Manifestationer av det undermedvetna i vardagslivet

Manifestationer av det undermedvetna i vardagslivet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Sigmund Freud, psykoanalysens fader, upptäckte fenomen som andra forskare inte hade tänkt på. Ett av dem var manifestationer av det undermedvetna i det vardagliga livet. Han skrev boken Vardagslivets psykopatologi för att beskriva sina observationer.

I denna bok identifierar Freud små vardagliga fenomen som finns lokaliserade inom det vi kallar det “icke-rationella”. Detta är uttryck som så att säga inte har någon logik. Det är där beteenden som lapsus linguae, det freudianska felsteget, finns.

En av de mest intressanta poängerna med detta ämne är att dessa uttalanden har brutit ned uppfattningen att de medvetna processerna var det enda som drev den mänskliga motivationen och det mänskliga sinnet. Faktum är att det inom vårt sätt att tänka, känna och bete oss finns inflytelserika aspekter som inte passerar genom vårt medvetna sinne.

Det är viktigt att vara medveten om att Freud påpekade att de element som inte passerar genom vår medvetenhet är de som vi uttrycker ofrivilligt. Han menade också att det innehåll som vi ignorerar oftast får oss att må ännu sämre, vilket leder till sjukdomar.

“Tills du kan göra det omedvetna medvetet, kommer det att styra ditt liv och du
kommer kalla det ödet.”

Carl Jung

Lapsus linguae: En av våra vanligaste manifestationer av det undermedvetna i vardagslivet

Lapsus linguae är även känt som felsteg inom talet. Det är när vi vill säga en sak men det slutar med att vi säger en annan. Det får nästan alltid folk att skratta. Men Freuds kliniska öga kunde se att dessa felsteg inte bara var meningslösa misstag. De freudianska felstegen är ett sätt för våra manifestationer av det undermedvetna att komma till ytan.

Dessa felsteg kan visa sig verbalt eller i skrift. Detta är något som kan hända alla närsomhelst. Faktum är att det har förekommit flera välkända felsteg, som när den spanske ledaren Mariano Rajoy under en debatt sade att: “Vad vi gjorde, som du inte gjorde, var att lura folk”.

Ett annat exempel var då Juan Manuel Santos, Colombias förre president och Nobels fredspristagare 2016, under en debatt sade att: “Det ogiltigförklarar inte de röster som lades för att stödja korruptionen”. I verkligheten menade han att “Rösterna lades för att han skulle kunna väljas om”.

Med hjälp av dessa exempel kan du se att lapsus linguae kan visa att personen är skyldig. Detta är en av våra mest kända manifestationer av det undermedvetna i det vardagliga livet.

Bokstäver inom två huvuden.

Motiverad glömska: manifestationer av det undermedvetna i det vardagliga livet

Det innehåll vi har i vårt minne är inte alltid tillgängligt för oss. Vi har alla någon gång känt att vårt minne var stängt precis då vi letade efter en specifik del av det. Detta händer speciellt med konkreta element som ord. Det konstiga är att vi glömmer det som vi bör komma ihåg eller som är relaterat till saker som vi gör ofta.

När vi exempelvis “glömmer” bort något som någon bad oss att göra många gånger. Eller när vi glömmer namnet på en medarbetare som vi pratar med varje dag. Ett annat vanligt exempel på detta är när vårt sinne blir helt blankt under en presentation efter att vi studerat informationen under flera timmar.

Inom psykoanalysen är alla dessa exempel manifestationer av det undermedvetna. Det som händer är att det finns faktorer som leder oss till att förkasta viss information eftersom de är relaterade till önskningar, rädslor eller annat innehåll som vi ännu inte har lyckats hantera. Vi glömmer bort den uppgift som vi inte ville göra från första början eller namnet på en person som vi inte tycker så mycket om.

Kvinna som är omgiven av moln.

“Ej uttryckta känslor kommer aldrig dö. De begravs levande och kommer
visa sig senare på fulare sätt.”

-Sigmund Freud-

Freudianska felsteg

Freudianska felsteg har inget att göra med språket utan med själva handlingen. Detta händer i situationer när vi är på väg att göra något och det slutar med att vi gör det motsatta utan att veta varför. Det omedvetna vinner över vårt medvetna sinne eftersom våra dolda önskningar är starkare än dem som vi är medvetna om.

Här är ett exempel på ett freudianskt felsteg. Du är på väg att ta bussen till en hemsk tandläkare. Du är helt säker på att du vet vilken buss du ska ta. Det slutar dock med att du hamnar på en plats som är långt från den plats du hade för avsikt att åka till eftersom du råkade ta fel buss. Hypotesen i detta fall är att du undermedvetet undvek att gå till tandläkaren.

Alla dessa manifestationer av det undermedvetna i det vardagliga livet kan visa de aspekter av oss som är undertryckta eller omedvetna. De är inte misstag. De för bara fram det som vi har inom oss som vill komma fram på ett eller annat sätt.

“Från fel till fel upptäcker man hela sanningen.”

-Sigmund Freud-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wagner, W., Hayes, N., & Flores, F. (2011). El discurso de lo cotidiano y el sentido común. La teoría de las representaciones sociales. Barcelona: Anthropos.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.