Livets mening enligt författaren Viktor Frankl

Livets mening enligt författaren Viktor Frankl
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 30 september, 2022

Enligt Viktor Frankl är livets mening att finna ett syfte och ta ansvar för både oss själva och andra människor. Genom att ha klart för oss varför vi gör något så kommer vi även förstå hur vi ska göra något i livet. Det är bara genom att känna oss fria och säkra på de mål som vi blir motiverade av som vi kommer kunna göra världen till en bättre plats.

Med det sagt finns det inte någon fråga som är lika komplicerad som vad meningen med livet är, för sådana typer av frågor har både filosofiska och moraliska nyanser, vilket många gånger får oss att nöja oss med klichéer som “var lycklig och gör andra lyckliga”, “var nöjd” eller “gör gott”.

“Man kan bevara en tillstymmelse av spirituell frihet och ett oberoende sinne även då man går igenom fysisk och psykisk stress.”
Viktor Frankl

Det är dock många som ställer denna fråga och därmed känner ett djup existentiellt tomrum. Vad är meningen med livet ifall jag bara arbetar? Ifall alla mina dagar är likadana och jag inte hittar någon mening? Den berömde neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl ger oss ett intressant svar på denna fråga.

Människan har inte en skyldighet att stipulera en mening i rent universella termer, utan var och en av oss gör det på vårt eget sätt. Man börjar med sig själv, samt sin egen potential och sina erfarenheter, för att upptäcka sig själv lite i taget varje dag.

Meningen med livet skiljer sig inte bara från person till person utan även mellan de olika stadierna i varje persons liv. Det viktiga är att vi blir nöjda med varje mål och att vi vill gå upp på morgonen och kämpa för det vi vill ha.

Hand med fjäder.

Livets mening enligt Viktor Frankl

Viktor Frankl publicerade “Livet måste ha mening” 1945, och den har inspirerat miljontals människor. Frankl genomlevde förintelsen som fånge i Auschwitz och Dachau, och lade efter detta grunden till logoterapin.

Efter att han hade förlorat sin familj fick han klart för sig att hans mål i livet var att hjälpa andra.

Leva med beslut

Vi har sett det förr: folk som går igenom svåra omständigheter och ändå är positiva och motiverade. Hur lyckas de med detta? Vi har alla samma biologiska struktur, men det som skiljer dessa personer är deras beslutsamhet. Om vi har beslutat oss för att uppnå något och komma över alla hinder, oavsett hur små eller stora de är, kommer vi alltid ha klart för oss vad vi måste göra.

“Allt kan tas från en människa förutom en sak: den sista mänskliga friheten – att välja sin attityd under varje omständighet och välja sin egen väg”.
-Viktor Frankl-

Upptäck livets mening i ditt inre.

Om du har ett tydligt mål kommer du finna styrka även om du lider

I boken “Livet måste ha mening” förklarar Viktor Frankl att det inte finns något värre än att känna att det egna lidandet är värdelöst, men om du kan hitta ett syfte i tillvaron kommer du inte bara att kunna uthärda lidandet; du kommer också se det som en utmaning.

Förändra din attityd för att finna en högre mening med livet

Ibland är livet inte rättvist. Ibland investerar vi all vår tid, energi, våra känslor. Vi går helhjärtat in i något men bemöts ändå av motgångar. Varenda dröm faller i kras och man upplever att det vore bäst att ge sig, men då detta händer har man faktiskt två alternativ:

  • Att anta att vi inte kan förändra det som händer oss och bli omständigheternas fångar.
  • Att acceptera att vi inte kan förändra det som har hänt oss, men att vi faktiskt kan förändra vår attityd mot det som har hänt.

Vi måste därför utveckla en starkare och mer positiv attityd om vi vill uppnå en högre mening med livet.

Livets mening är inte något man frågar om, utan något som känns

Det är inte alla svaren på våra frågor som finns utanför oss. De böcker vi läser kommer inte förklara för oss vad meningen med våra liv är, och det kommer inte heller familj och vänner att göra. Faktum är att alla våra behov, passioner och existentiella mål finns inom oss, och de kommer förändras över tid då vi blir äldre och mognar.

Par som går igenom fält med blommor.

Inget är lika viktigt som att förstå att vi har både frihet och ansvar för att stipulera våra egna mål. Enligt Viktor Frankl är livets mening att vi alltid kan välja att ta ett beslut; ett beslut som kommer avgöra ifall vi blir ödets slavar eller uppnår något högre genom att vi lyssnar på vårt inre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Piaggio, A. M. R. (2009). Resiliencia. Revista Psicopedagogía26(80), 291-302.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.