Är du dominerad av dina impulser?

Att ta kontroll över dina impulser är inte lätt. Det är som att tämja ett vilt djur som lever i den djupaste delen av dig. I denna artikel ska vi tala om hur du kan ta kontroll över dina impulser innan de tar kontroll över dig.
Är du dominerad av dina impulser?
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Är du dominerad av dina impulser? Fortsätt läsa för att få en förklaring och strategier för hur du kan kontrollera din impulsivitet.

Impulser kommer från din irrationella, primitiva sida. Det är som att försöka tämja ett vilt djur. Det kan verka lugnt ibland, men i vissa situationer agerar det i enlighet med sin natur.

I dessa stunder spelar det inte roll om det djuret gör i slutänden är fördelaktigt för dig eller inte. Kort sagt sätter impulser din självkontroll på prov.

Dominanta impulser är roten till många psykologiska problem. Beroenden är uppenbara exempel, men okontrollerade impulser är även karaktäristiska för sjukdomar som bulimi och borderline personlighetsstörning.

Det är normalt att ha en viss nivå av impulser i livet. Problemet uppstår när du blir dominerad av dina impulser och du går vilse.

Dina impulser tvingar dig att agera på ett sätt som inte överensstämmer med dina värderingar, mål och övertygelser.

Problem med impulskontrollen orsakar känslomässiga spänningar som är svåra att skaka av sig. Det är bara när du ger vika för impulsen som du upplever lindring av denna spänning.

Lindringen du känner förstärker impulsen och gör den ännu svårare att kontrollera. Den är även kortlivad, och när den väl försvunnit lämnas du med mycket djupare och mer nedslående känslor: skuld och ånger.

Med tiden kanske du glömmer dessa fasansfulla känslor och begår samma misstag igen. Önskan för tillfällig njutning leder till slut till att du känner att du inte är kapabel att motstå dina impulser.

Du känner dig maktlös inför dem. Detta kan bli en ond cirkel som är väldigt svår att bryta sig loss från.

Ledsen man vid fönster

Varifrån kommer impulserna?

Forskare vet inte den exakta källan för impulser, men genom att titta på personerna i enskilda fall ger oss viss information om vilket scenario som är troligare.

Genetik spelar en avgörande roll i att slå fast impuls. Om dina föräldrar är impulsiva, neurotiska eller emotionella, löper du högre risk att ärva dessa drag.

Du kan även lära dig att vara impulsiv genom imitation. Om du ser att dina föräldrar hanterar problem på ett impulsivt och otåligt sätt så kommer du också göra det.

De goda nyheterna är att du kan lära dig att förändra dessa mönster. Studier visar att en serotoninbrist i hjärnan kan göra folk predisponerade att agera impulsivt.

Som en konsekvens tror forskarna att selektiva serotoninåterupptagshämmare kan vara effektiva för personer med detta problem.

Men kom att effektiviteten hos dessa läkemedel är begränsad. De kanske hjälper inledningsvis, men de kommer inte lära dig alternativt, funktionellt beteende.

Det andra problemet är att du utvecklar en tolerans mot läkemedlet och även att du upplever vissa bieffekter.

Det verkar som att vissa känslomässiga sår från barndomen också kan vara delvis ansvariga för ditt impulsiva beteende som vuxen.

När forskarna tittar på det förflutna hos personer som är patologiskt impulsiva, hittar de vissa tomrum i deras uppfostran. Det kan röra sig om en frånvarande förälder eller brist på tillgivenhet eller känslomässig reglering.

Människor vill fylla dessa tomrum så snabbt och så intensivt som möjligt.

Det är i just detta ögonblick som de faller i klorna på känslomässigt beroende, alkohol, spel, tvångsmässigt shoppande och allt annat som kastar tvivel över ens självvärde.

Är du dominerad av dina impulser? Hur kan du hantera dem?

Att lära sig att hantera impulserna som dominerar en är inte lätt. Som vi nämnde tidigare är impulser som vilda djur, och alla vet vi att det inte är lätt att tämja ett vilt djur. Det kräver tålamod, villighet och ihärdighet.

