Vad kan du göra om du har barn med en narcissist?

Narcissistiska mödrar och fäder kan åsamka stor skada på ett barns känslomässiga utveckling. Om din partner har detta personlighetsdrag, är det tillrådligt att följa några grundläggande riktlinjer.
Vad kan du göra om du har barn med en narcissist?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Risken att få barn med en narcissist är ganska stor. Faktum är att vissa experter hävdar att detta personlighetsmönster ökar varje år, på samma sätt som fetma och högt blodtryck, även om det inte finns några säkra uppgifter. Det är dock obestridligt att en uppväxt med en narcissist orsakar skada.

Brist på empati, själviskhet, benägenhet att manipulera, fåfänga, avsaknad av resurser för känslomässig hantering och till och med girighet. Det finns många drag som skulpterar och karaktäriserar dessa individer till den grad att de blir farliga. Därför kan den inverkan som en narcissistisk pappa eller mamma ha på ett barns psykosociala utveckling vara både skadlig och traumatisk.

Detta psykologiska tillstånd har ett brett spektrum. Det finns narcissister som du kan leva med och andra som du inte kan leva med och som du kommer att tvingas lämna. Om du dessutom har barn med en person med denna typ av personlighetsstörning, måste du vara medveten om riskfaktorerna.

Faktum är att du måste inse hur ett delat föräldraskap med en sådan person kan komma att se ut. Du bör också överväga några grundläggande strategier för att skydda dina barns välbefinnande.

Narcissistiska mödrar och fäder lämnar ofta sina barn med mer än ett psykologiskt problem.

Kvinna som är arg över att ha ett barn med en narcissist
Vi kan inte alltid välja vem vi blir kära i. Men vi måste säkerställa våra barns välbefinnande.

Att ha barn med en narcissist

Idag finns det en växande mängd vetenskaplig dokumentation om detta ämne. Faktum är att vi vet att det finns ett samband mellan faderns eller moderns narcissism och deras barns psykologiska sårbarhet. En forskningsstudie utförd av Sapienza-universitetet i Rom bekräftade detta faktum.

Att bli uppfostrad av en narcissistisk förälder ökar risken för att barnet utvecklar depression och ångest. Det finns faktiskt många vuxna som går igenom sina liv och bär med sig traumats avtryck. De bär på tyngden av bandet till sina föräldrars själviska personlighet. Faktum är att dessa föräldrar erbjöd sina barn en allt annat än trygg uppväxtmiljö; de stal deras barndom och fyllde dem med osäkerhet.

Därför finns det en stor risk att narcissister inte blir bra föräldrar. Så vad kan du göra om du har barn med en narcissist? Det finns inte bara en risk att barnens psykosociala och känslomässiga utveckling påverkas. Det finns också en risk att de själva ådrar sig sin fars eller mors narcissism. Av dessa skäl måste du vidta ett antal åtgärder. Låt oss ta en titt.

Begränsa kontakten med narcissisten och fokusera på dina egna och dina barns behov

Du kanske klandrar dig själv för att du inte noterade din partners eller ex-partners narcissistiska personlighet tidigare. Personen som du nu delar uppfostran av ett eller flera barn med. Om så är fallet måste du fokusera på det viktigaste, det vill säga ditt eget och dina barns välmående. Fortsätt inte att undergräva din självkänsla genom att förebrå dig själv för en verklighet som du inte kunde förutse.

Du måste utöva egenvård, stärka din självkänsla och läka eventuella sår från det förflutna orsakade av din skadliga relation. Du har en lång väg framför dig när du delar uppfostran av dina barn med en narcissist och det kräver god känslomässig förberedelse.

Att begränsa kontakten med din partner är det första steget. Se till att du tar hjälp av din familj och dina vänner för att hantera eventuella juridiska och personliga problem.

Upprätta en plan för föräldraskapet och delad uppfostran om du har barn med en narcissist

Utan tvekan kommer det att finnas komplikationer, disharmoni och många meningsskiljaktigheter. Det är dock viktigt att du gör klart för din narcissistiska partner eller ex-partner hur utbildningen och uppfostran av era barn ska se ut. Speciellt om ni inte redan delar ett liv tillsammans.

