Varför är det ett misstag att fysiskt bestraffa barn?

Varför är det ett misstag att fysiskt bestraffa barn?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att fysiskt bestraffa barn har katastrofala effekter på deras utveckling. Det må vara sant att det ibland verkar vara det enklaste sättet att hantera ett barns olydnad, men att slå det är aldrig ett alternativ.

Det kanske verkar effektivt och enkelt, men det är bara för att det inte kräver något tänkande eller faktiskt föräldraskap. Det finns alltid ett bättre val. Det finns sätt att uppfostra barn som är mycket bättre i det långa loppet, trots att de kräver extra ansträngning.

Vad är fysisk bestraffning?

Dessvärre tror vissa föräldrar fortfarande på talesättet “spara på riset och skäm bort barnet.” Varje slag lämnar dock ett märke som gör mer skada än nytta. Det skapar något hos dem som är mycket närmre rädsla än en önskan att uppföra sig. Att fysiskt bestraffa barn kommer försena deras utveckling.

När vi talar om fysisk bestraffning så inkluderar det knuffar, att skaka, nyp och slag. Dessa handlingar kanske stoppar ett visst beteende, men de kommer inte förklara varför det är fel. Det associerar bara en handling med bestraffning.

Fastbunden pojke

Logiskt sett uppmuntrar fysisk bestraffning bara beteenden vi inte vill se hos våra barn. Vi vet redan att barn tenderar att imitera vad de ser. Om de ser fysisk aggression i sina liv kommer de därför tro att det är okej att slå andra.

“Ofta ger vi barn svar att memorera istället för problem att lösa.”

-Roger Lewin-

Om vi älskar våra barn och de uppfattar denna kärlek, men vi ändå slår dem när de beter sig illa eller inte förstå något, kommer de tro att våld är en del av kärlek. De kommer utveckla förståelsen att hot och våld är giltiga sätt att älska. Vuxna vet ju allt – åtminstone i ett barns ögon.

Konsekvenser av att fysiskt bestraffa barn

Som du kan se gör fysiskt bestraffning väldigt lite nytta utöver att temporärt stoppa ett visst beteende. De negativa effekterna kan vara väldigt allvarliga, speciellt långsiktigt. Och om vi lägger till aspekter såsom skrik kommer de emotionella problemen multipliceras.

Det är därför det är viktigt att ha dessa konsekvenser i åtanke:

  • Att fysiskt bestraffa barn hämmar deras självständighet och förmåga att ta initiativ. Det gör det svårare för dem att lösa problem och älska sig själva. Det leder till dålig självkänsla.
  • Det begränsar även deras intelligens i takt med att de växer. Fysisk bestraffning stör dramatiskt inlärningsprocesserna.
  • Det orsakar även problem i familjerelationerna. Det kommer påverka dem socialt såväl som emotionellt.
  • Det kan få barnet att känna sig övergivet, ledset och ensamt. Det kommer känna sig värdelöst och onödigt.
  • Barnets världssyn kommer gradvis bli mörk, negativ och hotfull. Han kommer känna som om han inte har en plats i världen.
  • Barnet kan få okontrollerbara vredesutbrott och vilja rymma.

Hur man disciplinerar ett barn utan att vända sig till våld

Vi vet att det inte alltid är lätt att disciplinera barn. Det är normalt; de har sina egna personligheter och vill uttrycka sig. Men våld är aldrig svaret. När de är väldigt unga går det inte att resonera med dem. Men de bör böra absorbera regler och normer i hemmet från och med tidig ålder.

Det finns många alternativ till fysisk bestraffning och sätt att fostra en hälsosam hemmiljö. Du kan till exempel använda positiv uppmuntran. Belöna gott uppförande istället för att bestraffa dåligt. Genom att lära dem vilka beteenden som är korrekta signalerar du även vilka som inte är det. Detta är kraften hos positiv uppmuntran.

“Människan som kan göra svåra saker lätta är utbildaren.”

-Ralph Waldo Emerson-

Far och son

Som förälder måste man försöka hålla huvudet kallt. Fysisk bestraffning är nästan alltid en impuls snarare än genomtänkt disciplin. Nästan alla föräldrar vill inte slå sina barn, men de som gör det rättfärdigar det ofta i efterhand.

Det är ett kontroversiellt ämne, men våra barn förtjänar bättre.

Detta kanske intresserar dig
Disciplin och kärlek: hur man utbildar barn
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Disciplin och kärlek: hur man utbildar barn

När vi etablerar radikala uppfattningar om hur man utbildar barn så tappar vi kontrollen över situationen. Så här bör vi agera istället.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.