Lär dig att hantera ovisshet för att få ett bra liv

Lär dig att hantera ovisshet för att få ett bra liv
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 september, 2023

Det enda vi säkert vet är att inget, eller väldigt lite, i livet är säkert. Trots det bombarderar västerländska samhällen oss med idén att det är möjligt att ha allt under kontroll. Och inte bara det, utan att du snabbt och effektivt bör finna lösningar på allt. Vårt samhälle uppmuntrar inte något som är vitalt för anpassning: att lära sig att hantera ovisshet.

Att “hantera ovisshet” är just vad det låter som: förmågan att hantera brist på säkerhet och omedelbara lösningar. Du kan försöka fixa allt och finna en lösning varje gång, men vid dagens slut är det omöjligt.

Ibland kommer svar och lösningar endast med tiden. Andra är helt omöjliga att finna. Mänskligheten vet inte allt. Vad vi inte vet överskrider faktiskt vida vad vi faktiskt vet.

När man lägger fram det på det sättet håller nog de flesta med om att det är sant. I praktiken sker dock något annat. Vissa personer är i princip oförmögna att hantera ovisshet. Det gör dem ängsliga och irritabla. De kan inte hantera att inte gå på solid mark.

“Jag kände inte frid förrän jag med förakt kastade all kunskap och drog slutsatsen att det är omöjligt att bekräfta eller förneka något.”

Omar Khayyam

Kvinna på stranden

När du inte kan hantera ovisshet

Personer som inte kan hantera ovisshet har behovet att uppleva något vi kallar för kognitivt avslut. Detta koncept är även känt som “det sista ordet”. Det finns personer som kräver att saker och ting är tydligt definierade. Ja eller nej; svart eller vitt.

Personer med detta drag upplever stor stress när det inte finns några definitiva svar. Kognitivt avslut antyder säkerhet. “Älskar du mig… eller inte?” De vill att svaret ska vara ett absolut ja eller absolut nej. Det är svårt för dem att förstå att det mest realistiska svaret är “Både ja och nej…”

Tvetydighet och paradoxer är oacceptabelt för personer som inte kan hantera ovisshet. De ser dem inte som verkliga saker som har sin plats i världen, utan som en lögn, ett bedrägeri, ett sätt att dölja sanningen. Den dåliga nyheten för dessa personer är att vi kan säga (nästan helt säkert) att nästan alla människor är tvetydiga.

Konsekvenser av att inte kunna hantera ovisshet

När människor inte kan hantera ovisshet är det förmodligen för att de förenklar verkligheten. De har en begränsad hypotes om vad som händer. Det är antingen det ena eller det andra.

Personer som ser världen på detta sätt har svårt att göra gissningar. Det är svårt för dem att skapa nya hypoteser om vad de ser. Dessutom är det svårt för dem att acceptera att något kanske är omöjligt att förstå, åtminstone för stunden.

Man i mörker

De kan till exempel inte förstå att samma händelse kan vara resultatet av många olika omständigheter. Om en person inte är intresserad av att läsa är det inte nödvändigtvis för att denne är vårdslös eller obildad. Det kan finnas tusentals anledningar.

Att inte kunna hantera ovisshet antyder därför vanligtvis brist på empati. Personer med denna brist ser endast världen i sina egna termer. Det gör det väldigt svårt för dem att acceptera skillnader, för de tror att det finns en konsensus om vad som är “rätt”.

De tror dessutom att man måste hålla med om allt jämt för att familjer, relationer och samhällen ska fungera.

Att agera med ovisshet – hur ser det ut?

En tolerans för ovisshet visar sig som förmågan att acceptera att det inte finns något rätt svar. Personer som kan hantera ovisshet blir inte ängsliga eller oroliga när de inte får svar direkt.

De accepterar det bara och går framåt med informationen de har. De fokuserar på att lösa vad de förstår. Om nya element kommer in i bilden är de medvetna och uppmärksamma, och använder dessa för att komma på vad som sker.

En annan sak som personer som kan hantera ovisshet gör är att genomgående analysera fakta. De håller sig inte på en ytlig nivå; de försöker gå djupare. Som ett resultat upptäcker de saker som är mer komplexa än de kanske verkar. Det gör det enklare att förstå hur svårt det är att ha definitiva svar.

Ta det stora klivet

Intressant nog är personer med lägre tolerans mot ovisshet mer säkra i sina bedömningar och beslut när de beslutar att ta dem. I kontrast tar personer med högre tolerans längre tid på sig att ta beslut. De tvivlar även på sig själva innan de agerar, men de är fortfarande bättre på att hantera konflikt och skillnader, och det syns i deras relationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.