Slumpmässiga möten är bra; sammankoppling är magiskt

Slumpmässiga möten är bra; sammankoppling är magiskt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Att träffas av slumpen är enkelt. Det sker hela tiden. Men sammankoppling är magiskt. Två hjärtan och sinnen rör varandra och vi känner att våra världar synkas. Vi båda ser hela galaxer där andra människor bara ser pölar, och vi skrattar samtidigt och av samma anledningar.

Många personer älskar fantasy och science fiction. Vi ser dock inte att livet självt är långt mycket mer fantastiskt, magiskt och till och med konstigt. Vilka är faktorerna som spelar roll i sammankopplingen mellan två främlingar som råkar vara på rätt plats vid rätt tillfälle och dras till varandra?

“Vänskap är en enda själ som bor i två kroppar, ett hjärta som bor i två själar.”

Filosofen Aristoteles

Vi talar inte bara om processen med att förälska sig, utan även de fantastiska omständigheter som bygger de mest solida av vänskaper. De som inte har en tanke på tid eller avstånd, utan lägger vikt vid förståelse, speciella band och en tillgiven harmoni där det finns ömsesidig omtanke och sann affektion.

Vi sammankopplar, precis som atomer, precis som månen attraherar vattnet i havet och bildar tidvattnen. Kanske är det vad livet är, att inse att sammankoppling är magiskt och låta dessa fantastiska band föra oss dit vi behöver vara.

En del av mognadsprocessen där vi tillåts att lära, dela, hjälpa, bli hjälpta och lämna ett evigt känslomässigt märke på den andra personens hjärta…

Skapa band

Attraktionslagen i en vänskap – sammankoppling är magiskt

Elena och Sara träffades på högskolan. Under en av deras föreläsningar om masskommunikation spelade professorn upp en video från Monthy Python, vilket fick hela klassen att skratta. Det varade i några sekunder, som det brukar.

Men när resten av klassen tystnade för att fokusera på sitt arbete, fortsatta Sara att skratta och kunde inte sluta. När Elena hörde henne kunde hon inte hjälpa sig, utan började också skratta högt. Det markerade starten för deras vänskap – en fantastisk vänskap.

När vi talar om emotionella relationer eller till och med vänskaper tenderar forskningen att främst fokusera på fördelarna med dessa typer av band, snarare än vad som orsakar dem: de underliggande processer som formar denna plötsliga men definitiva “magiska koppling”. Nu måste vi lära oss något, och det kan verka konstigt…

Vänskap har dolda processer som är mycket mer komplexa än de som slår fast den enkla attraktionen hos ett kärleksförhållande. Det finns lagar och psykologisk dynamik som är ganska intressanta.

Självutlämnande

De mest autentiska vänskaperna baseras inte bara på en uppsättning delade intressen, på att ha samma åsikter och värderingar. Inte ens att komma bra överens slår fast styrkan och betydelsen hos en vänskap.

Experter inom social psykologi vet att det finns en punkt som slår fast huruvida en vänskap kommer hålla eller inte. Vi talar om självutlämnande. Vi måste dela med oss av våra egna orosmoln, rädslor och osäkerheter med andra människor för att få hjälp, för att känna intimitet och förståelse, vilket är väldigt terapeutiskt.

När vi berättar en hemlighet för någon och denna person bevarar den, skyddar den och ger oss sitt stöd, kommer vi verkligen se att sammankoppling är magiskt. Och när personen öppnar upp sitt hjärta och delar med sig av egna hemligheter, sprider sig magin.

Vänskap förgyller livet

Emotionellt “klister” och spegellagen

När vi är säkra på att vi kan lita på personen behöver vi fortfarande andra processer för att konsolidera detta kraftfulla band, som växte ur ett sammanträffande.

Vi talar om “emotionella gåvor”, som till exempel kan röra sig om: lojalitet, övervägande, ovillkorligt stöd, uppskattning, uppriktighet och förmågan att hjälpa oss växa.

Vidare finns det en annan ännu intressantare idé som de sociala psykologerna Carolyn Weisz och Lisa F. Wood – från University of the Puget Sound, Washington – lagt fram. Det är “spegel spegel-teorin”, eller vänskapens spegellag. Den är faktiskt lika enkel som den är viktig.

Att sammankoppla med någon är att träffa en person som passar med vår identitet; någon som ofta kommer agera som en reflektion eller ett balanserande element – vår personliga mitt.

En bra vän ska till exempel kunna säga till oss att ett beslut vi tagit eller en person vi förälskat oss i inte passar vilka vi är, eller att personen gör oss till någon vi inte är (denne distraherar oss från vår egen reflektion).

Sammankoppling är magiskt och ett behov för hjärnan

Vissa personer kallar det för ett sjätte sinne, men ofta vet vår hjärna vem det är bäst att sammankoppla med, vem vi bör dränka våra sorger med över en fika. Den vet även vem det är bäst att undvika – vem vi bör stänga dörren åt för att undvika en självisk vänskap.

Kaffe med vänner ger en magisk sammankoppling

Vår hjärna gagnas av solida och varaktiga vänskaper av en väldigt konkret anledning. De hjälper oss att överleva och ger vårt dagliga liv mening. Detta uppfyllande band är bättre än medicin. Det är som en kortsiktig dos dopamin och serotonin – lycka.

Låt oss låta sammanträffandet svepa iväg oss och låta livet börja sammankoppla oss med speciella personer på magiskt manér. Dessa personer gör livet mer fantastiskt, varmt och intressant.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.