Mänskliga relationer

Relationer är grundpelaren för mänskligt beteende. Få reda på hur man skapar de hälsosammaste och lyckligaste banden. Lär dig hur man effektivt hanterar svårigheter med partner och familj. Förbättra din livskvalitet idag med alla dessa detaljer om social psykologi, familjepsykologi eller metoder som baseras på parterapi.

Sex
Hur depression påverkar sexuella relationer

Depression påverkar alla aspekter av en persons liv, inklusive personens sexualitet och sexuella relationer. Trots vad många kan tro är depression och att vara ledsen inte samma sak. Depression sträcker sig längre än vad vissa psykopatologiska handböcker beskriver. Verkligheten består…

Sex
Känner du till de 6 vanligaste sexuella problemen?

Sexualitet är ett tredimensionellt koncept. Det består av biologiska, psykofysiologiska och socio-kulturella aspekter. Den belåtenhet eller brist på belåtenhet som uppstår från den sexuella akten bestäms därför av ett flertal faktor. Bland dem har vi ångest, fantasi eller brist på…

Sex
Sex och teknologi: influens och egenheter

Den mänskliga sexualiteten har varit opåverkad av teknologiska framsteg under tusentals år. Teknologin har dock börjat hamna i rampljuset och sex och teknologi har en nära relation. Detta beror på existensen av själva teknologin, men det beror också på att…

Hur misshandel i hemmet påverkar barn

Som tur är finns det en ökad medvetenhet om de otaliga förödande effekter som misshandel i hemmet kan få. Experter har framhållit att många kvinnor dagligen utsätts för fysisk skada och även hotas till livet. Dessutom vet vi att fysiskt…

Existerar verkligen ”vänskap vid första ögonkastet”?

”Vänskap vid första ögonkastet” existerar verkligen, men det handlar mer om ett delat skratt än ett ”ögonkast”. Det föds ur det där magiska ”du också?”. Det är ett glatt sammanträffande, en ”vänskapscrush” som börjar med positiva interaktioner som sedan kommer…

9 månaders ålder: milstolpar i en bebis utveckling

En bebis utveckling upphör aldrig! En bebis som är 9 månader gammal befinner sig på ett riktigt äventyr. Människan har en sådan enorm förmåga för inlärning, speciellt då det underlättas av den omkringliggande miljön. Som tidigare har nämnt är det…

Övergrepp i hemmet hos unga par

Idag kommer vi prata om övergrepp i hemmet hos unga. Tonåren och det unga vuxenlivet är unika perioder på många sätt. Inte bara för att man bara går igenom det en gång, utan även p.g.a. vad det innefattar. Vi förbered…

Funktionell mångfald och funktionsnedsättningar

Under historiens gång har många olika modeller försökt förklara funktionsnedsättningar, och i den här artikeln kommer vi att utveckla en modell om funktionell mångfald. För bättre förståelse kommer vi först att ge en historisk bakgrund till konceptet innan vi diskuterar vad…

Relationen mellan lek och ett barns utveckling

Att leka är något som barn gör naturligt. Förmågan att leka kan vid första anblicken inte verka ha något annat syfte än att barnet ska ha roligt. För ett antal år sedan så började psykologerna dock undra om detta verkligen…

Länken mellan social klass och avhumanisering

Avhumanisering är en metod som syftar till att förneka att andra människor har mänskliga drag. Med andra ord, att avhumanisera är att se en annan människa som omänsklig. I allmänhet avhumaniserar människor medlemmar i vissa grupper. Det innebär att de…

Varför gillar så många att skvallra?

Det är inte bara människor i väldigt små städer eller de stereotypiska hemmafruarna som gillar att skvallra under sina kafferep. I dagens värld är skvallret annorlunda. Idag är det ingrott i gemene mans dagliga liv. Men varför gillar så många…

5 konsekvenser av desorganiserad anknytning

Anknytning är det affektiva bandet som främst utvecklas ur en strävan efter säkerhet och välmående. I vissa fall kan den huvudsakliga vårdnadshavaren både representera en källa till fara och skydd för barnet. Detta är hur en desorganiserad anknytning utvecklas. Att…