Konsekvenserna av likgiltighet

Konsekvenserna av likgiltighet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Likgiltighet är ett neutralt affektivt tillstånd. Vi tenderar att definiera en likgiltig person som någon som “varken känner eller lider”. Det är en känsla som håller personen vid sidan av. Men när någon visar likgiltighet mot dig känner du dig ganska svårt sårad. Läs vidare för att lära dig om konsekvenserna av likgiltighet.

När du tänker på en likgiltig person, tänker du på okänslighet , avskildhet och kyla. Det är egenskaper som strider mot det vanliga mänskliga tillståndet och vår förmåga att relatera till varandra.

“Likgiltighet och försummelse gör ofta mycket mer skada än att direkt ogillande.”

-JK Rowling-

Att vara likgiltig innebär att man upplever att “ingenting spelar roll”. Det betyder att du egentligen inte känner någonting. Dessutom pressar du dig själv bort från den person eller omständighet du är likgiltig inför.

Konsekvenserna av likgiltighet är mest negativa, men det finns faktiskt även några positiva.

Likgiltighet gör ont

Ledsen kvinna

Livet är fullt av ögonblick då det inte är särskilt användbart att välja att vara likgiltig. Men även om du kanske inte bryr dig så mycket kan du aldrig sluta känna helt. Likgiltighet är en resurs som låter dig välja vilka stimuli du reagerar på. Men absolut likgiltighet är aldrig möjlig.

Konventionell visdom säger att det att framstå som likgiltig är den hårdaste sortens beteende. Det är bevisat att när du visar detta så har du en attityd som är en av de mest aggressiva och smärtsamma som du kan uppvisa. Att vara likgiltig för någon innebär faktiskt att du drar tillbaka alla dina känslor, som om personen inte finns för dig. Kan det finnas något grymmare?

“Motsatsen till kärlek är inte hat, det är likgiltighet. Motsatsen till skönhet är inte fulhet, det är likgiltighet. Motsatsen till tro är inte kätteri, det är likgiltighet. Och motsatsen till livet är inte döden, det är likgiltighet.”

-Elie Wiesel-

Av denna anledning säger de att motsatsen till kärlek inte är hat, utan likgiltighet. För det finns inget värre än att vara likgiltig för någon. Det gör ännu mer ont om det involverar någon nära, som en partner eller en familjemedlem.

När någon visar likgiltighet mot dig, förstör det dina förväntningar på personen eftersom du trodde att denne alltid skulle finnas där för dig. Men istället för att finna stöd så finner du ingenting. Faktum är att du ibland till och med föredrar att personen säger något obehagligt till dig eftersom du åtminstone tror att det skulle betyda att du betyder något för denne. Men när personen inte säger något känner du att du inte längre spelar någon roll.

Likgiltig man

Konsekvenserna av likgiltighet

När du är ett offer för likgiltighet översätts det obehag du upplever till:

  • Förvirring och oro. Även om du bara har låga förväntningar så förväntar du dig alltid något av andra. Så när de är likgiltiga mot dig, känner du dig förvirrad.
  • Låg självkänsla och personlig osäkerhet. Detta beror på att likgiltighet får dig att känna att du är för obetydlig för att generera ett svar hos andra.
  • Ångest. Du måste försöka ta reda på vad den andre känner eller tänker.
  • Känslor av ensamhet.

Att bemöta likgiltighet

Som vi redan har sagt innebär likgiltighet lidande och genererar outhärdliga spänningar och förvirring. Det är därför du måste bemöta det. Du bör försöka att gradvis närma dig den andra personen och låta denne veta hur dennes attityd påverkar dig.

Personen kanske inte svarar omedelbart. Därför bör du ha tålamod. Faktum är att en period av eftertanke ibland leder till att den andra personen agerar. Eller så kanske du kan hitta någon som kan agera som medlare. Men det kommer förmodligen att finnas tillfällen då ingenting fungerar. Om så är fallet är det bäst att bara acceptera vad som händer. Att vara besatt av en annan persons likgiltighet kan faktiskt leda till att du upplever några extremt obehagliga stunder.

“Den värsta synden vi kan begå mot våra medmänniskor är inte att hata dem, utan att vara likgiltiga för dem: det är essensen av omänsklighet.”

-George Bernard Shaw-

Förgänglighet

När du accepterar likgiltighet börjar du se på framtiden med tanken att du inte alltid kommer att betyda något för andra på det sätt som du skulle vilja. Även om detta är en smärtsam process, kommer du genom att tänka på det till slut inse att din lycka inte beror på en person. Faktum är att om andra personer bestämmer sig för att vara likgiltiga för dig, är inte det bästa alternativet att tvinga dem att lyssna på dig. Det är bättre att lära sig att släppa dem.

Seriöst samtal

När du kommer till slutsatsen att de inte har för avsikt att ändra sitt beteende, är det bäst att ta avstånd. Du kan alltid hitta andra människor som värdesätter och stöttar dig. När du gör detta kommer du att förstå det buddhistiska konceptet om förgänglighet. Med andra ord, allt förändras. Till exempel kanske personen som är din vän idag inte är det imorgon. Om du kan integrera detta tänkande i ditt dagliga liv, blir det lättare för dig att stå ut med en annan persons likgiltighet.

De positiva konsekvenserna av likgiltighet

Men likgiltighet är inte alltid negativt. Det fungerar också som en försvarsmekanism. Faktum är att man håller fast vid det för att inte drabbas av ständiga besvikelser inför livets växlingar. Att hålla avstånd eller inte förvänta sig något av någon är faktiskt ett sätt att skydda sig själv. I det här fallet är likgiltighet mer än bara en passiv handling. Det är det aktiva beteendet att acceptera allt som kan hända. Det innebär att vara öppen för en värld av möjligheter och acceptera att alternativa skeenden kan inträffa.

Om du inte hade förmågan att ta till neutralitet, och du var tvungen att ge ett negativt eller positivt svar på varje stimulans du får, skulle du bli utmattad. Därför är svaret att inte förvänta sig något. På så sätt, genom att öppna dig för alla möjligheter, blir allt välkommet. Om det är positivt, perfekt; om det är negativt är det bästa du kan göra att göra det till en lärdom.

“Hårda ord sårar dina känslor, men tystnad krossar ditt hjärta.”

-Anonym-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.