Fobi för att utföra impulsiva handlingar

Fobi för att utföra impulsiva handlingar
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Fobin för att utföra impulsiva handlingar är den extrema rädslan för att följa en impuls, tappa kontrollen och skada dig själv och andra. Vissa diagnostiska klassifikationer ser till och med den här fobi som en form av tvångshandling (OCD), eftersom det är en sorts invasiv tanke som “kapar” din hjärna.

I slutändan får det dig att vidta någon form att handling eller tanke (kompulsiv) för att reducera ångesten som den invaderande tanken framkallar. Nu ska vi tala om för dig hur du identifiera och behandla den.

Hur identifierar du en fobi av att utföra en impulsiv handling?

Från en professionell synvinkel är fobi för att utföra en impulsiv handling en typ av OCD. Och vare sig vi ser det som en form av OCD eller som en fristående fobi är det ett tillstånd som involverar en intensiv rädsla för sina egna impulser.

De huvudsakliga kliniska karaktärsdragen av störningen är:

 • Bli invaderad av tankar som har att göra med att följa en impuls och förlora kontrollen.
 • Att dessa tankars innehåll har något att göra med att föregå en “aggression”. Det kan vara gentemot dig själv eller andra människor.
 • Att känna intensiv rädsla enbart av det faktum att du hyser dessa tankar.
 • Bete sig på ett sätt du tror kommer förhindra dessa tankar från att bli verklighet.
ensam kvinna

Fobin för att utföra impulsiva handlingar utvecklas som följer:

 • Först ser de en tanke eller mental bild är de “ser” sig själva följa en av sina impulser eller förlora kontrollen. De ser den bilden eller tanken som katastrofartad.
 • De använder alla sina psykologiska resurser de har för att “utrota” dessa bilder eller tankar. Att fokusera på en tanke är dock fel strategi, ångesten kommer bara att öka och deras föregripande tankar blir bara starkare.
 • Eftersom de inte kan kontrollera vad de tänker på (ingen kan det även om meditation är den bäst kända balanserande faktorn) förstärker det kraften hos idén att de kommer att förlora kontrollen. Och det kommer att ytterligare öka intensiteten i deras rädsla.

Folk som träffar en psykolog angående fobi för att utföra impulsiva tankar säger vanligtvis att de är mest rädda gör att göra illa dem de älskar.

De vanligaste konsekvenserna av fobi för att utföra impulsiva handlingar

Vilken typ av OCD eller fobi som helst (ifall det de är rädda för finns där varje dag) kommer att leda till en enorm reducering av personens livskvalitet. Detta inträffar eftersom de måste arbeta hårt för att kontrollera sin rädsla och undvika situationer som får de att känna ångest. Så sakta men säkert, utan att ens inse det, slutar det med att de förkastar delar av sitt personliga liv och spenderar en stor mängd energi på att försöka kontrollera sin rädsla.

En annan sak som inträffar är att du gör dig själv till din fiende. Eftersom det är en egodystonisk störning, är kravet på dig själv att kontrollera dessa tankar extremt högt (en egodystonisk störning är när det föreligger ett glapp mellan det du tänker och det du vill). På samma gång upplever du det som om du slåss med dig själv.

Det innebär att besattheten och rädslan kommer att ta över personens uppmärksamhet. Men de tror att eftersom det kommer utifrån kan de kontrollera det. När de inte lyckas upplever de det som om det är de som skapar besattheten. Således känns det som om de bekämpar det som deras sinne säger till dem. Om det är ihållande kan denna inre strid leda till ångest och depression vilket också kan behöva terapi.

Rädd kvinna

Vilken är behandlingen för fobi för att utföra impulsiva handlingar?

Behandlingen av den här fobin – oavsett vad besattheten gäller, oavsett om det handlar om att skada dig själv eller andra – kommer alltid att vara fysisk. Men om patienten upplever extrem ångest är det oftast lämpligt med terapi och medicinen. Generellt sett liknar terapin den som man behandlar patienter som har OCD med.

Det måste alltid vara en psykologisk  behandling eftersom psykologer är de enda människorna som har rätt träning och erfarenhet som behövs. Behandling kommer att innefatta:

 • Förståelsen av hur de fick det här problemet och hur det påverkar dem.
 • En utvärdering och identifiering av de olika sätt som de har försökt och misslyckats att hantera sin störning.
 • Utveckling av de saker de försökt som hjälpt.
 • Förståelse för hur deras sinne och störning fungerar. På så sätt kan de ta kontroll av vad som händer dem.
 • Ett lösgörande från sina egna tankar. Att tänka på något behöver inte innebära att man kommer eller är kapabel till att göra det. Det gör inte heller risken större att det inträffar.
 • Att ta tillbaka värdefulla delar av sitt liv som de försummat.
 • Förhindra återfall och stärka de psykologiska verktyg som de lärt sig.

Psykologisk behandling

Slutligen vill vi nämn att även om det finns olika psykologiska tillvägagångssätt för att behandla fobi för att utföra impulsiva handlingar är de enda som har forskning i ryggen de kognitiva beteendeterapierna.

Det innebär inte att andra tillvägagångssätt kan vara användbara. Det innebär bara att de fortfarande inte har bevisats vetenskapligt ifall de fungerar eller inte. Det är förmodligen på grund av att de inte gör studier på andra terapeutiska modeller som är svårare att standardisera. Kort strategi terapi är ett exempel.

Om du identifierar dig som en som har fobi för att utföra impulsiva handlingar så kom ihåg att det är ett psykologisk problem. Ju snabbare du tar tag i det desto snabbare kommer du att finna lindring. Psykologer är dina största allierade! Så sluta skjuta upp det och ta steget och be om hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bonet, J. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para las fobias específicas. Psicothema13(3), 447-452.
 • Rabinovich, D. S. (1989). Una clínica de la pulsión: las impulsiones (Vol. 2). Ediciones Manantial.
 • Vellosillo, P. S., & Vicario, A. F. C. (2015). Trastorno obsesivo compulsivo. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado11(84), 5008-5014.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.