Varför de nyfikna är mäktiga personer

Nyfikna personer vågar utmana normer eftersom de konstant observerar, ställer frågor och lär sig.
Varför de nyfikna är mäktiga personer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De nyfikna är mäktiga personer. Albert Einstein menade att man behöver passion och nyfikenhet, inte talang, för att sticka ut. Mäktiga personer är uppmärksamma och har inre styrka.

Det som gör att dessa personer står ut är att de alltid är intresserade av de små detaljerna och fokuserar på stora utmaningar.

Stephen Hawking stipulerade nyfikenhet som “viljan att aldrig vilja ge upp”. Det handlar om att titta upp mot stjärnorna och inte ned mot fötterna.

Att försöka förstå vad man ser och undra över vad som gör att universum existerar.

Thomas Hobbes beskrev denna kompetens som “mental lust” och Victor Hugo beskrev det som “en typ av mod”.

Det finns många förklaringar om vad nyfikenheten är. Det är dock bara en av dem som innehåller dess verkliga essens och som påminner dig om att det är inlärningens grund och människans framsteg.

Den får barnen till att dagligen vilja upptäcka mer om sin omgivning. Nyfikenheten är den motor som låter dig bibehålla din entusiasm för kunskap.

“Botemedlet mot att vara uttråkad är nyfikenhet. Det finns inget botemedel mot nyfikenhet.”
-Dorothy Parker-

Man som funderar.

De nyfikna är mäktiga och annorlunda

Vad är det som är så speciellt med nyfikna personer? Till att börja med så ställer de frågor som ingen annan ställer. Isaac Newton var exempelvis fysiker, astronom, filosof, matematiker, uppfinnare och även alkemiskt.

Det fanns ingen gräns för hans passion för kunskap. Han kom därför fram till rörelselagarna och gravitationskonceptet efter sina snilleblixtar – då ett äpple föll ned från ett träd.

Charles Darwin är en annan välkänd och nyfiken person. En av hans främsta vanor var att skriva brev till forskare runt om i världen.

Breven innehöll ändlösa frågor rörande växter, fåglar, insekter, mänskliga beteenden, uttryck och känslor. Varför skickade han dem? För att han ville lära sig!

Dessa två exempel är vad en forskarna menar är “en törst efter kunskap”. Detta är en högt utvecklad typ av motivation hos vissa personer och definieras av följande processer.

Nyfikna personer längtar efter kunskap och att upptäcka saker

Nyfikenheten är en typ av motivation som baseras på belöningar, som tas upp inom inlärningspsykologin. Det är känslan av att upptäcka något oväntat, av att hitta svaret på en fråga och att lösa en gåta.

Det är därför själva utmaningen som gör att en nyfiken person går framåt.

Detta är samma slutsats som en studie som utfördes vid University of California kom fram till och som publicerades i journalen Cell.

I den visar Dr. Matthias Gruber och hans kolleger att hjärnorna hos högt nyfikna personer fungerar annorlunda. Deras dopaminsystem har en högre intensitet.

Den visar hur hjärnan hos nyfikna personer i varje ålder mår bra av att lära sig. Det är för att den tycker om den intressanta sökprocessen där hinder uppstår men som sedan slås undan.

Belöningscentret och hippocampus är de två mest aktiva områdena hos dessa personer.

Händer med glitter.

Utan nyfikenheten så tappar människan sin vitala impuls

Donald W. Winnicott hade något att säga om detta ämne under 50- och 60-talet. Denna man var en välkänd pediatriker som senare även blev känd som psykoanalytiker

Enligt honom kommer personens vitala impulser som kreativitet och spontanitet att försvinna då denne förlorar sin nyfikenhet.

Varför händer det? Enligt Winnicotts erfarenhet skapar vissa personer en falsk identitet. De blir frustrerade varelser som är fastkedjade vid sin rutin, olösta problem och oläkta trauman.

Deras apati separerar dem från deras autentiska jag.

Om personen inte känner sig nöjd med sitt liv så kommer potentialen och motivationen att försvinna, vilket leder till mindre nyfikenhet.

De nyfikna är mäktiga: Hitta din nyfikenhet igen

Alla är kreativa och kan upptäcka saker inom sig själva. Men din dagliga rutin försvagar ofta din själ. Anledningen till detta är att folk som kan utmana det vanliga och konventionella är ganska farliga.

Det är dock bättre om du kan öppna upp dina sinnen och uppleva allt. Du måste reda ut vad du tycker om och jaga det. Vad är det som du har passion och intresse för?

Hade det inte varit bra att se världen genom ditt inre barns ögon och än en gång känna dig intresserad av att upptäcka saker?

Du kan nuförtiden hitta svar på alla frågor du har i sökmotorer. De svar som du hittar själv är dock mer värdefulla.

Du måste förstärka din nyfikenhet genom forskning, att resa, att träffa nya personer och kritisk tänkande. Du måste även vakna upp och återta din motivation.

Titta därför upp mot stjärna som Hawkings sade. Bota din känsla av uttråkning med nyfikenhet, precis som författaren Dorothy Parker gjorde.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.