Mänskliga relationer

Relationer är grundpelaren för mänskligt beteende. Få reda på hur man skapar de hälsosammaste och lyckligaste banden. Lär dig hur man effektivt hanterar svårigheter med partner och familj. Förbättra din livskvalitet idag med alla dessa detaljer om social psykologi, familjepsykologi eller metoder som baseras på parterapi.

Granntrakasserier kan få allvarliga konsekvenser

Idag vill vi tala om granntrakasserier och de konsekvenser detta beteende kan få. Begreppet ”trakasseri” är relativt vanligt i vårt dagliga liv. Exempelvis vet vi alla att många barn någon gång utsätts för mobbning i skolan. Det kan även ske…

Sju seglivade myter om polyamori

Det finns många myter om polyamori, och dessvärre tror många på dem. Studier visar dock att 5% av alla personer i Nordamerika är i icke-monogama relationer. Med det i åtanke är det viktigt att anstränga sig lite för att hitta tydliga…

Samarbetsmässig barnuppfostran: en relativt ny modell

Samarbetsmässig barnuppfostran är en familjemodell där två föräldrar – utan att ha någon romantisk eller sexuell relation – samverkar för att uppfylla en grundläggande men speciell livsönskan: att ha ett barn. Denna idé kan verka chockerande för vissa. Andra säger…

Den ikoniska familjen Addams: Skönhet i det makabra

Den ikoniska familjen Addams är unik och otroligt spännande. Den har tolkats på många sätt under årens lopp. Varför tycker vi om att skratta åt skräck? Vad är intressant med denna dödskult? I den här artikeln kommer vi försöka svara…

Självförsvar enligt österländsk filosofi

Det finns tillfällen i livet då självförsvar är nödvändigt. Men detta koncept kommer i många olika former, och idag vill vi tala om självförsvar enligt österländsk filosofi. Oavsett hur fridfull du är så kommer du förr eller senare att råka i…

Effekten av emotionellt beroende under tonåren

Psykologin behöver tid för att kunna hantera olika typer av emotionella svårigheter, som svartsjuka eller emotionellt beroende under tonåren. Det sistnämnda har några väldigt intressanta aspekter som vi kommer prata om i den här artikeln. Våra dagliga mänskliga interaktioner kan…

Sex
Olika typer av myter om sexting

Vår kommunikation förändras ständigt och påverkar nästan varje del av vårt dagliga liv. Det är därför inte förvånansvärt att folks intima och erotiska liv också har påverkats av dessa förändringar. Idag talar vi om myter om sexting. Den nya teknologin har…

Mänskligt våld: varför vi inte kan utplåna det

Den huvudsakliga funktionen hos mänskliga rättigheter är att skydda fundamentala rättigheter som vi är medfött berättigade till i egenskap av människor. Men mänskligt våld sätter käppar i hjulet. Dessa rättigheter ska garantera respekt för våra liv, vår frihet och vår…

Familjedynamik och ätstörningar: hur är de relaterade?

Ätstörningar är ändringar i beteendet som är kopplade till mat. Dessa upprätthålls under lång tid och leder till försämring av den fysiska hälsan. Det finns även en koppling mellan familjedynamik och ätstörningar. Dessa störningar har studerats mycket på grund av…

Hur du får autonomi i en relation

Att bryta de kedjor som binder dig till en annan person, att sätta gränser, och att göra aktiviteter själv är strategier som kommer hjälpa dig att få autonomi i en relation. Det är inte lätt att motverka emotionellt beroende, men…