Mayalegenden om kolibrin, gudarnas budbärare

Det sägs att när någon möter en kolibri fylls personen av glädje. För Mayakulturen var dessa vackra fåglar magiska och hade ett mycket viktigt uppdrag: att agera som budbärare mellan mänskligheten och gudarna.
Mayalegenden om kolibrin, gudarnas budbärare
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Mayalegenden om kolibrin har anor från 2000 f.Kr. Detta kulturella och antropologiska arv avslöjar Mayafolkets fascination för en fågel som verkar ha en regnbåge tryckt på sin fjäderdräkt. Det är en varelse på endast 20 gram som kan slå med vingarna upp till 60 gånger per sekund. Dessutom ansåg man att den hade magiska förmågor. En av dem var funktionen som budbärare mellan människorna och gudarna.

Skönheten hos denna fågel symboliserade också ren kärlek och hjärtats bräcklighet. Faktum är att det finns få varelser som verkar så känsliga men samtidigt så extraordinära. Det är också fågeln med den största hjärnan i förhållande till sin storlek. Kanske skapade naturen eller, enligt mayafolket, gudarna den med ett mycket specifikt syfte i åtanke.

Enligt legenden var dess uppgift att samla alla människors tankar, begär och reflektioner och ta dem till de mesoamerikanska gudarna som man dyrkade i Guatemala, Belize och Mexiko liksom i den västra delen av Honduras och El Salvador. En del av detta legendariska förflutna av kolibrin har stannat kvar bland oss i form av ett antal märkliga traditioner… Låt oss ta en närmare titt.

Enligt legenden kommer den som vågar fånga en kolibri att straffas av gudarna.

Kolibri i luften
Legenden säger att om vi ser en kolibri tänker någon som älskar oss på oss.

Mayalegenden om kolibrin: gudarnas budbärare

En del av den mesoamerikanska kulturen är fortfarande närvarande i vissa traditioner av det moderna Maya. Detta beror till stor del på Chilam Balams böcker. Dessa skrevs av Mayafolkets ättlingar under den spanska koloniseringen.

Inom denna mytologi hänvisade man särskilt till två gudar. De var Tepeu och Kukulkan (Quetzalcoatl för aztekerna) och var skaparna av hela den kända världen. Förutom att “göra” jorden, bergen, floderna och haven gav de liv åt människor och djur. Till de senare tillskrev de vart och ett en uppgift och funktion.

När gudarna avslutade sin komplexa skapelseuppgift insåg de en sak. De hade glömt att skapa en budbärare, en varelse som skulle fungera som en länk mellan gudarna och de dödliga. Mayalegenden om kolibrin säger att de tog en bit jade och började tälja en pil från den.

Senare, när deras arbete var avslutat, blåste de för att avlägsna det damm som uppstod under snidandet. När de blåste kom en liten, skimrande varelse till liv och flög iväg. Den flög riktigt högt och snabbt, till synes utrustad med magin hos varelser som inte är av denna värld.

Den hade regnbågens färger i sin fjäderdräkt och dess vingar var som en insekts… De kallade den här lilla fågeln för x ts’unu’um .

Små budbärare med magiska fjädrar

Kolibrin är en så liten och känslig fågel att den kan närma sig och livnära sig på vilken blomma som helst utan att ens försätta den i rörelse. Det sägs att Mayagudarna var fascinerade av sin skapelse. De älskade att titta på den när regndropparna föll på dess fjäderdräkt. Faktum är att denna lilla varelse lyste på ett sådant sätt att den verkade ha hela universum präglad på sina fjädrar.

Mayalegenden om kolibrin berättar att denna fågel blev en bärare av meddelanden mellan olika världar. Den förde inte bara med sig till gudarna vad människor tänkte, kände eller behövde, den förde också med sig information från andra sidan, från de avlidna.

Faktum är att man idag säger att om man ser en kolibri så betyder det att någon som älskar oss tänker på oss.

Trots deras uppenbara bräcklighet, finns kolibrier från Alaska till Chile. Det finns mer än 343 identifierade arter och att träffa en av dem är alltid en anledning till glädje.

Glädje, god tur och läkning

De länder som har turen att ha dessa vackra varelser i sina ekosystem vet att man inte kan vara likgiltig när man möter en. Dessutom indikerar legenden om kolibrin att dessa fåglar är bärare av glädje och lycka. Inte bara det, deras närvaro har också läkande egenskaper.

Med sina rastlöst flaxande vingar ger denna lilla fågel hopp, glädje och läkning. Det påstås att när den flyger runt en persons huvud så tar den bort negativa energier, mildrar smärta och kväver sorg. Faktum är att vi bara behöver titta på dess fjäderdräkt för ett ögonblick för att falla för dess magiska förtrollning.

Kolibri på gren
Att fånga en kolibri ger otur och är något vi aldrig bör göra.

Mayalegenden om kolibrin säger att vi aldrig ska skada den

Man bör aldrig vidröra, fånga, låsa in i en bur och än mindre döda en kolibri. Faktum är att Mayagudarna skisserade en oförsonlig förbannelse för dödliga som vågade skada deras vackra och ömtåliga varelse. Det sägs att den som vågar skada dem kommer att drabbas av en hjärtesorg som aldrig går över, bli sjuk och dö i förtid.

Kolibrin är ett heligt djur. Den är en länk mellan världar och en trogen budbärare. Den ger glädje och dess kropp innehåller den extraordinära reflektionen av universum, regnbågen och alla dessa underbara färger av naturen själv. Låt oss se till att vi respekterar dessa underbara och fascinerande varelser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Palacios, Argentina (1993) The Hummingbird King: A Guatemalan Legend (Legends of the World). Troll Communications 
  • León-Portilla, Miguel (1984). Literaturas de Mesoamérica. México: SEP Cultura.
  • Recinos, Adrián (1978). El Popol Vuh (Las antiguas historias del Quiché). Costa Rica: Editorial Universitaria Centro Americana.
  • Rivera Dorado, Miguel. El pensamiento religioso de los antiguos mayas. Colección: Paradigmas. Madrid: Editorial Trotta, 2006

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.