7 av Lev Semenovich Vygotskijs bästa citat

7 av Lev Semenovich Vygotskijs bästa citat
Beatriz Caballero

Skriven och verifierad av psykologen Beatriz Caballero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I denna artikel kommer vi ta upp några av Vygotskijs bästa citat. Vygotskij är en veritabel “Mozart” inom utvecklings- och utbildningspsykologin. Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) var en framstående vitrysk psykolog och läkare. Han var även en pionjär inom den sovjetiska neuropsykologin och utvecklingspsykologin.

De saker som Vygotskij sade blev ignorerade under en väldigt lång tid, men han slutade aldrig att försvara en viktig idé: kulturen spelar en väldigt viktig roll inom utvecklingen av mentala processer.

Faktum är att vi i efterhand kan säga att hans bidrag var en riktig revolution, speciellt inom det fertila området som delas av psykologin och utbildningen. Mycket av Vygotskijs forskning och ord fokuserades sig på:

  • Språkets roll inom det mänskliga beteendet
  • Språkets roll inom barns mentala utveckling
  • Ursprunget och utvecklingen av mentala funktioner
  • Vetenskapsfilosofi
  • Metodologier för psykologisk forskning
  • Konstens psykologi
  • Lek som ett psykologiskt fenomen
  • Studien av inlärningsproblem och onormal mänsklig utveckling

Vygotskijs bästa citat och de mest ikoniska

Vikten av social interaktion

Social interaktion är ursprunget till och inlärningens motor.

Den riktning som tankeprocesserna utvecklas kommer inte från det individuella till det sociala. Det kommer istället från det sociala till det individuella.

Han säger att inlärning skulle kunna vara ett sätt tillägna sig den det tillgängliga kulturella arvet. Det är inte bara en process med individuell assimilering.

Vygotskij förklarar att mänsklig inlärning förutsätter en viss social natur. Med andra ord är det en process där barn får tillgång till det som pågår i andras hjärnor.

Familj i gräset som kanske pratar om Vygotskijs bästa citat

Värdet av tankarna för förståelsen

För att kunna förstå andras språk är det inte tillräckligt att man förstår orden.
Man måste även förstå deras tankar.

Med språket har vi ett sätt att bekräfta eller neka saker. Detta implicerar att en individ har en medvetenhet om vad han är och kan agera enligt sin egen fria vilja.

Språket och tanken har olika ursprung, men tanken verbaliseras och språket blir rationellt.

Speciellt barnens språk är socialt och externt, men det internaliseras långsamt. Den kognitiva utvecklingen hos barnen uppstår genom informella och formella konversationer med vuxna. Barn börjar upptäcka världen genom deras ögon, men även genom deras tal.

Vygotskijs bästa citat om att överge imitationen

När vi utvecklas så slutar vi imitera andras beteende eller reagera
automatiskt när vi bemöts med extern stimuli.

Ett barn när sig av denna miljö som en svamp. När vi blir äldre fortsätter vi att imitera och reagera på miljön men mer i termer av våra scheman och värderingar.

Relationen mellan ord och tankar

Ett ord utan tanke är en död sak, på samma sätt som en tanke utan ord stannar kvar i skuggorna.

En tanke kan jämföras med ett moln som regnar ord. Språket är interaktionens fordon och det är en avgörande faktor inom sinnets utveckling. Språket är grundläggande för tanken.

Problem med kommunikation

Kunskapens definition

Kunskap är produkten av interaktionen mellan en individ och miljön, förståelsen av något socialt och kulturellt, och inte bara fysiskt.

Alla de överlägsna psykologiska processerna (kommunikation, språk, resonemang, etc) fås först i ett socialt sammanhang. De internaliseras senare på en individnivå. Det finns egentligen ingen bättre inlärning än den som kommer med erfarenheten och en egen kritisk utvärdering.

Läraren bör underlätta

Läraren bör underlätta, men inte bidra med materialet.

En student går sin egen väg och läraren följer med honom. Det som ett barn kan göra med hjälp idag kommer han att kunna göra själv imorgon.

Enligt Vygotskij är inlärningen som ett torn. Du måste bygga det lite i taget. Det är väldigt nära relaterat till proximal utveckling och social konstruktionism.

Vygotskijs bästa citat om social anpassning

Vi blir oss själva genom alla andra.

Från Vygotskijs bästa citat lär vi oss att endast social anpassning kan tillfredsställa ett behov. Låt oss komma ihåg att kulturen avgör en stor del av våra behov. Ett sinne kan inte vara oberoende i relation till den kultur som den befinner sig i. Vi är sociala varelser, inte isolerade individer.

Personer i ring

Vygotskij pratar om komplexa sociala funktioner, som dialog. Han ser dem som väldigt värdefulla för problemlösning. Vygotskijs bästa citat, hans filosofi, med dess positiva natur är egentligen ett försöka att betona vikten av vår omkringliggande miljö, och den kraft som den utövar på vår utveckling.

Vi förändras konstant och kultur och erfarenhet är våra två främsta kompasser i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.