Klockan: en medeltida uppfinning som förändrade allt

Klockor blev populära i Europa vid slutet av Medeltiden, tillsammans med expansionen av stadsarbete och det cistercienska sättet att leva. Klockor förde med sig ett nytt sätt att förstå tiden.
Klockan: en medeltida uppfinning som förändrade allt
Juan Fernández

Skriven och verifierad av historikern Juan Fernández.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Klockan som uppfinning är mer än något annat en upptäckt av tiden. Men hur gick det egentligen till?

Konsten att skapa klockor uppstod, som så mycket annat, inte i Västeuropa. Den muslimska civilisationen och den kinesiska upptäckte mysterierna kring tidshållning långt innan Européerna.

De astronomiskt inspirerade vattenklockorna i Öst kom dock inte med den sociala förändring som mekaniska klockor gjorde i Väst.

Som den franska historikern Jacques Le Goff sade är tiden för en köpman inte samma som tiden för en jordbrukare.

Mätningen av dagarna är lika gammal som observationen av stjärnorna.

Men tjänsten som solen och månen tillhandahåller är på samma gång en form av slaveri. Precis som att elektricitet satte stopp för nattens tyranni, frigjorde klockan upptagna människor från solens rytm.

Denna nya frihet förde med sig nya värderingar.

Lansbygdstid och stadstid

Medeltiden var jordbrukets tid. De flesta européer levde av jorden, antingen genom att odla grödor eller genom boskap. De följde de naturliga cyklerna hos årstiderna och dagarna.

Alla andra aktiviteter, både religiösa och sekulära, var tvungna att anpassas efter jordbrukets rytm. Klockan som uppfinning var varken vanlig, välkänd eller nödvändig.

Men något ände på 1200-, 1300- och 1400-talen som förändrade allt. Central- och Västeuropa såg ett inflöde av olika typer av mekaniska klockor. Från offentliga klockor i Padua och Bologna till kyrkklockor i Chartres och Wells.

Folk började se på tiden på ett annorlunda sätt. Nyckelelementen hos denna förändring var nymonasticism och stadslivet.

Astronomisk klocka i Padau

En klocka för gud

De nya klosterreglerna, mycket striktare än förr, tvingade på folk ett sätt att leva som kretsade kring bön. I kontrast till jordbrukare var munkarna tvungna att anpassa sitt arbete runt bönen.

Detta ledde till mer stabila scheman i klostren. För medeltidsteologer var tiden lika viktigt som den var oersättlig. Att ödsla tid var att ödsla en gåva från Gud. Tiden var menad för meditation – ett tecken på dygd.

En klockan för pengar

Om klockorna ursprungligen designades för att tjäna Gud, dröjde det inte länge för dem att används för att tjäna andra syften.

Livets rytm för stadens köpmän och konstnärer anpassade sig inte till solens och månens ändlösa dans.

Kraven från handeln tvingade på dem nya värderingar, såsom punktlighet och effektivitet. Allmänna torg började ringa i klockor varje timme.

Staden levde, pengar bytte händer och industriella invånare kunde inte vara sena till möten eller vänta på andra personer i onödan.

Städerna blev till ekon av klingande klockor som utannonserade olika typer av händelser. Den nya eran hade en metallisk ton.

Klockan som uppfinning

Förändringar i klockteknologin var symptomatiska för sin tid. Den österländska stilen lämnades vid vägkanten, för ingen var intresserad av att använda vatten eftersom det inte var tillräckligt exakt och konsekvent.

De olika systemen av kablar, axlar, kugghjul och vikter utvecklades till sanna mästerverk, såsom det astronomiska uret i Prag (1410).

Klockan i Prag

På 1400-talet utvecklade klockmakarna ett armbandsur som endast blev föråldrat när digitala klockor uppfanns.

Broar och spiraler bytte ut motvikter, och klockorna började handla mindre om metallarbete och mer om konst.

Ett armbandsur var den definitiv individualiseringen av tiden, vitalt för liberala yrken. I samma sekel blev scheman ett sätt att leva tack vare dessa små klockor. Det har inte förändrats mycket på 600 år.

Det är ett allstädes närvarande kapitalistiskt system, och det är svårt att föreställa sig ett liv där vi inte är slavar under klockan.

Men det fanns en tid, inte så länge sedan, när vi inte domineras av den oupphörligt tickande visaren.

Vi kan inte dominera tiden, och våra försök att kontrollera rytmen hos stjärnorna slutade med att vi själva dominerades.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Landes, David (2007) Revolución en el tiempo, Crítica.
  • Le Goff, Jacques (2004) Mercaderes y banqueros en la Edad Media, Alianza.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.