Kopplingen mellan stress och munsår

Ibland kan konstant oro och stress orsaka problem som till exempel irriterande munsår. Dessa smärtsamma och motbjudande blåsor är bara ett bland många exempel på hur våra känslor inverkar på vårt immunförsvar.
Kopplingen mellan stress och munsår
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 maj, 2023

De flesta av oss har någon gång drabbats av det. När du går igenom en svår period med överdriven press, oro och ängslan kan du märka att du plötsligt får ett oerhört smärtsamt sår på läppen. Herpes labialis, mer känt under namnet munherpes, är ett vanligt tillstånd som utlöses av stress. Denna koppling mellan stress och munsår visar att våra känslor kan påverka vår fysiska hälsa och kroppsliga balans.

Den vanligaste typen av munsår är herpes simplex (HSV-1), vilket är en virusinfektion som när den en gång har uppträtt stannar kvar, latent, i kroppen. Det räcker med att man får lite feber eller upplever några stressiga dagar för att dessa små men nog så irriterande munsår ska dyka upp. Men det förekommer även andra typer av herpes som kan uppstå till följd av stress, ångest eller depression.

Det finns forskning som avslöjar att bältros, eller herpes zoster, (blåsbildning, smärtsamma hudutslag som påminner om vattkoppor) och genital herpes kan uppstå hos människor med affektiva störningar. Alla dessa samband gör det angeläget att gräva mycket djupare i förhållandet mellan immunförsvaret och emotionella störningar.

Herpesvirus är latenta och reaktiveras vid stress

Stress och munsår: symtom, orsaker och behandling

Herpesvirus är mer komplexa än vad man skulle kunna föreställa sig. De har egenheten att dölja sitt genom (arvsmassa) och därför förekommer de ofta i vilande form under hela livet. Detta förklarar varför de i regel dyker upp när du minst anar det. Till exempel vid en förkylning, i samband med PMS, när du solar dig mycket och under perioder med stress och ängslan.

En del studier, varav en som genomförts vid Helsingfors universitet, pekar på att herpesinfektioner i vissa fall kan vara farliga. Det finns olika varianter av herpesvirus och somliga är onkogena, det vill säga cancerframkallande. Herpes simplex typ 2, som orsakar utslag på könsorganen, kan leda till livmodercancer. Alltså är det faktum att emotionella störningar gör det mer sannolikt att dessa latenta virusinfektioner ska återkomma något som du bör förstå och ta i övervägande.

Låt oss titta närmare på dessa samverkande faktorer.

Stress och herpes simplex (HS1) – varför får man munsår?

Herpes simplex (HS1) är en mild åkomma som sällan medför några allvarligare komplikationer. Den uppkommer i regel när man har feber och tar sig uttryck i dessa karakteristiska sår och blåsor runt mun och näsa. Studier vid bland annat Ohio State University har visat att tillfällig men intensiv stress kan påverka vårt immunförsvar.

Du kan uppleva många olika fysiska symtom (muskelsmärta, huvudvärk, matsmältningsproblem, osv) och herpes simplex är relativt vanligt.

Herpes zoster och affektiva störningar

Vi vet att stress och munsår är förbundna med varandra. Emellertid finns det ett annat viktigt faktum man bör tänka på. Nämligen att du kan få olika typer av herpes beroende på vilken slags stress du genomgår. Experter påpekar till exempel att kronisk stress, stress som du burit på under flera månader eller år, kan vara en avgörande faktor vid uppkomsten av herpes zoster.

American Journal of Epidemiology publicerade 2018 en intressant studie i ämnet. Efter att ha bedrivit forskning på den brittiska och danska befolkningen gjorde man följande konstateranden:

  • Affektiva störningar är förenade med en ökad risk för herpes zoster.
  • Herpes zoster är en infektion som orsakas av en reaktivering av varicella-zosterviruset (VZV). Den yttrar sig främst i hudutslag på ansikte, bröst och rygg. I tillägg till de typiska blåsbildningarna uppstår därför även nervsmärta till följd av nervinflammationen i de berörda områdena.
  • Denna form av herpes reaktiveras endast efter att man har lidit av affektiva störningar i flera veckor eller månader, oavsett om dessa beror på stress eller depression.
  • Det är också vanligt att infektionen drabbar personer över 50 års ålder.
Sambandet mellan stress och munsår gör att vi måste komma åt underliggande emotionella problem

Stress och herpes simplex 2

Herpes simplex 2 (HS2) uppträder i underlivet och visar sig genom lesioner på hud och slemhinnor. Även i dessa fall ökar återkommande stress risken för en viral reaktivering. Det är sant att denna sexuellt överförbara sjukdom kan dyka upp och försvinna vid olika utbrott, men den utlöses ofta av sinnesstämningar.

Som vi påpekade i början medför genital herpes en betydande risk – den ökar sannolikheten att en person ska drabbas av livmoderhalscancer. Om du lider av detta är det därför viktigt att du går på regelbundna kontroller och följer behandlingar med antivirala medel som läkaren föreskriver.

Herpes orsakad av stress: hur behandlar man det?

Vid behandlingen av herpes som beror på stress måste man vara på det klara med en viktig aspekt. Vi förstår fortfarande inte helt mekanismen genom vilken den här typen av virus agerar. Men deras huvudsakliga kännetecken är att de ofta förblir vilande och att de ofta blossar upp på ett oväntat sätt.

Att få dem att försvinna är nästan omöjligt. Alltså vänjer du dig kanske vid att de ska dyka upp när du är sjuk, när ditt immunförsvar är nedsatt eller när du har emotionella problem. Av den anledningen är det av största betydelse att du värnar om din fysiska och emotionella hälsa.

De bästa åtgärderna består i hälsosam kost, skydd mot könssjukdomar och regelbundna läkarundersökningar. Utöver detta är det också viktigt att tillämpa några grundläggande strategier för att hantera daglig stress. Här är några enkla råd:

  • Du måste praktisera “god psykisk hygien”. Med andra ord måste du ge akt på vad du tänker och säger till dig själv. En negativ inre dialog och irrationella tankar är två av dina värsta fiender.
  • Du måste lära dig att lösa dina problem innan de börjar hopa sig. Det kan hjälpa dig om du möter dina dagliga utmaningar med lugn, trygghet, beslutsamhet och originalitet.
  • Avslappning, meditation och andningsövningar är något du kan göra till en sund vana.
  • Att ha någon du kan tala med, att njuta av dina lediga stunder och att ägna tid åt dig själv är avgörande för att du ska kunna uppleva en känsla av välbefinnande.

Kort sagt kan du ha vant dig vid att få munsår efter en tenta, en intervju eller ett gräl med din partner. Dock är det en sak du bör tänka på i dessa fall. Bakom dessa yttringar döljer sig i regel en rad känslor som du måste ta itu med. Det är A och O.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.