Med det sagt är det orealistiskt att tänka att du helt kan kontrollera dina impulser. Istället ska du fira dina små segrar på vägen.

Tid att tänka

Det första steget mot att befria dig från impulser är att ta avstånd från situationer som utlöser dem. När du kliver bort, även om det bara är ett ögonblick, bromsar du din impulsivitet.

Impulser varar inte länge, även om de kan vara intensiva. Detta är något som kan vara till din fördel om du är medveten om det. Ju längre du motstår impulsen, desto mer troligt att du kan lösa problemet korrekt.

Ge impulsen ett namn

Det är viktigt att ge din impuls ett namn och se vad den verkligen är. Säg till dig själv: “Detta är bara ytterligare en impuls. Jag måste inte göra vad den vill.”

Nyckeln är att koppla bort den från vem du är. Se din impuls som en fiende som attackerar dig istället för något som är en del av dig.

Fokusera dina fem sinnen på något annat

Medan du väntar på att den känslomässiga intensiteten hos vad du upplever ska lägga sig, ska du försöka göra något som distraherar ditt sinne. Gå och löp något orelaterat till impulsen.

Det kommer tvinga dig att fokusera på vad du ska köpa, vad du ska säga till kassörskan, hur mycket pengar du behöver, etc. Detta är banala saker som hjälper dig att koncentrera dig och få tiden att gå.

Men se till att du inte bara ersätter en impuls med en annan. Att lämna en situation med hög konflikt för att dricka alkohol eller röka är inte hälsosamt.

Tänk på dina mål och konsekvenser om du är dominerad av dina impulser

Om jag följer denna impuls, vad kommer då hända? Kommer jag må bättre? Hur länge kommer min lindring vara? Vill jag vara typen av person som inte kan kontrollera sig? Är detta i linje med mina övertygelser och värderingar?

Om du är tydlig med dina mål och värderingar i livet men gör något du inte borde, kommer du skapa en kognitiv dissonans.

Denna dissonans är ett obehagligt mentalt tillstånd, ett typ av “jag vill men jag borde inte” som du bör försöka undvika.

Försök att se till att allt du gör är logiskt med hänsyn till vem du är och vilka dina mål är.

Lös problemet (om det finns ett)

Om problemet har en lösning är det inte en dålig idé att utforska alternativen så att du kan försöka lösa det. För att göra det måste du använda tekniker för problemlösning.

Om problemet kommer från ditt sinne och inte har en lösning, ska du stämpla det som sådant i ditt sinne och försöka släppa det.

Grubblande kvinna

Tolerera obehag för att slippa bli dominerad av dina impulser

Att kontrollera dina impulser involverar att hantera en viss mängd spänning som inledningsvis är obehaglig. Detta obehag är ofta anledningen till att folk låter deras impulser dominera dem.

Nyckeln är att dominera dina impulser, även om det gör ont och orsakar ångest. Ångest, eller känslomässig upprördhet, är bara känslor som orsakas av kemiska reaktioner i hjärnan.

Den kommer inte döda dig eller utlösa katastrofer. När du lär dig att tolerera den så kommer du märka att den snabbt förlorar sin styrka.

När du är dominerad av dina impulser är det enkelt att falla i deras fälla. Men att vara medveten om hur allt fungerar är ett stort steg mot att kontrollera dina känslor.

När du vet vad som drabbar dig och vad du kan göra åt det är den svåra biten att bibehålla denna kontroll.

Med mycket tålamod och acceptans av ångest kommer du kunna ta kontrollen över ditt liv och inte längre bli dominerad av dina impulser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chico, E. (2000). Relación entre la impulsividad funcional y disfuncional y los rasgos de personalidad de Eysenck. Anuario de Psicología, 31(1), 79-87.
  • Clark, L., Iversen, S. D., & Goodwin, G. M. (2001). A neuropsychological investigation of prefrontal cortex involvement in acute mania. American Journal of Psychiatry; 158, 1605–1611.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.