Åtta tecken på att du växte upp i en dysfunktionell familj

En dysfunktionell familj är kaotisk och oförutsägbar. Våld förekommer utan anledning och det råder ständig känslomässig kyla såväl som övergrepp och psykologisk manipulation.
Åtta tecken på att du växte upp i en dysfunktionell familj
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 juni, 2023

Har du vuxit upp i en dysfunktionell familj? Självfallet kan vi inte välja våra föräldrar men vi vet att vad dessa figurer gör eller inte gör lämnar permanenta märken på oss. Till det bättre eller sämre. Faktum är att våra första upplevelser lämnar oerhört viktiga avtryck.

Det finns många som hävdar att deras uppväxt var katastrofal och att deras tillvaro i hemmet var fylld av skrik och gräl. Men den här typen av dynamik och upplevelser är inte alltid resultatet av dysfunktionalitet. För ibland finns det kärlek och känslor av välbefinnande även i en sådan kaotisk miljö. I dessa fall kan skriken komma från föräldrar som inte älskar varandra och så småningom bryter upp, men som inte försummar sina barn.

Alla familjer är olika. Med det sagt finns det alltid konflikter, vanvård, övergrepp, våld, auktoritarism och, i många fall, psykiska störningar i dysfunktionella familjemiljöer.

Den dysfunktionella familjens lidande definieras av oförutsägbarhet. Därför vet barn eller ungdomar i dessa familjer aldrig vad som kommer att hända härnäst. De känner ångest och brist på kontroll. Detta innebär att de inte kan anpassa sina egna beteenden för att undvika straff eller övergrepp och att de kastas in i eviga tillstånd av permanent stress. Föga överraskande tar sig ingen helt oskadd ur en olycklig barndom.

Den dysfunktionella familjen styrs nästan alltid av en auktoritetsperson. Denne tvekar inte att projicera konstanta skuldkänslor på andra.

Ledsen pojke som lutar huvudet mot väggen

Åtta tecken på att du växte upp i en dysfunktionell familj

När det gäller dysfunktionella familjer tenderar vi att tro att de överensstämmer med en specifik profil. Vi ser dem som par som tillhör de lägre samhällsklasserna på randen till separation. Men de överensstämmer inte alltid med denna föreställning. Det enda som definierar dem är dock projektionen av negativ och skadlig dynamik. Dessutom tenderar båda föräldrarna att komplettera varandra i denna kränkande dynamik.

Det finns många nyanser och egenheter i dessa hushåll. En forskningsstudie utförd av Kazanuniversitetet i Ryssland visar att dysfunktionella familjer orsakar psykologiskt trauma i barndomen. Faktum är att effekten av dessa upplevelser som upprätthålls över tid är förödande för barnets utveckling.

American Psychological Association (APA) definierar en dysfunktionell familj som “en familj där relationer eller kommunikation är försämrade och medlemmarna inte kan uppnå närhet och självuttryck”. Denna stressande och oförutsägbara dynamik som präglas av olika former av våld bryter mot alla grundläggande behov hos oss som människor.

Om du växte upp i en dysfunktionell familj är följande företeelser troligen bekanta för dig.

1. Fysiskt våld och hot är de främsta kontrollmedlen

I en dysfunktionell familj är hoten konstanta. De är ett tvångsmedel som ofta används med den förmodade avsikten att uppfostra barn. Språket är alltid våldsamt, saknar tillgivenhet och styrs av skrik. I många fall kan det till och med leda till fysiskt våld, som knuffar, slag etc.

2. Många former av övergrepp

Med övergrepp avses varje beteende som är avsett att skada någon som på grund av sin situation, ålder eller omständighet är i underläge. Om du växte upp i en dysfunktionell familj, kan du därför ha drabbats av bördan av auktoritär uppfostran, diskvalifikation, misshandel, sexuella övergrepp etc.

3. Familjekonflikter

Dysfunktionella familjer bråkar, slåss, förolämpar och utmanar varandra. Följaktligen är hemmet fyllt av skrik och ständiga meningsskiljaktigheter, antingen mellan föräldrarna själva eller med andra figurer. Dessutom sätter den här typen av våldsam dynamik sina spår och glöms aldrig bort.

4. Emotionell ogiltigförklaring är en vanlig företeelse i en dysfunktionell familj

En sak som stannar kvar i ditt sinne om du växte upp i en dysfunktionell familj är känslan av att inte vara viktig. Vad du behövde spelade ingen roll. Dina känslor var oviktiga och du tyckte det var bäst att hålla tyst och förtränga dem. I själva verket svalde du och tystade din rädsla och sorg.

5. Avsaknad av kommunikation

Om du växte upp i en dysfunktionell familj var dina ord, såväl som dina behov, oviktiga. Faktum är att dina föräldrar föredrog att du var tyst eftersom de såg tystnad som ett tecken på god uppfostran, underkastelse och lydnad. Om du någonsin vågade framföra din åsikt eller säga emot dem, blev du därför straffad.

6. Ojämlik behandling och diskriminering

Fördomar, könsfördomar och all slags diskriminering förekommer ofta i dessa familjemikrokosmos. Till exempel kan det äldsta syskonet uppskattas mer än de yngre, eller pojkarna mer än flickorna. Eller så kan det vara pappan som dikterar medan mamman håller sig i bakgrunden.

7. Känslor av isolering är vanliga hos dem som växte upp i en dysfunktionell familj

Enligt en studie gjord av universitetet i Barcelona i Spanien utför dysfunktionella familjer en sorts föräldraterrorism. Detta isolerar barnen från deras sociala miljö.

Det innebär att barnen och föräldrarna knappt har någon kontakt med den närmaste släkten (far- och morbröder, mostrar och fastrar, mor- och farföräldrar, kusiner…). Dessutom är de begränsade i sina möjligheter att träffa vänner och njuta av vänskap utanför skolan.

Pappa skriker på sin dotter

8. Föräldrar med missbruk eller psykiska störningar

Om du växte upp i en dysfunktionell familj är det högst troligt att en av dina föräldrar led av någon typ av missbruk eller psykisk störning. Till exempel alkoholism, droganvändning, spelberoende eller borderline personlighetsstörning.

Den här typen av situationer är ansträngande för alla familjemedlemmar. Faktum är att dessa realiteter illustrerar kaoset och oförutsägbarheten som vi nämnde tidigare. Det går aldrig att förutse hur dessa föräldrar kommer att reagera och tillvaron är både osäker och våldsam.

Att växa upp i en dysfunktionell familj undergräver därmed ett barns värdighet, psykologiska styrka och emotionella universum. Om du är i den här situationen måste du läka dig själv nu när du är vuxen. Du måste bygga upp dig själv igen och lämna alla dessa negativa upplevelser bakom dig. Det betyder att du kommer att kunna se på framtiden med hopp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Herrera Santí, Patricia María. “La familia funcional y disfuncional, un indicador de salud.” Revista cubana de medicina general integral 13.6 (1997): 591-595.
  • Minullina, A.. (2018). Psychological Trauma Of Children Of Dysfunctional Families. 65-74. 10.15405/epsbs.2018.09.8.
  • O’Shea Brown, Gillian. (2021). Dysfunctional Family Systems. 10.1007/978-3-030-61416-4_4.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.