Familj

Familjen är något mer än bara samhällets kärna. Att förstå dess beteenden, kommunikationssätt, emotionella mönster, dysfunktioner och strategier för att lösa problem kommer hjälpa dig att knyta mycket mer tillfredsställande band med din familj.

Hur kan ett barn överleva i en dysfunktionell familj?

Att växa upp i en dysfunktionell familj kan lämna sår som får allvarliga konsekvenser senare i livet. Denna typ av familj är dock mycket vanligare än vad man tror. Emotionell manipulation, ett förnedrande beteende, brist på empati och känslighet, kommunikationsproblem…

Högkänslig person med en känslomässigt vårdslös familj

Ibland är en högkänslig person tvungen att växa upp i en känslomässigt vårdslös familj. Det kan vara så att varken föräldrar eller syskon delar det personlighetsdraget. I många fall får det de att känna sig missförstådda. En högkänslig person är väldigt…

August: Osage County – familj & psykologisk skada

Våra familjer är den startpunkt som många gånger påverkar oss efter barndomen. Filmen August: Osage County tar upp en familj som är långt från idyllisk. Denna familj tycks vara perfekt sedd från utsidan, men det är bara personerna på insidan…

Vi har ett mentalproblem i familjen… Nu då?

Människan har tyvärr varit rädd för mentalproblem i familjen sedan tidernas begynnelse. Många gånger hade det helt enkelt att göra med att vi inte förstod dem. Sökandet efter förklaringar (paranormala, vetenskapliga eller religiösa) var för att försöka förbättra livet hos…

Självuppoffring och familj: när du inte prioriteras

Det finns familjer som har en sedvana av självuppoffring. Denna typ av familj lär sina medlemmar att de ”borde” göra uppoffringar för familjens skull. De främjar idén om att en individ måste sätta sina egna behov och önskemål efter familjens…

Min familj vet inte vem Noam Chomsky är

Vem är Noam Chomsky? Jag tittade på en film här om dagen, och det var en scen i filmen som fångade min uppmärksamhet. En mycket okonventionell familj firade Noam Chomskys födelsedag. Ett av barnen blev väldigt argt på fadern för…

Sanna vänner är familjen du väljer själv

De säger att vänner är familjen du väljer. Och vi talar inte om vilka vänskaper som helst, utan Vänskaper med stort V. Sådana där kärleken inte sårar eller kväver och där man känner sig nära även om man är miltals isär.…

Hur man hanterar en stressande familj på bästa sätt

Ibland blir vi stressade av våra familjer. Det finns stunder när rötterna hos släktträdet fångar oss och inte släpper taget. Vi blir intrasslade i deras giftiga beteenden, deras krav, deras fobier och deras affektiva band som styrs av narcissism. Vi måste…

Ogiltigförklarande familj: ett hinder för personlig utveckling

En ogiltigförklarande familj är en som hindrar eller stoppar den personliga utvecklingen för medlemmarna. Den implementerar en serie mekanismer som skapar osäkerhet. Den underminerar självsäkerheten hos familjemedlemmarna, och skapar som ett resultat en känsla av oförmåga som hindrar personlig tillväxt.…

Familjeteckning: emotionell utvärdering av barn

Familjeteckning är ett av de mest välkända testen för emotionell utvärdering av barn. Det ger oss en förståelse för hur barnet eller ungdomen uppfattar sina närmsta relationer. Det är ett enkelt sätt att förstå kvaliteten hos relationer och kommunikation, och…

Familjens inflytande på vår självkänsla

Skapandet av vår självkänsla drivs (delvis) av den familjedynamik som vi har blivit utbildade inom. Det är ett arv som lämnar sitt inflytande på vår självkänsla och som ibland är svårt att läka. Speciellt ifall det kommer från en far…

Emotionellt beroende inom vänskap och familj

Folk talar vanligtvis om emotionellt beroende i koppling till giftermål eller romantiska relationer. I detta sammanhang är det ett komplext psykologiskt tillstånd som gör det omöjligt för en person att avsluta ett skadligt förhållande. Men emotionellt beroende inom vänskap och…

Narcissistiska familjer skapar emotionell smärta

Narcissistiska familjer är som spindlar som fångar sina barn i ett nät av emotionellt lidande. I denna typ av familjedynamik så finns det alltid en person som sätter sina egna behov framför alla andra och därmed får total makt. Denna…

Att hata sin familj när man älskar främlingar

Familjer är som små universum där vi lär oss att bli medlemmar av samhället. Det finns inte några perfekta familjer, för det finns inte några perfekta människor och ej heller några perfekta samhällen. Varje familj går igenom trauman, neuroser och…