Lite passion räcker långt

Lite passion räcker långt

Senaste uppdateringen: 01 maj, 2016

Som människor har vi blivit vana vid att leva i en värld av absoluta krav och absurda förpliktelser. Vi sätter enorm press på oss själva och är vid slutet av dagen fulla med spänningar och ångest.

Samhället vi lever i säger att vi bör eller måste göra vissa saker, ha ett eller annat jobb eller vara på ett specifikt sätt, speciellt om vi vill vara någon av värde. Detta tvingas på oss som ett absolut dogma.

Tankar

Om vi beslutar att acceptera detta helt onaturliga, absurda och overkliga dogma kommer vi konstant känna pressen eftersom vi då intalar oss själva att “Jag måste vara attraktiv! Jag måste vara ett välrenommerat proffs! Jag måste utbilda mina barn perfekt! Jag måste måla den perfekta målningen!” etc.

När vi låter oss svepas med av förpliktelserna börjar vi underligt nog utveckla något som psykologer kallar mentala blockeringar. Med andra ord misslyckas vi, får inte det önskade resultatet eller kanske inte ens slutför uppgiften eftersom vi är så rädda för misslyckande. Detta eftersom vi pressar oss så mycket och lägger så stor vikt vid handlingen som ska genomföras.

När projekt eller planer slutförs med ångest eller spänningar blir slutresultatet vanligtvis mediokert. Detta får oss i sin tur att vara missnöjda med oss själva, vilket återigen får oss att kräva att “jag skulle ha gjort bättre ifrån mig!”

Nyckeln till att bryta sig ur denna onda cirkel är att börja lägga märke till att du, och enbart du, kan lägga dessa förpliktelser på dig. Det är sant att vår kultur dessvärre skickar vissa ytliga meddelanden om hur vi bör vara eller hur vi ska agera, men i slutänden är det du som beslutar huruvida du vill klänga dig fast vid dessa ideal eller inte.

Skutta med passion

Det står klart att de som tar sig an projekt, personliga eller professionella, utan att tvingas och endast av glädje och med stor passion, går mycket längre än de som konstant pressas.

En passionerad person arbetar och anstränger sig givetvis, men han gör det med kärlek eftersom han vill njuta av det han gör – detta är hans mål. Om resultatet blir bra är det bara grädde på moset, men om det inte är bra eller om det är ett komplett misslyckande så vet han att det inte är världens undergång.

Misslyckanden tillhandahåller läxor och är ett pass mot framgång. Även om du efter många misslyckanden aldrig uppnår ett intressant mål kommer det inte vara världens undergång, för livet tillhandahåller tusentals intressanta alternativ där vi kan utvecklas, men alltid genom att njuta av det!

Det är så viktigt att förstå att det inom oss finns ett barn som vill ha roligt i livet och med resten av världen.

Frihet på äng

Vid dagens slut är det viktigaste målet för människor att vara lyckliga, och för att vara lyckliga måste vi ta bördor och stenar från våra ryggsäckar och göra oss av med dessa “jag borde…”, “jag måste…”. För ingen bör eller måste göra något.

När vi gjort oss fria från de mentala kedjor som vi beslutat att tynga ned oss med så upptäcker vi att det enklaste i världen är att leva och vara lyckliga. Vi ger oss ut för att göra vad vi vill utan rädsla för något. Utan rädsla för samhällets åsikter eller godkännande, utan rädsla för misslyckande. Vi har bara roligt och gör vad vi gör för att vi vill göra det; varken mer eller mindre.

Plötsligt märker du att ditt inre barn skrattar åt allt och med alla, för i varje situation finns det något att skratta åt och leka med. Livet är just detta, en lek, och att leka betyder att ha roligt, var nöjd och älska livet precis som det är, utan att ställa krav eller påtvinga.

Ta en titt på dig själv… Har du armar? Ben? Ett friskt huvud att tänka med? Mat och vatten? Och ännu fler saker? Om du har allt detta och mer är du lyckligt lottad. Du har redan allt för att låta dig bli vägledd av njutningens makter och göra det du vill göra på ett tillbakalutat sätt.

Kvinna med blomögon

Gör saker för att du vill göra dem, för att du ser fram emot dem, för att du känner passion för dem, och inte för att få något i utbyte förutom ditt eget välmående.

Lämna ditt kontorsjobb om skulptering är din passion! Eller försök åtminstone att öppna en ny väg med det du gillar! Lämna den partner som du vet gör dig illa! Det finns inget att vara rädd för och det du kommer få är mer tillfredsställande än något annat du skulle kunna få: din egen lycka.

Därför ska du tänka på följande mantra: “Med start nu kommer jag tillåta mig själv att svepas iväg av min passions makt och fösa åt sidan förpliktelsens makt, för lite passion räcker långt.”


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.