Musik och träning – ett perfekt par

Efter en analys av 139 tillgängliga studier går det nu att bekräfta att musik kan förbättra träningen genom att optimera prestandan, försena känslan av trötthet och göra den fysiska aktiviteten mycket roligare.
Musik och träning – ett perfekt par
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 31 juli, 2020

Musik och träning hör på många sätt ihop, så när vi kombinerar dem kan detta ge oss dubbel glädje. Vissa former av fysisk aktivitet ät vanligt att man gör till musik, som till exempel dans, men inte alla träningsformer kombineras lika självklart eftersom de tillhör andra, specifika situationer.

Därför ska dagens artikel handla om de senare nämnda träningsformerna. Mer specifikt, effekten av musik på din fysiska prestanda. En grupp forskare, ledda av Peter Terry, har genomfört en studie baserad på information som täcker mer än ett sekel.

Studien om fördelarna med musik i fysisk träning genomfördes av Peter Terry, från University of South Queensland, i Australien, i samarbete med professor Costas Karageorghis och hans team.

Deras slutsatser publicerades i en vetenskaplig artikel som visar att musik innebär stora fördelar när det gäller att underlätta träning och göra all form av fysisk träning roligare.

När orden misslyckas talar musiken.

-Hans Christian Andersen-

Ett par som löptränar

Studien av musik och träning

Peter Terry, Costas Karageorghis och deras respektive team analyserade 139 tillgängliga utredningar i ämnet musik och träning. De sträckte sig från 1911 till 2017, vilket innebär att de samlade resultaten täcker mer än ett sekel. Målet var att göra en fullständig och tillförlitlig sammanfattning av fördelarna med musik i fysisk träning.

Att träna medan du lyssnar på musik gör aktiviteten enklare och roligare. Med ett mycket stort urval av data från tusentals deltagare fastställde forskarna för det första att musik ger fysiologiska fördelar. För det andra har det en ”ergogenisk” effekt. Med andra ord, den förbättrar prestandan.

Här följer några andra fördelar.

1. Musik och träning – ett positivt humör

Ett av forskarnas resultat är att musik förbättrar vårt goda humör under pågående fysisk aktivitet. Detta beror på att det skapar en dissociationseffekt som hjälper oss att tänka på annat än vår vardagliga situation. Således väcker musiken tankar om relevanta och betydande situationer i vårt förflutna eller låter oss dagdrömma om framtiden.

Detta händer när du lyssnar på musik från dina personliga spellistor. Med andra ord räcker det inte bara att ha tillgång till en låt. Faktum är att effekten blir särskilt tydlig när vi lyssnar på låtar som hör till våra personliga preferenser.

2. Musik ökar fysisk prestanda

Förbättringen i den fysiska prestandan är vad forskarna kallar den ”ergogeniska effekten”. Det motsvarar den spontana ökningen av din aktivitet. Till exempel, om du i normala fall brukar genomföra 30 repetitioner, kan du utföra fler, med samma uppfattning av ansträngning, medan du lyssnar på musik.

Detta gäller främst repetitiva aeroba övningar. Effekten sker när aktiviteten är anpassad till rytmen i en låt. Forskarna påpekar att musik kan vara en bra referens när man vill upprätthålla en konstant rytm i steg och språng.

3. Musik och träning – minskad upplevd ansträngning

En annan intressant fördel med musik är att den modifierar uppfattningen om den ansträngning du upplever. Med andra ord gör musiken så att du känner att träningen är mindre svår och utmattande. Detta leder till att känslan av uppoffring eller smärta minskar avsevärt när du utför din fysiska aktivitet.

I andra studier som utförts vid Jyväskylä universitet i Finland fann forskare att livliga och dansbara rytmer i allmänhet minskar känslan av upplevd ansträngning. Detta är emellertid en effekt som förbättrar allt som är relaterat till människors personliga upplevelser.

En kvinna som tränar

4. Den förbättrar den fysiologiska effektiviteten

Terry och Karageorghis fann att den fysiologiska effektiviteten ökar under träning med musik. Med andra ord gör det så att syreupptagningsförmågan optimeras, vilket innebär att blodflödet ökar samtidigt som det behövs en mindre mängd syre för att motsvara en sådan ökning.

Detta indikerar att den inducerade stämningen, tillsammans med din kropps takthållning medan du lyssnar till de olika rytmerna, gör din andning mer harmonisk. Därför förbättrar du din andning. I slutändan känner du dig inte trött lika fort.

Slutsatsen är därmed att musik har en mycket intressant effekt på din hjärna. Nyheten med denna studie är att den visar i vilken utsträckning denna effekt kan hjälpa oss att utföra aktiviteter som annars är ansträngande och obehagliga. Således är att lyssna på musik en bra metod för att få ut mer av dina träningssessioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Valdayo, Á. C. (2017). La influencia de la música y el ejercicio físico en la preparación física y psicológica. Revista de Educación, Motricidad e Investigación, (6), 3-18.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.