Moderskapets ensamhet – hur man hanterar den?

Många kvinnor upplever en typ av moderskapets ensamhet, de upplever skuldkänslor och förvirring efter sitt barns födelse. Även om du kanske inte känner till konceptet så är det en mycket vanlig emotionell situation.
Moderskapets ensamhet – hur man hanterar den?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I allmänhet har samhället en ganska romantisk idé om vad moderskap handlar om. Många tycker, kanske felaktigt, att barnets ankomst är scenen för det största livsuppfyllande skådespelet för en kvinna. Det är tänkt att vara ett ögonblick av glädje och uppfyllelse och något som automatiskt bör ge mening till en människas liv. Inte konstigt att många kvinnor kan känna sig förvirrade och skyldiga när de drabbas av moderskapets ensamhet.

Även om moderskap utan tvekan är en vacker och givande upplevelse, är inte allting så idylliskt. Därför behöver den mindre positiva sidan av att vara en mor lyftas fram i ljuset. I synnerhet de utmaningar och svårigheter det medför. Huvudsakligen känslan av ensamhet som en nybliven mor kan uppleva under sitt barns tidiga utveckling.

”Av alla de sjukdomar jag har känt är ensamhet den värsta.”

-Moder Teresa-

En sorgsen kvinna upplever moderskapets ensamhet

En ensam övergång

En persons liv förändras radikalt när man får ett barn. En moders kropp förändras på fler sätt än bara dess utseende, hennes känslor intensifieras också. Dessutom blir hon ofta instabil på grund av sitt nya hormonflöde. Lägg dessutom till den psykologiska stressen som antagandet av denna nya roll kan medföra. Det är en roll som många gånger nästan eliminerar alla andra roller som utgör en persons identitet.

Plötsligt är det som om kvinnan inte längre är en fru, en dotter, en vän och en yrkesverksam individ. Hon är nu en heltidsmamma och praktiskt taget ensam. Hennes nyfödda behöver henne hela tiden och är helt beroende av henne för sin fysiska och emotionella integritet.

Trots att en mor kan få hjälp av sin partner och stöd från sina släktingar, är det ändå sist och slutligen hon som är den som måste tillbringa 24 timmar om dygnet hemma med sitt barn.

Moderskapets ensamhet, sömnbrist och isolering

Brist på sömn, fysisk och känslomässig utmattning och frånvaron av vuxet sällskap kan till stor del göra att en kvinna upplever moderskapet som en börda. En börda som ingen informerat henne om och som hon känner sig enormt skyldig för, en som får henne att ifrågasätta hur lämplig hon är som mor.

Hur är det möjligt att en kvinna kan känna sig så ledsen, apatisk och överväldigad? Borde hon inte vara euforisk? Varför upplever hon inte ett självförverkligande genom att få ett barn?

Känslan av ensamhet är vanlig hos mödrar under de första åren av deras barns liv. Men att bära huvudbördan av föräldraskapet, och att göra detta isolerad, kan leda till katastrofala humörsvängningar, bland annat. Av detta skäl är det viktigt att informera kvinnor om att det finns problem av detta slag, och ge dem de resurser de behöver för att mildra dem.

En kvinna som ser ut genom ett fönster

Hur man minskar moderskapets ensamhet

Först av allt, lägg bort skuldkänslorna. Du behöver inte må bra och känna dig upprymd hela tiden. Alla dina känslor är giltiga, och du har rätt att känna och uttrycka dem. Försök dock förstå var de kommer ifrån, eftersom detta är hur du kan hantera dem.

Bara för att du är utmattad eller ensam betyder inte att du inte älskar ditt barn. Således betyder det inte att du är en dålig mamma. Det är bara en varning om att du kanske behöver en paus för att återställa en del av din identitet. Kom ihåg att du är en människa med stort värde, med många andra ljusa och trevliga aspekter, förutom din roll som mamma.

Var därför inte rädd för att be om hjälp, delegera arbetsuppgifter och vända dig till dina nära och kära för att det delvis ska kunna lätta på din börda. Låt andra ta hand om hushållssysslor eller hjälpa till med att vårda den lille. Åtminstone till en grad så att du kan få tid att ta ett bad, gå på en promenad eller prata ett slag med dina vänner.

Ett barns första år kan ta upp all tid för mamman, vilket kan göra att hon försummar sin egenvård och skjuter upp sin egen lycka till en senare tid.

Slutanmärkningar

Kom dock ihåg att du inte kan ta väl hand om ditt barn om du själv inte har det bra. Ditt barn behöver en lycklig, lugn och nöjd mamma. Du kommer att få en bättre inställning att ta hand om ditt barn om du först gör lite utrymme för din egen fysiska och psykiska hälsa.

Moderskapets ensamhet är ganska vanlig, men inte oövervinnlig. Försök att få kontakt med andra vuxna och se till att prioritera dig själv ibland. Det sista moderskapet bör få dig att känna är att du är instängd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Berlanga Fernández, S., Pérez Cañaveras, R. M., Vizcaya Moreno, M. F., & Berlanga Fernández, F. (2014). Satisfacción en la provisión de redes de apoyo social en grupos de acompañamiento a la maternidad. Enfermería global13(33), 18-32.
  • Hidalgo García, M. V., & Menéndez Álvarez-Dardet, S. (2009). Apoyo a las familias durante el proceso de transición a la maternidad y la paternidad. Familia: Revista de ciencias y orientación familiar, 38, 133-152.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.