Mänskliga relationer

Relationer är grundpelaren för mänskligt beteende. Få reda på hur man skapar de hälsosammaste och lyckligaste banden. Lär dig hur man effektivt hanterar svårigheter med partner och familj. Förbättra din livskvalitet idag med alla dessa detaljer om social psykologi, familjepsykologi eller metoder som baseras på parterapi.

Relationen mellan lek och ett barns utveckling

Att leka är något som barn gör naturligt. Förmågan att leka kan vid första anblicken inte verka ha något annat syfte än att barnet ska ha roligt. För ett antal år sedan så började psykologerna dock undra om detta verkligen…

Länken mellan social klass och avhumanisering

Avhumanisering är en metod som syftar till att förneka att andra människor har mänskliga drag. Med andra ord, att avhumanisera är att se en annan människa som omänsklig. I allmänhet avhumaniserar människor medlemmar i vissa grupper. Det innebär att de…

Varför gillar så många att skvallra?

Det är inte bara människor i väldigt små städer eller de stereotypiska hemmafruarna som gillar att skvallra under sina kafferep. I dagens värld är skvallret annorlunda. Idag är det ingrott i gemene mans dagliga liv. Men varför gillar så många…

5 konsekvenser av desorganiserad anknytning

Anknytning är det affektiva bandet som främst utvecklas ur en strävan efter säkerhet och välmående. I vissa fall kan den huvudsakliga vårdnadshavaren både representera en källa till fara och skydd för barnet. Detta är hur en desorganiserad anknytning utvecklas. Att…

Far- och morföräldrar och deras roll i familjen

Far- och morföräldrar spelar en betydande roll i människors barndom. Generellt sett ser folk tillbaks på hur deras mor- och farföräldrar alltid fanns där för dem, redo att leka med vad som helst som vi ville eller ge oss lite…

Vilka faktorer influerar anknytning hos adopterade barn?

Varför är det så viktigt att tala om anknytning hos adopterade barn? Därför att alla adopterade barn går igenom särskilda erfarenheter under sina första levnadsår som kan komplicera deras utveckling – erfarenheter som andra barn inte måste gå igenom. Dessa erfarenheter…

Hur gör barn moraliska bedömningar?

En av de mest komplicerade sakerna för föräldrar är att lära barn skillnaden mellan gott och ont. Detta är delvis på grund av att vuxna förebilder måste sätta konsekventa exempel för vad riktmärket är. Innan man lär dem vad som…

Syskonrivalitet: när den äldste avsätts

Syskonrivalitet är relativt vanligt bland barn. När ett syskon plötsligt kommer till världen blir den förstfödde i en handvändning inte längre den som bestämmer hemma. Nu måste denne börja dela tronen med någon annan, någon som verkar behöva mer uppmärksamhet och…

Vad är parentalt alienationssyndrom inom familjen?

Skilsmässan eller separationen mellan barnets föräldrar är ofta väldigt traumatiskt för själva barnet. Familjen anses vara grundpelaren i livet, och den har nu gått i sönder. De kan heller inte göra något åt detta. De kommer känna sig ledsna, osäkra…

Distraheringsmetoden för att ingjuta disciplin hos barn

Distraheringsmetoden är lätt att applicera på barn. Upptäck hur du använder den och dess fördelar i vår intressanta artikel! Distraheringsmetoden är vanligtvis ett utmärkt hjälpmedel för beteendehantering, speciellt hos små barn. Att avleda ett litet barns intresse och uppmärksamhet kan hjälpa…

Intressanta fakta om syskonförhållanden

Våra syskon finns alltid där för oss när vi behöver dem. I den här artikeln beskriver vi några fakta om syskonförhållanden. Utan tvekan spelar syskon en betydande roll i våra liv och vår utveckling. Under historiens gång har det funnits många…

Länken mellan läsk och aggressivitet hos barn

Många föräldrar kanske tycker att det är konstigt att läsk kan öka aggressivt beteende hos deras barn. Nåväl, även om de tycker att det är konstigt så säger vetenskapen att det är sant. Flera studier har visat på en koppling…

Indirekt kommunikation skadar mänskliga förhållanden

Folk har en tendens att kommunicera indirekt istället för att säga vad de egentligen tycker. Att använda indirekt kommunikation med din partner, familj eller vänner dagligen kan leda till spänning. Detta eftersom de som säger en sak och djupt inom…