Lycka enligt Bertrand Russell

Lycka enligt Bertrand Russell
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Bertrand Russell var en engelsk filosof, matematiker och författare som vann Nobelpriset i litteratur 1950. Inledningsvis kanske han inte verkar som någon med hemligheten bakom lycka. Han spenderade faktiskt en stor del av sitt liv med att pendla mellan knaperhet och överflöd. Men kanske var det just därför som han kunde vända på sitt liv och lära sig att bli lycklig.

Denna kontroversiella tänkare hade oturen att förlora sina föräldrar när han bara var sex år gammal. Efter det levde han med sina väldigt strikta morföräldrar. Från väldigt ung ålder kände han att livet var nästan outhärdligt. Han erkände senare att han övervägde självmord fler än en gång.

“Den vise mannen tänker endast på sina problem när det finns syfte att göra det; andra gånger tänker han på andra saker.”

-Bertrand Russell-

Men Bertrand Russell fann att kunskapen ledde honom till en väg av uppfyllelse. Filosofi och logik lät honom gå djupare i sin egen erfarenhet. Det hjälpte honom att känna sig som en del av något större, ge honom bättre humör och övervinna sitt lidande. Enligt filosofen är det en del av hypotesen om hur man blir lycklig.

Lycka kommer från att fokusera utåt

Bertrand Russell ansåg att man genom att stänga in sig själv bara kommer ledas till sorg och tristess. Om vi endast fokuserar på vad som saknas i våra liv, på våra problem, misslyckanden och rädslor, kommer vi förlora entusiasm för livet.

Ur denna aspekt överensstämmer han med österländska filosofer och lacansk psykoanalys. Dessa två tankeskolor tror att “jaget” är en källa för lidande och sjukdom.

Bertrand Russell

Om vi istället fokuserar uppmärksamheten utåt blir livet enklare. Dessa externa aspekter av livet består av många olika verkligheter. Kunskap, andra människor, arbete, hobbys etc. Alla dessa saker gör livet mer intressant och fullt.

Bertrand Russell noterade att en generös själ för med sig förtjusning och glädje. Dessa är i sin tur källor för energi och motivation. De tillhandahåller även styrka när det blir dags att lösa ens egna problem.

“När min tid kommer att dö, kommer jag inte känna att jag levt i onödan. Jag har sett röda solnedgångar, morgondagg och snö skinande i ljuset från den universella solen. Jag kommer ha känt doften av regn efter en torka och hört den stormiga Atlanten krascha mot granitkusten i Cornwall.”

-Bertrand Russell-

Hur man främjar en generös anda

En generös anda dyker inte bara upp ur tomma intet. Det är nödvändigt att främja och vårda den. För Russell kan upptagenhet med vardagliga sysslor öppna dörrarna till lycka. Det handlar inte om att vända ryggen till introspektion och självreflektion. Det skulle resultera i ett trivialt liv.

Istället handlar det om att försöka finna balans, att finna en plats som ligger lika långt från båda dessa extremer.

Balans mellan extremer

Ur denna synvinkel är det även viktigt att välja rätt tidpunkt och rätt sätt. Det finns en tid när man ska tänka på sig själv och en tid för att fokusera tankarna externt. Tänk på dina problem när det är logiskt att göra det, och resten av tiden kan du rikta uppmärksamheten mot världen.

Vad Bertrand Russell föreslår är att främja ett organiserat sinne. Om vi kan uppnå detta kommer vårt sinne alltid vara klarare och mer fokuserat på nuet. När vi tänker på oss själva bör vi göra det rationellt och med maximal koncentration. Vi måste även vara kapabla att ifrågasätta vårt egna logiska tänkande för att slå fast huruvida det är giltigt eller inte.

“Ingen bör tro sig själv vara perfekt, och inte oroa sig för mycket om han inte är det.”

-Bertrand Russell-

Två dygder att främja enligt Bertrand Russell

Bertrand Russells egen livsstatus visar oss något han hävdade senare: lycka är en erövring. Det sker inte på egen hand och kommer inte från utsidan. Förmågan att vara lycklig är just det: en förmåga. Vi måste jobba på och främja den för att nå den. Det är därför två dygder är vitala i denna process: ansträngning och avsägelse.

Ensam kille som funderar på lycka enligt Bertrand Russell

Ansträngning är viljan att rikta dina energier mot arbetet som krävs för att uppnå något du vill ha. Det kräver hårt arbete och ihärdighet. Inget som är värt något uppnås från en dag till en annan. Samma gäller lycka. Det är därför det är så viktigt att vårda det attribut som låter dig rikta dina ansträngningar mot att nå dina mål.

Den andra vitala dygden för lycka är enligt Russell avsägelse. Det kanske är mer korrekt att tala om “acceptans”. Livet ger oss situationer som är oundvikliga och omöjliga att lösa. Några exempel är döden, obotliga sjukdomar eller definitiv förlust.

Vi kan inte vända på dessa saker. Vad vi dock kan göra är att öka vår förmåga att acceptera dem. Vi bör inte ödsla tid på att försöka lösa dem och inte låta dem störa oss. Istället bör vi skriva in dem i vår historia på ett sätt som gör oss gott.

Bertrand Russell var en av sin tids mest briljanta män, och hans idéer är relevanta än idag. Han gick från att vara föräldralös, ledsen och vilse i världen till att bli en av de viktigaste tänkarna i världen. Hans livsprestationer bär upp vikten av hans ord.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.