När sammanträffanden inträffar är du på rätt väg

När sammanträffanden inträffar är du på rätt väg

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2019

Du bara vet när du är på rätt väg. Sammanträffanden inträffar ett efter ett och leder dig framåt och ditt hjärta fylls med tillfredsställelse. Du blir entusiastisk eftersom alla dina ansträngningar äntligen ger de resultat du har längtat efter. När ditt sinne fokuserar på vad det vill ha, sker det i slutändan inte av en slump. De händer på grund av beslutsamhet.

Alla har upplevt en liknande känsla, där nästan utan att veta hur det händer, så börjar små saker att hända. De kan vara relaterade till varandra. Oavsett vad så verkar de passa in i vår plan.

Matematikerna Persi Diaconis och Frederick Mosteller vid University of California i Berkeley, förklarade i en studie 1989 att vi inte borde ägna för mycket uppmärksamhet åt när sammanträffanden inträffar. De uppgav att de bara är sällsynta händelser med låg tillförlitlighet. De uppgav också att sammanträffanden nästan aldrig hjälper oss att förutsäga någonting.

“Ju mer människan planerar sitt beteende desto lättare blir det för slumpen att finna henne.”

Friedrich Dürrenmatt

Ren tillfällighet?

Men sedan slutet av 1980-talet har tanken människor har om hur sammanträffanden inträffar förändrats mycket. Bernard Beitman, psykiatriker vid University of Virginia, skrev en mycket intressant bok med titeln Connecting With Coincidence, där han förklarar att dessa slumpmässiga händelser ibland spårar våra egna öden.

Edmund Halley, en engelsk astronom från sjuttonhundratalet, insåg någonting. Han listade ut att andra astronomers nedteckningar rapporterade om olika förekomster av vissa kometer i jordens omloppsbana. Astronomerna klassificerade kometerna som “rena tillfälligheter”, men i verkligheten var de inte tillfälligheter alls.

Halley vågade förutspå att dessa kometer svarade till en ensam komet som dök upp vart 75:e år. Han gissade rätt. Han såg själv att kometen passerade enligt hans egna beräkningar på julafton 1758. Ibland kan flera koncentrerade händelser ge oss en ledtråd om någonting. Vi kan bara förstå detta någonting med öppenhet, självförtroende och beslutsamhet.

Sammanträffande på stjärnhimmelen

När sammanträffanden inträffar

När du är på väg har du ett förutbestämt mål. Att studera inför ett prov, leta efter resurser för ett projekt, hitta stabilitet i en problematisk relation eller övervinna ett personligt problem… Alla dessa saker kräver en serie mycket exakta rörelser riktade mot samma mål.

Vid olika tidpunkter i vår livscykel är var och en av oss skyldiga att göra vissa ansträngningar för att spåra den planen. Vi vill alla ha lycka och stabilitet. Det är en viktig del av vår känsla av självförverkligande och personliga utveckling. Därför är en viktig aspekt som vi inte kan, och inte heller bör utesluta i denna del av livet, just när sammanträffanden inträffar.

Dr. Josh Tenenbaum är en forskare och kognitiv psykolog vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Han förklarar att även om dessa händelser ibland saknar någon logik och inte är mer än slumpmässiga händelser, är dessa sammanträffanden i vissa fall lika avslöjande som de är oumbärliga i våra liv.

Sammanträffanden, sinnet och vår personliga tillväxt

Dr Tenenbaum förklarar att sammanträffanden driver många av slutsatserna i vårt sinne. Faktum är att vår hjärna är programmerad för att upptäcka eventuella avvikande och tillfälliga stimulanser. Den försöker skapa associationer för att förstå den nya saken och uppmuntra nytt lärande.

  • David Spiegelhalter, en statistiker vid University of Cambridge, har spenderat år med att studera sammanträffanden. Enligt honom kan vi bara förstå sammanträffanden med en adekvat statistisk analys.
  • Det är genom denna metod som vi kan inse en aspekt: ​​de mest slående fallen har att göra med våra sociala relationer. Ett exempel på detta är när vi sammanfaller på olika ställen med den person som kommer att bli vår framtida partner. Ett annat exempel är när vi möter någon som av en tillfällighet föreslår nya projekt som det resulterar i att vi blir en del av, precis när vi letade efter en förändring. Ett annat exempel är när vi uppfattar hur vi utvecklas i våra personliga projekt tack vare att vi kopplar samman med andra som delar samma mål.

Å andra sidan är en intressant aspekt av professor Spiegelhalters arbete att det finns väldigt lite korrelation mellan att vilja ha något och förvänta sig att händelsen ska inträffa. Det vill säga, bara när vi vidtar åtgärder och involverar oss i olika situationer kan vi börja skapa dessa sammanträffanden. Om vi ​​sitter still kommer ingenting att hända.

“I allt som omger oss och allt som rör oss, måste vi inse att slumpen ingriper i någonting.”

Anatole France

Kosmos i händer

När du är på din väg vet du…

Som vi har kunnat härleda är sammanträffanden följder av slumpen. De är också resultatet av den impuls vi genererar med vår personliga och psykiska disposition. Allt detta uppmuntrar oss att förstå vissa aspekter som är värda att reflektera över.

  • När du är på rätt väg, kommer de händelser du skapar och de slumpmässiga händelserna att samlas och blandas. Ett exempel på detta är forskare och undersökare. I deras dagliga analyser och experiment använder de ofta tillfälliga, kända fakta som gör det möjligt för dem att nå fantastiska upptäckter.
  • Du är också på rätt väg när ditt sinne är öppen för allt som händer i din miljö. När du är medveten om och har en nyfiken hjärna som vill lära sig och hitta stimuli, kan du se livets sanna tillfälligheter. Det här är händelser som tar oss dit vi vill gå.
  • En annan aspekt att överväga är att det, i sin tur, finns tillfällen då negativa sammanträffanden inträffar i våra liv. Till exempel att bli sjuk just den dagen vi har en stor händelse eller att råka ut för ett tekniskt avbrott under en viktig presentation av ett projekt. Så förfärliga som dessa oturliga händelser kan kännas, bör vi komma ihåg att de fortfarande är normala. Vi bör förvänta oss att dåliga saker kan hända i våra dagliga liv ibland.
  • En slump kan vara positiv, negativ eller neutral. Det som verkligen räknas när allt kommer omkring är hur vi bestämmer oss för att hantera den händelsen. Hur vi gör det, vårt svar, vår mentala fokus och hur vi uppför oss efter händelsen är det som verkligen bestämmer vårt öde.
Människa som går på en väg

Slutsats

Sammanfattningsvis sa Albert Einstein att livet i sig självt är en underbar tillfällighet. Att veta hur man ska leva det på bästa möjliga sätt kräver fast viljestyrka och mottaglighet. Vi bör tillämpa den positiva personliga utsikten. Ignorera inte alla möjligheter som graviterar runt dig varje dag.

Detta kanske intresserar dig
Ditt öde kommer inte bara att komma och knacka på
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Ditt öde kommer inte bara att komma och knacka på

Ditt öde erbjuder inte leveranstjänster. Om du vill möta ditt öde så måste du gå ut och leta efter det och inte vänta på att det ska komma och knac...