.
  • Sorg: Vi känner oss sorgsna när vi upplever förlust av en person, ett objekt, ett jobb etc.
  • Rädsla: Vi upplever rädsla när vi står inför en farlig situation. Vi måste känna oss skyddade och säkra.
  • Glädje: Vid goda upplevelser, att vinna något, att lyckas på jobbet eller i skolan, bland många andra saker får oss att känna glädje. Vi vill vanligtvis dela denna känsla med andra människor.

Om du inte kände ilska, skulle du då skydda dig själv? Om du aldrig var ledsen, skulle du då veta hur du kan möta förluster? Hur kan du veta att du står inför fara om du inte kände rädsla? Skulle du kunna veta vad som gör dig lycklig om det inte var för glädje? Dina känslor existerar av en anledning – låt dem vägleda dig!

Det som behövs för att förändra en person är att ändra dennes medvetenhet om sig själv.

-Abraham Maslow-

Ett hjärta i sanden

Fyra strategier för att reglera känslor så att de hjälper oss

Trots att det är okej för dem att vägleda dig, se till att de gör det på rätt sätt. Låt dig inte förlora kontrollen genom impulser och var uppmärksam på dina tankar. Du bör inte låta dig bli översvämmad av känslor utan att kunna hålla ditt sinne på rätt spår. Det är därför det är viktigt att lära sig att hantera dem korrekt. De fyra följande strategierna hjälper dig att reglera dem:

Identifiera

Att vara medveten om vilken känsla du upplever kommer att hjälpa dig att hantera den. Vetskap om hur du ska skilja på, till exempel, om du är ledsen eller arg och kan skilja mellan den konkreta situationen eller tanken som gjorde att denna känsla uppstod, gör att du kan agera i enlighet därmed. Att vara medveten om våra egna känslor kan dessutom hjälpa dig att identifiera dem hos andra och göra dig mer empatisk.

Tolerera

Trots att det finns känslor som vi tänker oss är negativa, som sorg och ilska, är det viktigt att lära sig tolerera dem istället för att hålla dem borta från din emotionella repertoar. Känslor kommer och går, det är en process. Om du är ledsen just nu betyder det inte att du kommer att vara ledsen för evigt eller att du är en sorgsen person. Försök att inte blockera eller undertrycka dina känslor; lyssna på dem, lär känna dem och lär dig att hantera dem.

Självreglera

Vi kan alla självreglera. Låt inte känslan sakta tyna bort, gör något åt ​​den! Försök ditt bästa för att få negativa tankar att lämna ditt sinne och fokusera på den positiva sidan av saker. Distrahera dig själv eller göra något du gillar för att minska intensiteten i dina känslor. Arbeta med dig själv och lär dig att kontrollera dina impulser. På så sätt tar du hand om dig själv samtidigt som du förbättrar ditt välbefinnande.

Uttryck dig och kommunicera

Bortsett från att ha dina egna resurser, bör du också uttrycka dina känslor till din omgivning. Känslor behöver delas. Lita på andra och låt dem veta hur du mår och vad du behöver.

En kvinna som sträcker handen mot sin älskare

För att sammanfatta: Känslor hjälper oss att tillgodose våra behov och vägleder oss till att veta hur vi ska agera. De är oerhört värdefulla eftersom de hjälper oss att överleva och kommunicera med oss själva och med andra. Vi upplever först våra känslor och bestämmer sedan vad vi ska göra med dem, vilket gör oss ansvariga för våra egna handlingar. Låt oss vara konsistenta med våra känslor och tankar så att vi kan uttrycka dem på ett självsäkert sätt!

 ”Kontrollera dina känslor, annars så kommer de att kontrollera dig.

-Kinesiskt ordspråk-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.