Metoder för att kontrollera hypokondri

Hypokondri är den ständiga och tvångsmässiga rädslan för att drabbas av virus eller allvarliga sjukdomar såsom cancer. Finns det något sätt för att kontrollera sådana tankar? Det finns några grundläggande strategier. Fortsätt läsa för att upptäcka hur man omsätter dem i praktiken!
Metoder för att kontrollera hypokondri
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Är det möjligt att kontrollera hypokondri? Hur kan man minska denna kontinuerliga besatthet av sin egen hälsa? Människor besatta av vad som händer med deras kroppar tror att halsont kan vara ett symtom på en allvarlig infektion. De är övertygade om att buksmärtor kan förvandlas till något som så småningom kommer att kräva en kirurgisk operation. Som du kanske inser så måste många människor få bli lugnade då det gäller vad de känner, uppfattar eller föreställer sig.

Den nuvarande diagnostiska och statistiska handboken för psykiska störningar (DSM-V) har avlägsnat termen hypokondri som en störning. De har ersatt den med två nya: somatisk symtomstörning och ångestsyndrom. En hypokondriker definieras dock fortfarande som en individ som är övertygad om att denna har en allvarlig odiagnostiserad sjukdom. Detta trots upprepade konsultationer där en läkare intygar att de är friska.

Det är viktigt att betona att påverkan på livskvaliteten för dem som lider av denna typ av ångest kan vara stor. Således kan många av dessa patienter falla ner i depression i värsta fall. De gör det genom att hålla fast vid sin irrationella rädsla eftersom den är så svår att hantera. Det beror på att den orsakas av självdiagnos samt en oro för det okända.

Dessa människor är till exempel rädda för cancer eller att de ska få ett virus. Dessutom kan de känna panik när de tror att de ska bli smittade av en sjukdomen som någon de känner har haft. Det personliga universumet hos en person som är instängd i detta kliniska tillstånd kan vara ganska orosfyllt. Att känna till några strategier för att hantera denna typ av tänkande är dock till hjälp.

Efter ett tvångsmässigt googlande av symtom i fyra timmar upptäckte jag att ’tvångsmässigt googlande’ är ett symtom på hypokondri.

-Stephen Colbert-

En förvirrad hjärna

Nycklar och strategier för att kontrollera hypokondri

Flera saker händer när en person drabbad av åkomman går i terapi. Detta då den avslöjar sina fobier angående bakterier samtidigt som sin rädsla för att lämna hemmet och att få ett virus eller en obotlig sjukdom.

För det första hjälper terapin dessa individer att bli fullt medvetna om att många av dessa idéer är irrationella, och att de helt enkelt inte kan kontrollera dem. De kan inte agera logiskt i relation till sin egen rädsla.

De kan också skämmas och ha en känsla av självmotsägelse och ilska för att de inte förstår varför de gör vad de gör och känner vad de känner.

Ångest över en sjukdom eller somatisk symtomstörning genererar mycket slitage på alla nivåer. De drabbade upplever obehag med sig själva, upplever sociala problem eftersom de känner sig bortkopplade. De tycker ofta att hälso- och sjukvårdssystemet inte ger dem den uppmärksamhet som deras specifika fall förtjänar. Allt detta ökar deras missnöje och därmed matar de sin grundläggande ångest ännu mer.

Således, när det gäller att förstå hur man kan kontrollera hypokondri måste man förstå en sak. Studier som de som genomförts vid universitetet i Valencia av Gemma Garcia och Amparo Benlloch betonar vikten av att fokusera på påträngande idéer och dysfunktionella övertygelser för att behandla denna sjukdom.

Hypokondri är en verklig typ av ångest

Denna typ av besatthet är i sig inte en sjukdom och vad som ligger bakom den är inte heller endast rädslan för sjukdomar. Således måste man ta reda på vad som motiverar detta tillstånd för att kunna kontrollera sin hypokondri. Man måste inse att det man upplever är ett ångestsyndrom.

Avgränsa, förstå, rationalisera och kom ihåg att din ångest är resultatet av dina känslor. Det är ditt sinne för att förvänta dig saker som i realiteten inte är verkliga.

Kroppsliga förnimmelser till följd av stress och ångest

Det är sant att du kan uppleva en ofantlig mängd kroppsupplevelser. Det är också sant att du kan uppleva huvudvärk, halsont och tryck över bröstet etc. Oroa dig inte, eftersom symtomatologin för ångest och stress är lika bred som den kan vara begränsande. Slå inte upp möjliga sjukdomar på internet varje gång du känner en ny känsla eller obehag.

Påminn dig själv om att den verkliga orsaken är dina negativa tankar och din ångest. Var inte rädd för vad din kropp känner. Lär dig att acceptera det utan att bli besatt av det och du kommer att må mycket bättre.

Detta sätt att tänka är en känsla, förstå den och slappna av

Jag har svårt att svälja. Jag tror att halsen är svullen. Kan det vara en infektion? Kanske är det cancer!” För att kunna kontrollera dessa typer av tankar i relation till hypokondri måste du förstå en sak. Vissa känslor skapar vissa typer av tankar i stället för andra.

Rädsla, osäkerhet, ångest, sorg och frustration. Många av dessa känslomässiga verkligheter följer sinnet genom att ändra hur du tänker. Stanna alltså upp varje gång du får dig själv att tänka på en sjukdom du kan ha. Försök sedan identifiera känslorna inuti dig vid det ögonblicket. Börja arbeta med dem när du kan sätta ord på dem.

Acceptera rädslan men mata den inte och gör den inte större

Är du rädd för infektioner? Av att utveckla cancer? Är du orolig för att ha en kronisk sjukdom? Dessa är alla normala och begripliga rädslor. Alla har dem. Detta beror på att rädsla är en normal känsla med ett specifikt syfte. Således, vidta åtgärder när något skrämmer dig, men gör det rationellt. Med andra ord, ta hand om dig själv på ett hälsosamt sätt.

Som du kan se är det sista du bör göra att mata rädslan och göra den till en kris. Låt den inte styra dig. Att vara rädd ökar bara din ångest.

En till synes trött man

Belöna dig själv efter att du lyckats kontrollera din hypokondri

Du vaknar på morgonen och känner dig yr. Du undrar om du blivit sjuk. Vad kan vara orsaken till sådant obehag? Nästa sak du gör är att sätta dig vid din dator och göra en internetsökning. För att kontrollera hypokondri måste du använda dig av några dagliga strategier.

Till exempel, om du känner dig yr, sätt dig ner och vänta tills det försvinner. Påminn dig sedan (rationellt) om att detta bara är ett symtom på din ångest. Gör något som får dig att må bättre. Ta till exempel en promenad, bada eller läs en bok. Allt detta är sätt att undvika att livnära din rädsla vilket du gör genom att leta upp symtom på internet. Det är i sig en bra sak och ett stort steg. Därför måste du belöna dig själv för att du gör framsteg.

Som avslutande ord, kom ihåg att dessa strategier inte alltid ger positiva resultat. Överväg därför att söka professionell hjälp så att du kan få hjälp att implementera relevanta kognitiva omstruktureringstekniker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arnáez, S., García-Soriano, G., López-Santiago, J., & Belloch, A. (2019). Dysfunctional beliefs as mediators between illness-related intrusive thoughts and health anxiety symptoms. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. https://doi.org/10.1017/S1352465819000535

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.