Du måste fastställa vissa regler och normer angående barnens uppfostran och utbildning. Om du kan få det överenskommet skriftligt är det ännu bättre.

Håll dig lugn och undvik gräl eller diskussioner inför barnen

Narcissister är skickliga strateger när det kommer till att destabilisera andra personer mentalt och känslomässigt. Diskussioner, meningsskiljaktigheter, kritik och utpressning är deras kraftfullaste resurser.

Se därför till att du inte går i fällan att gräla inför barnen. Skapa inte en atmosfär av hot och konfrontation.

Främja och utveckla god emotionell intelligens hos dina barn

Narcissister tenderar att dränera känslorna hos alla personer i sin omgivning. Därför är en av riskerna med att ha barn med en narcissist att denne ogiltigförklarar alla känslor hos sina barn. Vad barnen känner och behöver spelar ingen roll, bara det som narcissisten vill är viktigt.

Det är viktigt att dina barn får en bra känslomässig utbildning från en mycket tidig ålder. Bekräfta vad de känner och lär dem att förstå, uttrycka och hantera varje emotion och känsla.

Stöd dina barns intressen

Barn med narcissistiska föräldrar blir ofta en “protes” av sina föräldrar. Det betyder att de anses skyldiga att uppfylla de drömmar som deras föräldrar inte uppnådde. De måste passa deras förväntningar, önskemål och personliga mål. Som regel underskattar och nedvärderar dessa föräldrar barnens egna intressen.

Varje bra pappa och mamma bör uppmuntra utvecklingen av sina barns identitet och personlighet. Detta kräver att de erkänner och respekterar barnens intressen och ger dem styrkor för att uppnå sina egna mål. De bör förstärka barnens förhoppningar och drömmar, inte krossa och förstöra dem.

Barn till narcissister kan växa upp med låg självkänsla, sköra personligheter och annan osäkerhet. I vissa fall blir de till och med själva narcissister genom att imitera den narcissistiske förälderns personlighetsmönster.

Pappa pratar med sin son
Vi måste skapa god kommunikation med våra barn för att förstå deras behov.

Om du har barn med en narcissist är det extra viktigt att du hjälper dem att utveckla empati och självkänsla

Det finns en stor risk att barn utvecklar samma profil av narcissism som den narcissistiske pappan eller mamman. Faktum är att tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) genomförde en studie som kom fram till att uppfostran och utbildning i många fall är riskfaktorer för utvecklingen av detta personlighetsdrag. Om du har barn med en narcissist bör du därför fokusera extra mycket på följande mål i deras uppväxt och utbildning:

  • Uppmuntra barnen att utveckla god empati och att kunna sätta sig själva i andras ställe.
  • Hjälp dem att utveckla en sund självkänsla.
  • Lär dem att tolerera frustration.
  • Få dem att förstå att det finns gränser i livet och att de inte kan få allt de vill ha.

Be om specialiserad hjälp om du behöver det

Sist men inte minst bör du överväga att begära specialiserad hjälp. När allt kommer omkring är föräldraskap tillsammans med en narcissist ingen lätt uppgift. Å ena sidan känner du dig utmattad på grund av din egen relation med personen, och du kanske själv lider. Å andra sidan måste du hantera alla andra vanliga typer av diskrepanser och meningsskiljaktigheter som uppstår i den här typen av situationer.

Till sist, det handlar om dina barn och deras behov. Det är faktiskt de som betyder mest. Tveka därför inte att söka professionell vägledning och stöd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dentale, Francesco & Verrastro, Valeria & Petruccelli, Irene & Diotaiuti, Pierluigi & Petruccelli, Filippo & Cappelli, Luigi & San Martini, Pietro. (2015). THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL NARCISSISM AND CHILDREN’S MENTAL VULNERABILITY: THE MEDIATION ROLE OF THE REARING STYLE. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 15. 337-347.
  • Jabeen, F., Gerritsen, C., & Treur, J. (2021). Healing the next generation: an adaptive agent model for the effects of parental narcissism. Brain informatics8(1), 4. https://doi.org/10.1186/s40708-020-00115-z

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.