När man lider av medkänslighetsutmattning

Att ha för mycket medkänsla kan vara uttröttande. Detta gör i sin tur att vi inte kan kontrollera vårt humör.
När man lider av medkänslighetsutmattning
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Medkänsla är en egenskap som är fördelaktig för våra personliga relationer. Vi sätter inte bara oss själva i en annan persons situation, utan vi lär oss även att uppfatta och förstå personens känslor. För mycket omtanke kan dock leda till negativa konsekvenser, såsom när man lider av medkänslighetsutmattning.

Medkänslighetsutmattning kan drabba sjukvårdspersonal som hanterar patienter som lider eller har mycket smärta. Det drabbar främst psykologer, socialarbetare, läkare och sjuksköterskor som regelbundet tar hand om patienter. Medkänsla och empati är viktiga färdigheter som går hand i hand med sjukvårdspersonalens arbete. Utan metoder för att hantera arbetet emotionellt så är det dock många som lider av medkänslighetsutmattning.

Kvinna med fragmenterat ansikte.

När du lider av medkänslighetsutmattning på grund av andras emotionella smärta

Medkänslighetsutmattning drabbar främst de som arbetar inom vården, men det kan även drabba personer inom andra yrken. Det kan drabba någon som är alltför empatisk eller som bryr sig för mycket om andra personers emotionella smärta.

Det finns dock en skillnad mellan att förstå en annan persons smärta och att känna den. Det senare drabbar personer som är för empatiska. Det är nästan som om den andra personens smärta blir deras egen. Om man blir alltför utsatt för personer med sådan smärta kan man därför drabbas av medkänslighetsutmattning.

Några av symptomen på att man lider av medkänslighetsutmattning är emotionell utmattning, en känsla av ensamhet, förvirring och en önskan att undertrycka sina känslor.

Som vi har tagit upp ovan finns det som tur är vissa metoder man kan använda sig av för att behandla detta tillstånd och förebygga det. Det är viktigt att vara medveten om dem av flera anledningar. Först och främst ser det till att vi inte fångas av andras känslor. Det hjälper oss också med att upprätta en psykologisk distans som skyddar vårt välmående och reglerar humöret.

“Det som en annan person känner vibrerar inom mig. Och när en annan person lider så blir denna påverkan tydlig.”

-José Carlos Bermejo-

Man som ser bedrövad ut.

Hanteringsstrategier för dig som lider av medkänslighetsutmattning

Vi kommer nu titta på några av de metoder som man kan använda sig av för att motverka medkänslighetsutmattning. De är speciellt användbara om man har ett jobb som kräver att man är i kontakt med personer som behöver vår hjälp. Eller så kan de hjälpa om vi är så empatiska att vi tappar vår energi, får mer ångest och därmed känner oss apatiska.

  • Interagera med vänner: Detta hjälper oss att lindra emotionella bördor. Att utbyta åsikter med vänner kan hjälpa oss att bemöta problemen.
  • Stöd från familjen: Att prata med familjen är ett sätt att hantera vissa arbetsrelaterade eller personliga problem.
  • Aktiviteter på fritiden: Sporter och hobbyer, såsom trädgårdsarbete, kan ge oss tid för oss själva.
  • Psykologisk terapi: Det är viktigt att man konsulterar en specialist och utför terapeutiska övningar som hjälper när man lider av medkänslighetsutmattning.

Andra metoder inkluderar förmågan att koppla bort och att informera sig själv om ämnet för att bättre kunna hantera den utmattning som uppstår när man är alltför empatisk. Det är viktigt att påpeka att man inte bör sluta visa medkänsla. Detta är helt enkelt redskap för att förbättra vårt välmående.

“Jag frågar inte den drabbade personen hur han mår, jag blir istället den drabbade personen själv.”

Walt Whitman

Individuell terapi med en kvinna som lider av medkänslighetsutmattning.

Avslutande tankar

Medkänslighetsutmattning kan få oss att känna oss skyldiga. Vi blir så mentalt trötta att vi tror att vi har tappat vår förmåga att visa medkänsla. Detta är dock bara resultatet av att vara empatisk utan att veta hur man skyddar sig själv på rätt sätt.

Vi hoppas att de redskap vi tagit upp hjälper dig att hantera utmattning och andra problem som du kanske upplever. Var och en av dessa är helt enkelt en rekommendation som kan hjälpa dig att må bättre.

Om du upplever att du lider av medkänslighetsutmattning ska du inte tveka att be om professionell hjälp. En psykolog kan hjälpa dig att upptäcka vad som fungerar för dig och kommer dessutom vara din guide under hela processen. Du kommer då kunna fortsätta att vara en empatisk person samtidigt som du förfogar över de metoder du behöver för att skydda ditt välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Campos-Vidal, J. F., Cardona-Cardona, J., & Cuartero-Castañer, M. E. (2017). Afrontar el desgaste: cuidado y mecanismos paliativos de la fatiga por compasión. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (24). https://doi.org/10.14198/ALTERN2017.24.07
  • Fernández-Pinto, I., López-Pérez, B., & Márquez, M. (2008). Empatía: Medidas, teorías y aplicaciones en revisión. Anales de Psicologia24(2), 284–298. https://doi.org/10.6018/42831
  • López, M. B., Filippetti, V. A., & Richaud, M. C. (2014). Empatía: Desde la percepción automática hasta los procesos controlados. Avances En Psicologia Latinoamericana32(1), 37–51. https://doi.org/10.12804/apl32.1.2014.03

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.