Man förlorar aldrig, man antingen vinner eller lär sig

Man förlorar aldrig, man antingen vinner eller lär sig
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

En förlust är hanterbar. När vi förlorar något eller någon så finns det bakom all smärta, förvirring och stolthet en lärdom som kommer läka oss helt på egen hand. Förståelsen av förlusten är kopplad till vårt egos arbiträra tolkningar av den. Beroende på hur vi relaterar till oss själva kommer vi antingen se förlusten som otur eller ödet, eller som en situation som vi kan lära oss av. Med det sistnämnda synsättet förlorar man aldrig, man antingen vinner eller lär sig.

Som Charles Dickens en gång sade: “Jag lär mig vad jag behöver lära mig av varje misslyckande.” Läs vidare för att tillsammans med oss upptäcka de bästa råden för att hantera förluster.

Ingen är egentligen förberedd på jobbiga händelser som är svåra att hantera. Förluster och misslyckanden är faktiskt just vad som förbereder oss. Förluster gör oss mer kompletta och hela som människor, och lär oss viktiga saker om livet, även om vårt ego hade hoppats på något annat.

Alla kommer förr eller senare drabbas av förluster av släktingar, vänner eller partners. Att inte vilja konfrontera eller acceptera förlusten är det sanna problemet. Vi vet att dessa saker kommer ske, och när de väl gör det så kommer vi lära oss något av dem. Det råder inga tvivel om att vi kommer tillgodogöra oss många lärdomar, lika värdefulla som de är smärtsamma. Att hantera förlust och inse att man antingen vinner eller lär sig något är en vital del av livet.

Det bästa sättet att vinna är att inte alltid vilja vinna.

Man vinner eller lär sig – hur man går starkare ur upplevelsen

Att lida är en aspekt av livet som inte kan utrotas, för slumpen och dödens inflytande kommer alltid finnas med oss. Utan dem skulle livet inte vara komplett. Smärtan när man förlorar en släkting och närstående är en del av hela livsprocessen. Utan den skulle livet inte vara livet.

Acceptans är nyckeln till att hantera förlust, så att den naturliga smärtan inte leder till ett kontinuerligt och utdraget lidande som ett feljusterat livstillstånd.

Ledsen kvinna

I Viktor Frankls fantastiska bok Livet måste ha mening visar han oss förlust ur ett mer humanistiskt och adaptivt perspektiv. Sättet som människan accepterar sitt öde och allt lidande det innefattar, tillför en djupare och rikare betydelse till livet. Även under de svåraste av omständigheter är det möjligt att bibehålla mod, värdighet och generositet. Om du glömmer eller förlorar din mänskliga värdighet blir du det mest destruktiva av alla djur.

Det är ofta en exceptionellt svår situation, såsom förlusten av en familjemedlem eller slutet på ett förhållande, som ger oss chansen att växa spirituellt och gå bortom våra gränser. Den som förlorar tron på sin framtid är fördömd och utfattig, och dennes liv kommer vara fyllt med fysisk och mental apati.

Vad vi verkligen inte har råd att förlora är oss själva. Detta bör vara vår första och sista prioritet, och bör ha yttersta vikt i våra liv.

Berätta för mig så glömmer jag, lär mig så kommer jag ihåg, involvera mig så lär jag mig.”

-Benjamin Franklin-

Att hantera förlust: en inlärningsprocess

Vad vi lär oss när vi förlorar någon eller något är inte alltid positivt. Vi måste även lära oss av de negativa aspekter förlust lämnar oss med, för det är en del av att hantera förluster. Vid känslomässigt kaos kan förlust till exempel lämna oss med ett oåterkalleligt märke på vårt ego, och detta fortsätter att ta ut sin rätt även när våra känslor inte längre är levande.

Därför måste vi lära oss av de dåliga aspekterna hos förlusten. Vi måste fokusera på de goda saker som finns kvar som ett resultat av hela situationen. Endast då kan man säkerställa att man inte förlorar, utan antingen vinner eller lär sig.

Jag lär mig av varje förlust, trots smärtan.

Lär dig av alla förluster

Från ögonblicket vi föds lär vi oss att äga saker och att vara nära vad och vilka vi älskar för att finna säkerhet. Men väldigt få människor hjälper oss att veta vad vi ska göra eller känna när vi förlorar en närstående eller upplever andra typer av separationer.

När vi upplever förlusten av en närstående, ett förhållande, en dröm eller något materiellt, är den huvudsakliga orsaken till smärtan de band och rädslor vi anammat eller genererat under vårt liv.

För att övervinna förlusterna och bli starkare bör vi fokusera på de positiva saker som detta kan väcka hos oss. Det värdefullaste i allt detta är lärandet det erbjuder oss. En inlärning som kommer göra att vi kan återhämta vår styrka och vår önskan att fortsätta framåt i livet; en lärdom som gör att man vinner eller lär sig snarare än förlorar.

Att vara smart är att lära sig av erfarenheter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.