Länken mellan social klass och avhumanisering

Avhumaniserar människor de rika? Och händer samma sak med fattiga människor? Låt oss ta reda på detta!
Länken mellan social klass och avhumanisering
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 16 maj, 2023

Avhumanisering är en metod som syftar till att förneka att andra människor har mänskliga drag. Med andra ord, att avhumanisera är att se en annan människa som omänsklig. I allmänhet avhumaniserar människor medlemmar i vissa grupper. Det innebär att de anser att vissa människor är “mindre mänskliga” eftersom de tillhör en viss grupp. I denna artikel diskuterar vi länken mellan social klass och avhumanisering.

Även om det finns många skillnader som skiljer människor från varandra och delar in oss i olika grupper, är en av de mest framträdande i samhället de sociala klasserna. Sociala klasser är en slags social stratifiering.

Sociala klasser består av personer som delar gemensamma sociala eller ekonomiska förhållanden. I stort sett kan vi identifiera två sociala klasser: rika och fattiga. Och oavsett deras egen klass, avhumaniserar vissa människor en av dessa grupper eller ibland till och med båda.

Narcissistisk man håller upp handen som spegel

Vad går avhumanisering ut på?

Avhumanisering går ut på att anse att någon inte är “mänsklig nog”. Det finns emellertid olika sätt att avhumanisera: animalisering och mekanisering.

Enligt Haslams modell finns det två former av avhumanisering, då någon känner som att en annan person saknar de typiska mänskliga egenskaperna. Beroende på vilka egenskaper personen “saknar” enligt avhumaniseraren kallas det antingen animalisering eller mekanisering.

“Även om avhumanisering är ett konkret historiskt faktum, är det inte ett givet öde utan resultatet av en orättvis ordning som ger upphov till våld från förtryckarna, vilket i sin tur avhumaniserar de förtryckta.”

-Paulo Freire-

Animalisering går ut på att förneka att en annan människa har egenskaper som exklusivt är mänskliga. I detta avseende gäller det de egenskaper som skiljer oss från djur. Till exempel kognitiv förmåga, att vara civiliserad och kultiverad.

Mekanisering å andra sidan går ut på att förneka att en annan människa ens har en levande varelsers typiska drag. Drag som alltså inte nödvändigtvis är unika i jämförelse med andra djur, såsom att ha känslor eller vara vänlig, eller att ha grundläggande behov.

Animalisering går alltså ut på att beröva grupper de typiska mänskliga egenskaperna så att de jämförs med djur. Mekanisering går istället ut på att beröva grupper levande varelsers egenskaper så att de jämförs med livlösa föremål som robotar eller objekt.

Varför finns avhumanisering?

Du kanske frågar dig själv varför avhumanisering finns. Det finns tre anledningar till att människor avhumaniserar andra.

För det första gör avhumanisering att en grupp kan rättfärdiga våld mot en annan grupp. När människor anser att medlemmar i en grupp är mindre mänskliga, är det lättare för dem att tro att de har mer rättigheter än medlemmarna av en annan grupp. Således rättfärdigar de användningen av våld när denna grupp beter sig som de inte ska, enligt deras förväntningar.

För det andra upprätthåller avhumanisering en rådande “status quo”. Det finns grupper med högre status och andra med lägre status. Om en grupp avhumaniseras kommer den att ha en lägre status. Och den avhumaniserande gruppen kommer att vara överlägsen.

“Han var så hemsk att han inte längre var hemsk, bara avhumaniserad.”

-F. Scott Fitzgerald-

Slutligen gör avhumanisering att vi kan ignorera etik. Vi har alla moraliska värderingar som styr vårt beteende, som till exempel att anse att mord är fel. Dessa värden gäller dock endast för människor. Så om någon inte betraktar en människa som mänsklig, blir det lättare att använda våld mot den personen, även om ens värderingar anser något annat. Det var genom avhumanisering som nazister påstod att det judiska folket var “kackerlackor”.

Pojkar som tittar på flicka som hänger tvätt

Länken till social klass

Klassdiskriminering är en form av attityd där övertygelser och beteenden riktar sig mot människor beroende på deras sociala klass eller ekonomiska status. Målen är oftast de rika eller fattiga.

Med andra ord är klassdiskriminering fördomar mot de rika eller fattiga. Avhumanisering är en följd av klassdiskriminering.

Fattiga människor tenderar att bli animaliserade. Avhumaniserare anser att de är djur och inte människor. Några av de typiska egenskaper som avhumaniserare kan påstå att fattiga människor inte besitter är artighet, vett och etikett eller förmågan att vara sofistikerad. De anses vara oförmögna att ta sig ur sin osäkra situation.

När det gäller de rika använder avhumaniserarna inte animalisering. Istället används mekanisering för att avhumanisera dem. Det är inte lika vanligt att man ser på de rika som ociviliserade eller osofistikerade. Det är dock möjligt att förneka deras vänlighet och deras förmåga att ha känslor. Således anses rika människor vara kalla och oförmögna att känna empati, precis som maskiner.

För avhumaniserare är de rika maskiner och de fattiga djur. På detta vis behåller medelklassen sin status. Dessa människor behandlar de fattiga med förakt, som djur. De behandlar de rika med distansering, rädsla och respekt eftersom de tror att människor med högre status är kapabla att göra vad som helst för att få vad de vill ha.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sainz Martínez, M. (2018). Consecuencias de la animalización de los pobres y la mecanización de los ricos en el mantenimiento de las diferencias socioeconómicas (tesis doctoral). Universidad de Granada. Recuperada de http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/52432/29111924.pdf?sequence=4&isAllowed=y
  • Sainz, M., Martínez, R., Moya, M., & Rodríguez-Bailón, R. (2018). Animalizing the disadvantaged, mechanizing the wealthy: The convergence of socioeconomic status and humanity attributions. International Journal of Psychology. doi:10.1002/ijop.12485

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.