Den värdefulla konsten att uppfatta från hjärtat

Den värdefulla konsten att uppfatta från hjärtat
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 16 februari, 2024

Att uppfatta handlar inte bara om att höra, se och lyssna. Att uppfatta från hjärtat går bortom detta. Det handlar om att känna och veta hur man lyssnar utan att döma. Det är att inte ha några fördomar, att ta vara på livet med alla dess smaker och att vidröra verkligheten med all dess textur. Detta kan verka konstigt, men det är något som inte alla kan göra eller njuta av.

Det är få områden av psykologin som är lika viktiga och grundläggande som studiet av uppfattning. Hur vi snappar upp information och hur vi organiserar och tolkar den, utgör en del av vilka vi är och hur vi interagerar med andra.

“Din syn kommer bara bli klarare när du tittar in i ditt hjärta… Den som tittar utåt drömmer. Den som ser inom sig vaknar.”

-Carl Jung-

Det var under 1800-talet som berömda psykologer och fysiologer som Johannes Peter Müller och Gustav Theodor Fechner började studera interaktionen mellan stimuli och uppfattning. Under en tid trodde man att uppfattningen var helt naturlig. Med andra ord att våra upplevelser endast bestäms av stimuli, och inte av faktorer som minne, inlärning och tidigare erfarenheter.

Detta synsätt har dock förändrats med tiden. Vi vet att uppfattningens konst beror på många olika faktorer: vår motivation, våra känslor, kultur, intuition, tidigare erfarenheter och förväntningar.

Om vi vet något så är det att alla uppfattar världen annorlunda. Vissa kommer uppfatta en viss färg som blå medan andra kommer se den som violett. Vissa kommer se ilska i ett barn, medan andra kommer se rädsla.

Allt detta leder oss till följande slutsats: det finns de som tittar men inte ser och de som hör men inte lyssnar. Det finns även de som inte kan se bortom vad de kan se med blotta ögat. Men de missunnar sig själva en värld av fantastiska färger som de bara kan se om de uppfattar från hjärtat – med hjärtat.

Händer bland blommor

Sinnen, hjärnan och uppfattning

Om vi frågade en slumpvald grupp personer hur många sinnen en människa har så hade 90% av dem sagt “fem”. Vi har alla fått höra sedan tidig ålder det som Aristoteles berättade för oss i sin bok Om själen. I denna bok förklarade han att människor tar emot information från världen genom hörseln, smaksinnet, luktsinnet, synen och känseln.

Men det är fascinerande att veta att vi faktiskt har över 20 sinnen, med korresponderande “undersinnen” (exempelvis förmågan att kunna uppfatta surhet, sötma etc.). Och vi bör därför lägga till andra, som kinaestesi, proprioception, termoception, nociception, ekolokalisering och till och med känslan av att vara på alerten. Samtliga öppnar upp en lång rad möjligheter för oss, vilket gör att vi bättre kan anpassa oss till våra omgivningar.

Vi bör dock nämna att det inte är alla som utvecklar dem på samma sätt eller till samma grad. Forskare vid University of Washington berättar exempelvis för oss att “känslan av att vara på alerten” varierar mycket mellan olika personer. Vissa personer har svårigheter med att upptäcka faror. De är övermodiga, vilket innebär att de sällan upptäcker farliga situationer.

Å andra sidan har andra en “intern radar”, ett sjätte sinne som varnar dem att vissa personer eller situationer inte är säkra. Detta sinne är lokaliserat i främre gördelvindlingen – ett område i hjärnan som har som uppgift att hålla oss alerta rörande nya eller annorlunda situationer. Det låter oss ta beslut så snabbt som möjligt.

Två huvuden mot varandra

Att uppfatta från hjärtat – en sann konst

Att uppfatta från hjärtat har att göra med känslighet och öppenhet. Det är förmågan att inte bara ta in det som våra sinnen plockar upp, utan att även applicera bestämdhet, känslor, empati och intuition för att kunna nå djupare tolkningar. Vi kallar denna typ av förhöjd uppfattning för en “konst” av en väldigt speciell anledning. Den låter oss bli mer medvetna om saker, naturen, personer och världen.

“Att se och uppleva handlar om mer än bara att känna igen. Inget i nuet identifieras i termer av ett bortkopplat förflutet. Det förflutna förs till nuet på ett sätt som breddar och fördjupar dess innehåll.”

-John Dewey-

Det bör sägas att det inte är så lätt att omsätta denna typ av uppfattning i praktiken. Anledningen till det är att det involverar flera processer: inre frid, förmågan att inte dra förhastade slutsatser, god självkännedom och framförallt acceptans.

Att uppfatta innebär nämligen ibland att man måste inse att man inte kan förändra många av de saker som man ser. Vi måste exempelvis acceptera människor som de är och sedan svara i enlighet med detta.

Fåglar som sitter på händer

Att uppfatta från hjärtat är också en av de högsta förmågorna som en människa kan utveckla. Varför? Eftersom det låter oss synka våra sinnen med våra känslor genom att använda våra erfarenheter. Vi gör detta med objektivitet och en kärlek som bjuder in oss att se världen genom respektens lins.

Så låt oss börja utöva denna typ av sinnesmässiga och känslomässiga öppenhet. Låt oss lära oss att uppfatta vår omgivning med mer medvetenhet, öppenhet och framförallt hjärta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.