Lycka och rädsla: är de ömsesidigt exklusiva?

Lycka och rädsla kan överleva i samma rum. Men frånvaron av rädsla är närvaron av frid. Om du stannar upp och tänker på det så är de flesta av våra dagliga rädslor påhittade och hjälper oss inte. Att låta rädsla paralysera oss är att vara fastkedjade, begränsade och tillbakahållna i en liten bubbla av självskydd.
Lycka och rädsla: är de ömsesidigt exklusiva?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 10 november, 2019

Eduardo Punset var en populär politiker som lämnade oss med ett fantastiskt arv av mänsklig vishet. Idag ska vi diskutera ett av hans mest avslöjande och intressanta uttalanden om lycka och rädsla.

Till påståendet att lycka är frånvaron av rädsla lade han till att skönhet är frånvaron av smärta. Är det sant?

Punser reflekterade över många verkligheter i dagens värld. Den rådande typen av “lycka” som många jagar är ett exempel.

Ifall du inte märkt det så är detta ett väldigt populärt ord nuförtiden. Men det är också svårt att definiera. Det är kanske den första svårigheten vi möter när det kommer till att nå den: vi vet inte vad lycka är.

“Ett av de första villkoren för lycka är att kopplingen mellan människan och naturen inte bryts.”

-Leo Tolstoy-

Vissa söker lycka genom att jaga framgång eller makt, medan andra jagar den genom kärlek och tillgivenhet. Andra söker den inte längre eftersom de är trötta på besvikelse.

När Eduardo Punset säger att lycka är frånvaron av rädsla så får vi en mycket mer realistisk och djup syn på den. Låt oss se varför.

Lycka och rädsla

Var är framgång och lycka?

Du har säkerligen träffat någon som är nöjd med sig själv och vad denne har trots att personen drabbats av stora förluster.

Det är även troligt att du träffat någon som är raka motsatsen: en väldigt “framgångsrik” person som har makt, lyxiga saker och mångas kärlek, men som ändå inte är lycklig.

Litteraturen påpekar ständigt att lyckan finns inom oss, men vi tycks trots det glömma bort det titt som tätt. Därför gör vi motsatsen; alltså att söka extern stimulans som bas för vår lycka.

Denna externa stimulans kan vara någon vi älskar, ett föremål eller ett visst tillstånd i livet. Det är så vi utsätter oss för faktorer som är bortom vår kontroll, och när vi är lyckliga är det inte lika komplett som vi föreställt oss.

När Punset säger att lycka är frånvaron av rädsla så påpekar han även två saker:

  1. Lyckan finns inom oss alla.
  2. Det handlar inte om att ha eller skaffa något, utan om att beröva oss själva på känslor som kuvar oss.

Kan rädsla existera där det finns lycka?

Punset talar om frånvaron av rädsla ur en relativ synvinkel. Att vara rädd är inte bara normalt, utan även hälsosamt. Det är en känsla som varnar om risker och ger oss chansen att förbereda oss på dem.

Men ibland går vi för långt med dess förberedelser. Det händer när vi uppfattar något som farligt trots att det egentligen inte är ett hot. Varför sker det?

Det är generellt på grund av effekterna av en utbildning som fått oss att tro det, men det kan även vara resultatet av någon form av psykologisk konflikt som vi ännu inte löst.

Ofta bär vi med oss en hope påhittade rädslor som undertrycker och inte låter oss vara lyckliga. Det är till och med möjligt att vi börjar bli rädda för och fly från lyckan när vi får en skymt av den.

Detta eftersom vi är rädda och därför begränsar oss själva i onödan. Vi stöter bort alla positiva upplevelser eftersom vi är rädda för smärtan de kan medföra.

Att utrota rädsla

Kvinna vid krossad spegel

Punset hade rätt när han sade at lycka är frånvaron av rädsla. Att frigöra oss själva från påhittade rädslor kommer ge oss friheten att uppleva livet till fullo.

Det gör det även möjligt för oss att uttrycka vårt väsen och komma över de stela gränser vi frivilligt begränsar oss själva med av rädsla för att gå bortom dem.

Eduardo Punset säger att om någon vill vara lycklig så måste personen reflektera över sina rädslorVad är du egentligen rädd för? Varför är du rädd för det?

Dessa är enkla frågor som du kommer kunna svara på om du är ärlig mot dig själv. De kan till och med få dig att inse att dessa är rädslor du inte är intresserad av att konfrontera.

En frånvaro av rädsla medför inre frid. Du måste sluta basera ditt liv på påhittade faror och byta ut de löjliga rädslorna mot självsäkerhet. Du kommer få en känsla av frid som låter dig flöda i alla situationer.

Hur kan man lämna de rädslor som inte låter en flyga? Det är ett ämne för en annan artikel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Reguillo, R. (1998). Imaginarios globales, miedos locales: la construcción social del miedo en la ciudad. Ponencia presentada en el IV Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. ALAIC.“Ciencias de la Comunicación: Identidades y Fronteras”. Universidad Católica de Pernambuco, Recife, Brasil, 11-16.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.