Vilka känslor är associerade med lycka?

Vilka känslor är associerade med lycka?
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

I årtionden har psykologer fokuserat på de negativa aspekterna som människan kan behöva uppleva, såsom åkommor eller sjukdomar. Under de senaste åren har vad som kallas för positiv psykologi” arbetat mer med människors positiva egenskaper och kvaliteter. Ett exempel på detta är fokus på arbete med känslor associerade med lycka.

Humor, ömhet, motståndskraft, kärlek, harmoni eller tacksamhet är psykologiska och känslomässiga tillstånd som hjälper oss att uppnå våra mål och gör oss till bärare av positiva känslor. Men hur många känslor finns där och hur intensivt måste vi känna dem för att vara lyckliga?

Positiva känslor: lyckans viktigaste ingrediens

Vissa författare definierar positiva känslor som de känslor där njutning eller välbefinnande tar ledningen. De tillåter oss att odla styrkor och personliga dygder. Och dessa leder alltid till lycka.

Ung kvinna i naturområde som har känslor associerade med lycka

Men kategorisering av känslor som antingen positiva eller negativa medför vissa risker. Till exempel behöver sorg inte alltid ha en så negativ konnotation. Att vara ledsen över förlusten av en älskad, förutom att det bara är naturligt, hjälper oss att anpassa oss, är nödvändigt och visar en persons mogenhet. Även om dessa typer av känslor inte alltid är skadliga så är de obehagliga. Att uppleva dem placerar oss ofta i ett oönskat känslomässigt tillstånd.

Hur kan vi definiera en person som upplever känslor associerade med lycka?

Lycka är ett sinnestillstånd, ett emotionellt tillstånd och ett mentalt tillstånd. Men hur kan vi definiera en lycklig person? Vi kan se till personens känslor och graden av njutning eller missnöje som de orsakar.

I eudaimoniska mått mätt är de lyckligaste inte de som upplever behagliga känslor mer intensivt. Utan det är istället de som upplever positiva känslor med måttlig intensitet mer frekvent och på ett mer varaktigt sätt. Högintensiva tillfredsställande stunder är ovanliga, även för de lyckligaste. Glädje är således kopplat till en känsla av inre uppfyllelse och psykiskt välbefinnande.

Om vi frågar människorna runt oss om de är riktigt lyckliga, kommer de förmodligen nämna specifika händelser som fått dem att känna tillfällig extas. Till exempel ett barns eller barnbarns födelse, inköpet av ett nytt hem eller då de vann på lotto, eller liknande händelser som vanligtvis hör samman med glädje, tillfredsställelse och uppfyllelse.

Men passa dig! Dessa typer av händelser inträffar inte ofta. Därför kan detta agerande, att basera lycka på hoppet om extraordinära händelser, sluta i olycka.

Vi talar om människor som uppskattar positiva känslor med måttlig intensitet på en frekvent basis.

Konstant förändring gör oss olyckliga

Att söka efter det sublima eller det njutningsfulla hela tiden och i alla aspekter av livet leder oss fel. Även när vi uppnår önskade resultat. Människor som söker “maximal lycka eller maximal njutning” har hela tiden en tendens att byta partners eller jobb upprepade gånger och tvångsmässigt. De engagerar sig inte i långvariga vänskapsrelationer.

De lever med idén om att “det är inte tillräckligt” och “det kommer alltid att finnas något bättre”. Det är precis detta oupphörliga sökande efter excellens och detta beroende av förändring som gör dem desperata och uttråkade.

Nedstämd kvinna tittar ut genom regnigt fönster

Att söka stunder av maximalt välbefinnande bör dock inte förväxlas med vägran att uppleva lycka. Många människor uppskattar inte tillfällen av lycka, för de tror att livet alltid måste ha balans (“karma“), baserat på lagen om orsak och verkan, där något gott alltid efterföljs av något ont.

Något liknande händer med upplevelser som bringar mycket njutning. Att uppleva extrem entusiasm kan vara en nackdel om den jämförs med andra positiva erfarenheter. Med det menas att något som är en behaglig händelse vid första anblick kan bli en medioker händelse när den står i kontrast till en spektakulär tidigare händelse. Låt oss inte glömma att vi ärvt ett sätt att tänka som associerar njutning, särskilt intensiv njutning, med synd.

Kvinnor är mer känslomässiga än män

Det finns också skillnader mellan män och kvinnor i uttryck och upplevelser av känslor. Olika typer av forskning har visat att kvinnor upplever fler känslor, liksom känslor med högre frekvens och intensitet än män gör. När det gäller negativa känslor har kvinnor en tendens att känna mer rädsla och sorg än män.

Det är intressant att analysera hur många gräl i förhållanden som är relaterade till klagomål på det andra könet. Dessa kretsar ofta kring hur män inte uttrycker sina känslor tillräckligt och hur kvinnor är för emotionella, “Jag kommer aldrig att förstå dig om du inte berättar hur du känner” eller “det är inte så illa, du är för känslig”.

Vetskapen att män inte uttrycker sina känslor för att de bokstavligen inte upplever dem så ofta eller lika intensivt som kvinnor, kan därför hjälpa oss att mötas halvvägs. Det kan bidra till ömsesidig förståelse och hjälpa oss att lösa konflikter.

Hur man behåller känslor associerade med lycka

När vi uppnår ett mål känner vi tillfredsställelse. Men om vi inte vet hur vi hanterar det, kan det bara bli tillfälligt och kortvarigt. Den temporära tillfredsställelsen kan försvinna med en enorm hastighet. Till exempel kan glädjen av att få en löneförhöjning hamna i skymundan om vi en stund senare får en negativ upplevelse där det till exempel tar lång tid för oss att hitta en parkeringsplats för bilen. Och detta gör att vi istället börjar uppleva negativa känslor.

Kvinna cyklar på väg och känner sig lycklig

För att uppnå lycka och upprätthålla stabila känslor med måttlig intensitet, måste varje händelse få sin betydelse. Moderering, balans, försiktighet och relativitet är viktiga aspekter för att hantera våra känslor på ett korrekt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009). Happiness Unpacked: Positive Emotions Increase Life Satisfaction by Building Resilience. Emotion. https://doi.org/10.1037/a0015952
  • Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2007). Regulation of positive emotions: Emotion regulation strategies that promote resilience. Journal of Happiness Studies. https://doi.org/10.1007/s10902-006-9015-4

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.