Legenden om Damokles svärd

Legenden om Damokles svärd har sitt ursprung i Rom. Men trots dess antika datering tenderar vi fortfarande att referera till den i vårt dagliga språk idag.
Legenden om Damokles svärd
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Experter säger att historikern Timaios från Tauromenion skapade legenden om Damokles svärd. Det var dock den berömde filosofen Cicero som gjorde den till en berättelse. Faktum är att han än idag citeras som dess författare.

Det sägs att legenden om Damokles svärd innehåller några verkliga karaktärer. Men mycket av historien är påhittad. Dessutom är det en moralistisk berättelse. Cicero inkluderade den i sina verk Tusculanae Disputationes. Från och med den tiden blev historien populär i väst.

Marcus Tullius Cicero var en av de stora romerska filosoferna och tänkarna. Faktum är att han var en stor försvarare av den romerska republiken. Han var känd som “Tyrannen av Syrakusa”. Legenden om Damokles svärd är också en anspelning på denna diktator.

“De som förr i tiden dumdristigt sökte makten genom att rida på tigerns rygg slutade i dess inre.”

-John Fitzgerald Kennedy-

En staty av Marcus Tullius Cicero.
En staty av Marcus Tullius Cicero.

Dionysios den äldres tyranni

Dionysios den äldre kom till makten tack vare en konspiration. Han hade stor övertalningsförmåga, vilket sannerligen hjälpte honom att ta makten. Så här gick det till. Vid den tiden var det inte vanligt att statschefer hade eskort. Dionysios ville dock ha krigare under sitt kommando. Därför uppfann han en konspiration mot sig själv och folket kom överens om att han skulle ha 600 män att ta hand om honom.

Han tyckte om att vara en erövrare eftersom det gjorde det möjligt för honom att utöka sina territorier. Dessutom utövade han stor makt över sitt folk och var hänsynslös mot sina fiender. Han njöt också av många sensuella nöjen. Mat, dryck och kvinnor var verkligen en integrerad del av hans dagliga liv. Hans son, även han kallad Dionysios, var exakt likadan.

Dionysios den äldre hade stor makt. Han var dock inte nöjd. Han levde helt inhägnat från världen eftersom han var så rädd att hans fiender skulle döda honom. Faktum är att det sägs att han sov i en sängkammare som var omgiven av en vallgrav så att ingen kunde krypa upp på honom. Dessutom litade han bara på sina döttrar för att ansa skägget och servera honom mat.

Legenden om Damokles svärd

Historien säger att det fanns en hovman vid namn Damokles som ständigt smickrade Dionysios. Damokles berättade för alla att Dionysios var en stor man. Han berömde till och med hans livsstil. Han hävdade också att överflöd av mat och dryck var helt passande för alla stora härskare.

Många trodde dock att Damokles faktiskt var avundsjuk på Dionysios. En dag träffades de båda och som vanligt fortsatte hovmannen att smickra Dionysios överdrivet. Dionysios hade blivit ganska trött på detta och föreslog att de skulle byta plats för en dag. Detta för att Damokles skulle kunna uppleva hur det var att ha tyngden av makt och allt som hörde till på sina axlar.

Damokles accepterade förslaget med förtjusning. Dagen efter kom han väldigt tidigt till regeringskontoren för att ta Dionysios plats. Han satt på tronen och en mängd tjänare tog hand om alla hans infall.

Plötsligt tittade Damokles upp och upptäckte ett skarpt svärd precis ovanför sitt huvud. Dessutom hölls det bara upp av ett enda hårstrå från en hästsvans. Därför var det uppenbart att om det tunna strået gick av, skulle svärdet falla och hugga av honom huvudet. När Damokles insåg detta faktum, njöt han inte längre av resten av dagen, trots att den var fylld av mat, dryck och kvinnor. Faktum är att han senare under dagen bad Dionysios att avsluta experimentet.

Hängande kniv över äpple

Historien bakom legenden

Cicero, som skrev den mest kända versionen av legenden om Damokles svärd, tillhörde den filosofiska skola som kallas stoicism. Den förespråkade ett liv utan överflöd eftersom de trodde att överflöd ledde till lidande. Följaktligen är det tänkt att Cicero ville visa den andra sidan av lyx och storhet.

Andra menar dock att legenden var en direkt kritik av diktatorn själv. Detta eftersom historien betonade Dionysios svaga punkt: rädslan för att bli förrådd och skadad av sina närstående. Historien har faktiskt en tendens att visa att makt i sig bär risker som gör det omöjligt för makthavarna att njuta av ett normalt liv.

“Den som många fruktar, han har många att frukta.”

 -Publilius Syrus-

Det sägs också att Ciceros version är en allegori som kan gälla alla människor. I detta avseende skulle svärdet representera döden, som alltid lurar och som ingen kan fly ifrån. Att vi alla lever under det ständiga hotet om döden, att strået när som helst kan gå av så vi blir halshuggna.

Idag används termen “Damokles svärd” för att hänvisa till situationer där ett misstag kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Till exempel sa John F. Kennedy i ett av sina tal att hela mänskligheten hotas av samma svärd som Damokles. Hotet om kärnvapenkrig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Markaris, P. (2012). Espada de damocles e-88.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.