Ögonen är själens spegel

Ögonen är själens spegel
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Våra ögon ljuger inte. Ögonen är själens spegel, det riktiga ansiktet bland alla de ansikten som vi kan växla mellan från situation till situation. Därför är det bästa sättet att lära känna en person att se denne i ögonen för att få en uppfattning om dennes emotionella tillstånd, och vad denne känner i detta ögonblick.

Våra ögon, precis som våra handlingar, är något som andra ser och som säger mer än våra ord. Det är ett icke-verbalt språk som kan börja med en blick, en rörelse, och som sänder ut en hel del information.

Ögonen är själens spegel: ett annat sätt att se på oss själva

Många studier har visat att då vi lär känna en person för första gången kommer ögonen att sända ut en hel del information: tillit eller icke tillit, säkerhet, välmående, skräck… Vi vet att detta stämmer eftersom det är något som har hänt oss alla. Det är som om vi har ett filter som fångar upp själens signaler då vi ser en annan person i ögonen.

“Själen kan tala genom ögonen, och en blick kan ge en kyss.”

-Gustavo Adolfo Bécquer-

Par

De experter som till yrket har som uppgift att studera personers ansikten har observerat att ögonen är själens spegel eftersom de är den del av ansiktet som är ärligast. Vi har inte någon kontroll över våra ögons känslor. Om vi tycker om något kommer våra pupiller att förstoras. Om vi stöter på något som vi inte tycker om förminskas de.

Våra ögons kroppsspråk

Genom all den information vi kan ta emot genom ögonen kan vi ta fram en lista för att förstå precis varför ögonen är själens spegel:

  • Lycka: Då ögonen skiner innebär detta att vi mår bra. Vi behöver inte se en person le för att förstå att han eller hon är lycklig, tack vare blicken.
  • Uppmärksamhet: Om personen framför oss har en fast blick innebär detta att denne är alert och funderar över vad vi säger. Personen lyssnar spänt på vad vi har att säga.
  • Sorg: Detta är en känsla vi ofta kan uppfatta på ögonen. Den är svår att dölja.
  • Ilska: Då ögonen blir svarta kan vi förstå att personen är arg.
  • Osäkerhet: Ögonen kan också sända ut att vi är osäkra på vad den andra personen säger, eller att vi helt enkelt inte förstår vad som sägs för tillfället.
  • Sexuell lust eller kognitiv ansträngning: Pupillerna vidgas, som vi tidigare har tagit upp. Detta är något som sker automatiskt.

“Jag är livrädd, jag försvagas, det dödar mig att veta hur vackra dina ögon är, det är hur du ser på mig.”

-David Sant-

Själens spegel

Det sociala ansiktet

Som vi har sett här ligger det faktiskt något i att ögonen är själens spegel, men det kommer mer. Ett antal psykologer har genom årens lopp gjort vetenskapliga studier om människans språk, och det har visat sig att man fram till 40 års ålder utvecklar en serie med ansikten som kommunicerar distinkta saker.

Detta har kallats det sociala ansiktet och detta är något väldigt betydelsefullt. Många gånger visar dock kroppshållningen andra tecken eftersom vi lever i ett samhälle där vissa uttryck ses som ett tecken på svaghet.

Vi kan dölja vad vi tänker med vårt kroppsspråk, men vi kan aldrig dölja vad som finns i själen eftersom ögonen är själens spegel.

“Det värsta svek du kan begå mot dig själv är att inte göra det som får dina ögon att lysa.”

-Okänd-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • D´Angelo, S. (2017, 13 de abril). Eye expresión offer a glimpse into the evolution of emotion. Cornell Chronicle. https://news.cornell.edu/stories/2017/04/eye-expressions-offer-glimpse-evolution-emotion
  • Kucewicz, M. T., Dolezal, J., Kremen, V., Berry, B. M., Miller, L. R., Magee, A. L., … & Worrell, G. A. (2018). Pupil size reflects successful encoding and recall of memory in humans. Scientific reports8(1), 1-7.
  • Lee, D. H., & Anderson, A. K. (2017). Reading what the mind thinks from how the eye sees. Psychological science28(4), 494-503.
  • Van der Wel, P., & van Steenbergen, H. (2018). Pupil dilation as an index of effort in cognitive control tasks: A review. Psychonomic bulletin & review25(6), 2005-2015.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.