Läs om Boudiccas historia - den upproriska drottningen

Har du hört talas om Boudicca, den hårdföra keltiska drottningen?
Läs om Boudiccas historia - den upproriska drottningen
Juan Fernández

Skriven och verifierad av historikern Juan Fernández.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hennes namn betyder den segerrike, och hon ledde den största militära styrkan som konfronterade romarna på de brittiska öarna. Fortsätt läsa och lär dig mer om Boudiccas historia: en kämpande, modig och verklighetsgrundad personlighet.

Året är 61 e.Kr., platsen är de brittiska öarna. Watling Street är en enormt viktig landsväg som romarna hade byggt i enlighet med stereotypisk skicklighet. Syftet med denna landsväg var att förbinda Wales med resten av ön. Boudicca var en reslig kvinna, med långt, brunt hår och en kraftfull byggnad. Detta är dagen då hon förtär det dödliga giftet, vilket hon gör snabbt, kanske med stöd av sina döttrar. Enligt Tacitus senare historieskrivning var detta den slutgiltiga änden på de stora forntida tragedierna.

Den här kvinnan var inte bara en i raden av legendariska krigardrottningar hos det keltiska folkslaget icenerna. Hennes namn stavades troligen motsvarande Boudica på hennes modersmål, på latin var hon känd som Boadicea. Hon blev känd, eller ökänd, för att hon förenat de upproriska stammarna på de brittiska öarna mot den romerska ockupationen i likhet med hur den galliske krigsherren Vercingetorix hade agerat gentemot Julius Caesar, och de skulle gå liknande öde till mötes. Följaktligen vann hon rätten att placeras på listan över de stora rivalerna mot Rom. Ibland förväxlar människor hennes legend med den som hennes fiender har lämnat efter sig.

Rom, ett expanderande imperium

Efter Julius Cesars berömda erövring av Wales sökte Romarriket nya territorier och erövringar dit de kunde ta sina legioner och uppfylla ambitionerna hos deras generaler, samt ett tillgodose samhälle som krävde konstant ekonomisk tillväxt. Eftersom den legendariska generalen planerat invasionen av de brittiska öarna var han även intresserad av att ta över de keltiska druidernas land. I grund och botten handlade det om ekonomi. Västra och södra Storbritannien var rikt på mineraltillgångar. Druidkulten med sin fanatism och sina människooffer hade förmågan att ena de keltiska stammarna, vilket hotade den romerska ekonomins stabilitet som normalt säkrades under parollen att söndra och härska. En enad fiende är motsatsen till att söndra, och utan söndrande, inget härskande.

Shakespeares tragedi Cymbeline handlar om tiden för dessa första strider. Kejsaren Claudius fortsatte senare också kamperna. Vid denna tid förenades vissa stammar för gå till motattack mot romarna, och vissa generaler som bland annt Caradawc genomförde en mängd revolter där var mer eller mindre framgångsrika. Det var under denna tid som erövrarna grundade Londinium, dagens London, vid floden Themsen.

Motståndskriget fortsatte i skogarna men resultaten sinade. Deras tur tog, som den alltid gör i längden, slut. Att möta ett motiverat Rom under denna tidsepok var i längden alltid dömt att misslyckas.

Staty framför katedral i London

Boudicca, änkedrottningen

En av kungarna som var hade allierat sig med romarna var Prasugatus, från icenerkelterna. I utbyte mot skydd och stöd av kejsaren Nero lovade denna monark att ge upp sin titel och sina landtillgångar ifall hans linje saknade manliga arvingar. Vi vet dock inte vad som hände med honom efter den här tiden, men det var detta som blev utlösaren för konflikten. Eftersom romersk lag inte erkände arv för kvinnor, kunde döttrarna inte lagligt ärva kungen.

Troligtvis kunde kejsaren lätt ha varit oärlig i sitt agerande, men ville kanske inte ge tyngd till argumenten från Prasugatos hustru. Det är här vi första gången får träffa Boudicca, som en änka vilken hävdade arvsrättigheten enligt sitt eget folks tradition. Hennes krav besvarades dock med nekande och överfall, övergrepp mot hennes döttrar och avrättandet av hennes löjtnanter. Under tiden konfiskerade de tidigare romerska allierade dessutom hennes mark samt attackerade kultplatser och offerlundar.

Upproret tog nu fart. Eftersom det för henne ansågs avskyvärt var kapitulation inte ett alternativ för Boudicca, och hon flydde inte.

Boudicca vann rätten att få sitt namn på listan över de stora fienderna till Rom, tillsammans med legender som Hannibal,  Spartacus och Vercingetorix.

Boudiccas historia: upproret

Hennes namn, eller kanske hennes smeknamn, betydde på den tiden segerrik och hon styrde över sitt folk från sin stridsvagn bakom hären. Hon blev vida känd för sitt rasande humör och sin eviga vrede. hon lyckades Dessutom få ett antal stammar och andra krigare att förena sig med henne. Hon ledde, på tryggt avstånd, de styrkor som skulle konfrontera romarna på de brittiska öarna. Än mer imponerande var bilden av hennes vilda hår och krigsmålningarna som fanns på hennes vagn. Det här är bilden som du ser på statyn i London som är tillägnad hennes minne. Det behöver inte sägas att för hennes fiender var det en skräckinjagande scen.

Med sina trupper invaderade hon och plundrade självaste London och andra städer på södra ön. Dessa trakter ansågs sedan länge som säkrade för romarna, och skador på dem garanterade att imperiet skulle finna det ekonomiskt försvarbart att applicera nödvändiga resurser för att krossa upproret. Romarna vittnade om att de keltiska styrkorna agerade brutalt och utan skoningslöst. Vid ett tillfälle krossade hon en hel romersk legion, något som sällan kunde skådas, varken förr eller efter.

Hennes segrar fick mängden anhängare att öka. Men efter ungefär ett år av inledande framgångar hade Rom under generalen Suetonius mobiliserat och fått logistiken på plats.

Vi minns Boudiccas historia från hennes staty i London

Boudiccas historia: Den sista tragedin

I en smal, stenig dal uppstod en ojämlik kamp där fem romerska soldater kunde ställa upp mot varje britt. Britternas lokala numerära överlägsenhet hade blivit eliminerad. Naturligtvis var romarna mycket mer disciplinerade och kunde enkelt hantera den stora slutstriden. Följaktligen kunde kelterna inte bryta den romerska formationen och var tvungna att snabbt fly och dra sig tillbaka. Här tog deras hopp slut. För varje romare eller romersk allierad som föll offer i striderna, gick det hundra brittiska offer.

När det oundvikliga slutet nalkades föredrog Boudicca att välja döden framför fångenskap. Hon var medveten om vad som skulle hända med henne om hon blev tillfångatagen levande. Rom hedrade inte tillfångatagna ledare, utan i stället förödmjukade de dem för att bryta ner patriotismen hos besegrade folkslag, samt säkerställa att det mångkulturella rom kunder överleva under parollen: då man kommer till Rom, då gör man som romarna gör.

Boudiccas historia är också bara en bland flera historier om kvinnliga keltiska krigare. Inte alla bildade stora keltiska arméer, men de kämpade alla för liv, frihet och mark.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Manuel Velasco (2005) Breve historia de los celtas
  • Tácito (cf. 115-117) Anales
  • Vanesa Collingridge (2006) Boudica: The Life and Legends of Britain’s Warrior Queen


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.