Kompulsiva samlare

Kompulsiva samlare

Senaste uppdateringen: 21 juni, 2016

De samlar till och med på sig den där chokladasken som de fick då de var fyra år. Men även gamla kläder som de aldrig har på sig, saker som de hittar på gatan och vinylskivor som de inte kan lyssna på. Kompulsiva samlare samlar på sig saker som inte är användbara. Därför utvecklar de inte något kriterium för det som man bör spara och det som man bör slänga.

Detta hade endast varit ett anekdotiskt ämne om det inte hade varit för den intensiva tendensen att samla på sig allt som de hittar, vilket kan leda till problem med hälsan och samlivet med andra. Det är även ett tydligt symtom på att något inte står rätt till med en människa.

“Ungdom bör ackumuleras; det gamla bör användas.”

-Séneca-

Antalet kompulsiva samlare är inte precis liten. Det uppskattas att minst 4% av befolkningen har detta problem, vilket innebär minst 300 miljoner människor i världen. Varför samlar vissa personer på saker som inte betyder något i evighet, tills att detta försämrar deras livskvalitet och innebär en hälsorisk?

Kompulsiva samlares ursprung

Spegel

Det finns i dagens läge inte någon konsensus kring de faktorer som gör att vissa blir kompulsiva samlare. Det finns dock en konsensus angående att det är ett symtom som kräver uppmärksamhet och eventuellt beteendeterapi.

Psykologiska studier indikerar att kompulsiva samlare beter sig som de gör som ett sätt att försvara sig mot påhittade hot. De känner att de inte bör kasta ett föremål eftersom de kan komma att sakna det efteråt.

Ingen förstår varför en bit trasigt papper kan vara av så stor betydelse, men om man är en kompulsiv samlare så tänker man att “man vet aldrig”. Detta är egentligen en förklädnad av en stark känsla av rädsla för förändring.

Om man är en kompulsiv samlare så kan detta även vara ett svar på trauma. Kanske personen känner rädsla för att samma situation ska uppstå igen.

Egenskaper hos kompulsiva samlare

Djur

Kompulsiva samlare har många gånger ett stort köpbehov. Om det är ett bra pris så måste det köpas, oavsett om personen behöver det eller inte.

Det är även vanligt att detta är ensamma personer. Deras besatthet av att samla på sig saker beror på en fantasi där de byter ut personer mot objekt.

Personer som har svårigheter med att skiljas från saker som de inte behöver kommer ofta att må dåligt om de tvingas skilja sig från dessa saker.

Faror med kompulsivt samlande

Situationen kan bli allvarlig, som i fallet med bröderna Collyer. Detta hände i USA 1947. Grannarna ringde polisen eftersom de under lång tid inte sett dem gå ur huset, och ej heller sett någon livssignal. Polisen kunde inte gå in i deras hus genom fönster eller dörr eftersom det fanns en stor mängd föremål som blockerade vägen.

De kunde till slut få till en öppning genom terrassen. Det fanns så många saker på alla ställen att det tog 6 timmar att hitta det första liket. Det andra upptäcktes 18 dagar efteråt, även då det bara låg några meter från det första.

En av bröderna hade dött p.g.a. att tusentals böcker hade fallit över honom. Den andra brodern, som var blind och förlamad, dog av hunger och törst.

Fåglar

I mindre allvarliga fall kan kompulsivt samlande orsaka en stor oreda i hemmet eller på kontoret. Detta kan också bidra till uppkomsten av skadedjur eftersom man inte kan städa ordentligt.

Det finns inte någon speciell metod för att behandla kompulsiva samlare, men det är klart att det handlar om personer som behöver professionell hjälp i sin situation.

Bilder av Jennybird Alcantara och Shiori Matsumoto.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.