Mänskliga relationer

Relationer är grundpelaren för mänskligt beteende. Få reda på hur man skapar de hälsosammaste och lyckligaste banden. Lär dig hur man effektivt hanterar svårigheter med partner och familj. Förbättra din livskvalitet idag med alla dessa detaljer om social psykologi, familjepsykologi eller metoder som baseras på parterapi.

Bestämda barn är lyckligare, så uppfostra dem rätt

Bestämda barn är lyckliga barn eftersom de lärt sig att kommunicera exakt hur de mår och vad de vill ha. Eftersom de växer upp med vetskap om sina begränsningar och gränser, förbättras deras sociala förmågor. Vissa personer må vara utmärkta när…

Sex
Sexualiteten varar en livstid för varje person

Folk anser ofta att sexualiteten är ”vuxensaker”. Det stämmer att detta förekommer under vuxenlivet, men den förekommer inte bara under denna period. Sexualiteten varar en livstid. Det kan vara enklare att förstå om du känner till sexualitetens definition. Sextermer används…

Slavsyndrom hos äldre: utnyttjande på ålderns höst

I viss utsträckning har uppkomsten av slavsyndrom hos äldre i Spanien och andra länder under de senaste decennierna orsakats av förändringar i familjestrukturen. Några viktiga aspekter är inkluderingen av kvinnor i arbetsvärlden och den allt ökande väntade livslängden. På grund av…

Tonårens jättar: utmaningar som tonåringar möter

David och Goliat är historien om en tonåring som mötte en jätte medan resten av hans folk darrade av rädsla i dess närvaro. Den här historien skulle kunna kallas för en metafor för tonåren. Den lilla stadens befolkning representerar de vuxna…

Att förhandla med ens tonåring är svårt men viktigt

Tonåren är ofta ett upproriskt skede i livet. Barnen går igenom en serie hormonella förändringar och försöker samtidigt hitta sin egen identitet. Allt detta får dem att vilja bli mer självständiga. De börjar tro att deras föräldrar inte förstår dem…

Symmetri mellan föräldrar och barn

Vi lever i en värld där barn beter sig alltmer som vuxna och vuxna alltmer som barn. Detta är i runda lag vad den argentinska psykologen Claudia Messing tar upp i sin bok Symmetri mellan föräldrar och barn. Messings kliniska…

Sex
Substantiv sexologi: en vetenskaplig gren

I Spanien finns det en vetenskaplig gren som kallas substantiv sexologi. Även om du kanske har hört termen sexologi förut så är denna särskilda vetenskap unik. Substantiv sexologi studerar sexualitetens alla aspekter under ett tak. Substantiv sexologi studerar inte bara…

Hur man lär ut stresshantering till barn

Stress drabbar vuxna, och dessvärre även många barn. Vår livstakt har ökat avsevärt på senare år, och av denna anledning är det väldigt viktigt att lära ut stresshantering till barn. Det är viktigt för vuxna att veta hur man hanterar stress,…

Bipolär sjukdom och relationer: hur fungerar det?

De vanligaste symptomen på bipolär sjukdom är ihållande, snabba och drastiska förändringar av humöret. Dessa fluktueringar kan avsevärt påverka personens förmåga att anpassa sig. Ur denna synvinkel är bipolär sjukdom och relationer en komplicerad fråga. De typiska bipolära humörsvängningarna orsakar…

Roller inom familjen och deras effekter

En familj är ett organiserat system och den grundläggande kärnan i samhället. Med andra ord är det en samling regler, värderingar och vissa beteendemässiga standarder. Det finns även hierarkier och roller inom familjen, och allt detta reflekteras i samhället. Sättet som…

5 vanliga kommunikationsfel inom relationer

Vissa kommunikationsfel inom relationer varar under flera år. De börjar som småsaker, men förvandlas sedan gradvis till vanor. Tyvärr så förhindrar de att man löser många av de problem som har uppstått mellan två personer som älskar varandra. Grunden för…